Alle beboere smittet - FHI blir sendt til kommunen for å hjelpe

Sykehjemmet Villa Skaar Valstad i Eidsvoll har fått sitt niende dødsfall på to uker. Nå kommer FHI for å hjelpe kommunen med smittevern.

Det er sykehjemmet selv som opplyser om det siste dødsfallet på sine nettsider. Avdøde er en kvinne i 90-årene.

– Det er helt åpenbart at det er tøft å være beboer på Valstad sykehjem. Riktig nok ble åtte beboere friskmeldt mandag, men én person døde tirsdag. Så det er klart at det er belastende å være pasient her, forteller kommuneoverlege Carl Magnus Jensen til TV 2.

Alle beboerne ved sykehjemmet er nå smittet av koronaviruset. Nesten 100 smittetilfeller knyttes til sykehjemmet, får TV 2 opplyst av kommuneoverlegen.

FHI vil veileide

Samtidig kommer det nå fram at en vikar har varslet Helsetilsynet med bekymring over smittevernet. Vikaren reagerte etter sin første vakt, skriver VG.

Vikaren forteller at smittede personer gikk rundt som de ville, og brukte de samme badene som ikke-smittede. Varsleren mener de ansatte ikke hadde kontroll på hvor det var smittede og hvor det var ikke-smittede.

Kommuneoverlegen sier til TV 2 at FHI vil ankomme kommunen onsdag for å gå gjennom smittevernrutinene på to sykehjem i Eidsvoll.

– I morgen vil det komme fagfolk fra Folkehelseinstituttet som vil gå gjennom praksisen på det kommunale sykehjemmet, og også på det private sykehjemmet Valstad, forteller John Erik Vika (Sp) til TV 2.

Vikaren mener at sykehjemmet slurvet med smittevernregler på flere områder, at vikarene fikk mangelfull opplæring og måtte bruke smittefrakker som ikke passet.

Gjennomgang

Vedkommende opplevde at sykehjemmet ikke tok ansvar da de ble varslet, og vikaren, som tidligere har jobbet på koronaposter andre steder, valgte da å ikke ta flere vakter ved sykehjemmet.

Administrerende direktør i Villa Skaar, Richard Skaar Thorsrud, sier at de tar opplysningene svært alvorlig og at de vil gjennomgå hendelsene i den aktuelle vaktperioden.

Statens helsetilsyn bekrefter overfor avisen at de har mottatt et varsel fra vikaren, og at de vil ta en vurdering av saken etter å ha fått flere opplysninger.

Relatert