TETT: TV 2 har fått tilsendt et bilde som viser ett av rommene på mottaket i Vinstra. Asylmottaket har blitt episenter for et utbrudd i Nord-Fron kommune. Foto: Privat
TETT: TV 2 har fått tilsendt et bilde som viser ett av rommene på mottaket i Vinstra. Asylmottaket har blitt episenter for et utbrudd i Nord-Fron kommune. Foto: Privat

UDI ba om mer testing og egen veileder for asylmottak

Utlendingsdirektoratet (UDI) ba Helsedirektoratet om bistand allerede i mars for å minimere risikoen for at asylmottakene skulle bli episenter for smittespredning.

Lørdag opplyste Nord-Fron kommune at 43 personer som er knyttet til asylmottaket i Vinstra har fått påvist koronasmitte.

Søndag ble det kjent at personer som har testet negativt, har måttet sove på rom med personer med påvist smitte.

Et brev fra UDI til Helsedirektoratet til UDI fra 26. mars i år, som TV 2 har fått innsyn i, viser at UDI ba om bistand for å minimere at asylmottakene skulle bli episenter for smittespredning allerede da.

I brevet med overskriften «Testing for covid-19 - asylmottak» blir det påpekt at det er trangt om plassen på asylmottakene fordi mange mottak er lagt ned:

«Generelt er plassen begrenset, hvor både kjøkken- og sanitærfasiliteter deles med flere», heter det i brevet.

UDI ba Helsedirektoratet om hjelp til å informere kommunene om deres mulighet til å teste beboere og ansatte i asylmottak for å redusere smitterisikoen både i mottaket og i kommunen.

Fikk nei til testing

Bakgrunnen var ifølge brevet at en ansatt ved et mottak fikk symptomer på covid-19 etter å ha bistått nye familier, som hadde kommet på mottaket.

For å kunne beskytte beboerne, de ansatte og innbyggerne i kommunen, ble det i det konkrete tilfellet bedt om at de som hadde tilknytning til mottaket ble testet.

«Det lyktes imidlertid ikke å få gjennomført testing selv om ulike kanaler ble forsøkt », skriver UDI.

Direktoratet minnet Helsedirektoratet om at mottaksansatte har samfunnskritiske funksjoner, og at en unntaksbestemmelse gir kommunene mulighet til å prioritere testing av beboere og ansatte på mottak.

«UDI løfter denne problemstillingen fordi vi ønsker å bidra til å minimere risikoen for at asylmottakene i vertskommunen skal bli en kilde til smittelekkasje og et episenter for smittespredning», avsluttet UDI.

– Veldig vanskelig situasjon

Men asylmottakene er fortsatt ikke prioritert når det gjelder testing, og omfattes av de samme reglene som andre innbyggere i en kommune.

Seksjonssjef Knut Henrik Berntsen i region- og mottaksavdelingen i UDI vil ikke kritisere helsemyndighetene, men legger ikke skjul på at situasjonen med 43 smittede på asylmottaket på Vinstra er krevende.

– Vi synes den situasjonen vi har nå er veldig vanskelig. Vi har hatt en god kontroll på smitten gjennom ulike tiltak, men nå endrer situasjonen seg. Vi ser at vi får stadig flere smittetilfeller i mottak, og det er en utfordring for oss, sier Berntsen.

– Frykter dere at flere mottak skal bli episenter for korona?

– Det er slik at mottak har vært relativt trangbodde, folk har bodd tett, men vi har gjort en stor innsats nå med å redusere botettheten vesentlig. Likefult deler man fellesområder, og det er en utfordring som gjør at vi må ha kraftfulle tiltak.

Vurderer å begrense permisjoner

Han vil ikke kommentere den dramatiske smittesituasjonen på Vinstra, men sier UDI nå går igjennom alle rutiner, og ber om faglige råd fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.

– Det er mange veier inn til et mottak med smitte, men vi føler at vi hadde lyktes veldig godt, helt til de siste ukene. Nå ser vi på alle muligheter – begrense permisjoner fra mottak vurderes, og måten vi håndterer flytting på er veldig høyt prioritert.

– Opplever UDI at Helsedirektoratet og FHI har sett den risikoen som er ved trangboddhet på mottak, og tatt nok hensyn til dette?

– Vi har jo etterlyst mer detaljerte føringer, men myndighetene må forholde seg til mange viktige samfunnsområder, og vi har forståelse for det, sier seksjonssjefen.

– Egen veileder mer treffsikker

– Hvilke behov har dere konkret meldt inn til helsemyndighetene?

– Vi har ytret ønske om en felles veileder for alle de lokale kommunehelsetjenestene med tiltak som er relevante for mottakene, om hvordan man håndterer smittetilfeller, karantene og isolat, for eksempel.

– Vi har jo fått veldig mye gode tilbakemeldinger og faglige råd både fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet, men det foreligger per i dag ikke en egen veileder for mottakssystemet.

– Hvordan kunne en slik veileder være nyttig for UDI?

– Det har vel vært en generell vurdering av koronasmitte i samfunnet, at sånne veiledende føringer ofte fører til en mer lik praksis, og en tettere og bedre oppfølging av situasjoner som oppstår.

Berntsen sier det er umulig å vite om en egen veileder for asylmottak kunne ha dempet smittespredningen på Vinstra.

– Men med en veileder kunne man ha spart en del arbeid, og fått mer treffsikre tiltak, sier han.

Relatert