STILLE FØR JUL: Med kun fire uker igjen til jul er det mange som er spent på om noen av tiltakene vil lettes frem mot høytiden.
STILLE FØR JUL: Med kun fire uker igjen til jul er det mange som er spent på om noen av tiltakene vil lettes frem mot høytiden. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Dette blir helt avgjørende før man kan lette på tiltakene

Det er flere faktorer som spiller inn når myndighetene skal avgjøre om tiltak kan lettes på eller ikke.

Med kun fire uker igjen til jul, legger de mange tiltakene foreløpig en sterk begrensning på hvordan årets jul vil se ut.

Mange håper nok på en så normal feiring som mulig, men ifølge helsetoppene er det mye som må skje dersom dette skal bli en realitet.

I uke 45 registrerte Folkehelseinstituttet 3994 nye smittetilfeller. Uken etter var dette tallet gått noe ned med 3891 nye tilfeller.

Julehjelp

Preben Aavitsland er overlege ved Folkehelseinstituttet. Han sier til TV 2 at de håper dette er starten på en varig nedgang, særlig i Oslo-området og Bergen.

NEDGANG: Overlege i FHI Preben Aavitsland håper vi ser starten på en varig nedgang på smittetallene.
NEDGANG: Overlege i FHI Preben Aavitsland håper vi ser starten på en varig nedgang på smittetallene. Foto: Tor Erik Schrøder

– Når vi kommer en del lavere der, kan disse kommunene begynne så smått å fjerne restriksjoner. Så regner vi med å få litt hjelp av juleferien når folk stort sett holder seg hjemme eller på hytta, sier han.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier at tiltakene som skal gjelde gjennom julen fortløpende blir vurdert både nasjonalt og i kommunene.

Jeg tror det er et par uker for tidlig å si nøyaktig hvordan det vil bli, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til TV 2.

– Fortsatt ustabil

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Maria Jahrmann Bjerke, sier det er for tidlig å konkludere med om de nye tiltakene i uke 44 og 45 har hatt ønsket effekt.

– Smittesituasjonen er fortsatt ustabil. Den raske økningen i antall personer som tester positivt, og utviklingen vi ser i andre land i Europa nå, viser at vi nå må ta et krafttak for å unngå ytterligere inngripende tiltak, sier hun og legger til:

– Det kan være aktuelt med enda strengere tiltak for å redusere kontakthyppigheten i befolkningen. For å unngå dette er det viktig at befolkningen nå følger de rådene som er gitt om minst mulig sosial omgang. Alle må bidra om vi skal kunne feire en mer normal jul som vi er vant til.

– Mindre sannsynlig

Men det er imidlertid ikke bare smittetallene som avgjør om og når tiltak kan lettes på.

– Det nasjonale antallet nye tilfeller per uke er bare en del av vurderingen. Vi ser også på fordelingen på kommuner, aldersfordeling, antallet sykehusinnleggelser, smittesituasjoner og utbrudd og andre forhold. Ut ifra det samlede bildet gir vi råd til regjeringen om nasjonale tiltak og kommunene om lokale tiltak.

Rostrup Nakstad sier at vi må se en tydelig nedadgående trend før mange av tiltakene kan trekkes tilbake.

– Det viktigste er at de tiltakene som har størst effekt får virke lenge nok til at smittenivået går betydelig ned. Da er det også mindre sannsynlig at smitten skyter i været når tiltakene lempes, sier han.

FOR TIDLIG: Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier det foreløpig er for tidlig å si hvilke tiltak som vil bli med oss inn i jula.
FOR TIDLIG: Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier det foreløpig er for tidlig å si hvilke tiltak som vil bli med oss inn i jula. Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Må være på vakt

Aavitsland i FHI sier at det verken er realistisk eller et mål å få smittetallene ned til mellom 0-50 om dagen.

– Regjeringen har som mål at epidemien skal være under kontroll, altså at sykehusene ikke skal overbelastes, og at sykdomsbyrden skal være lav, sier han.

Overlegen sier at de regner med at særlig Oslo vil ligge en del over resten av landet gjennom vinteren.

– I de andre kommunene blir det nokså rolig, men det kan oppstå små eller større utbrudd hele tiden, så man må være på vakt. Hvis kommunene oppdager utbruddene tidlig og reagerer raskt, får de kontroll. Hvis ikke risikerer de en mye vanskeligere situasjon som det tar tid å snu, sier Aavitsland.

Relatert