KRITISERER ORGANISERINGEN: Tidligere smittevernoverlege i Bergen, Øystein Søbstad, mener det er klart at hans tidligere rolle må være en stilling som er uavhengig, slik det var i hans tid.
KRITISERER ORGANISERINGEN: Tidligere smittevernoverlege i Bergen, Øystein Søbstad, mener det er klart at hans tidligere rolle må være en stilling som er uavhengig, slik det var i hans tid. Foto: Ivar Lid Riise /TV 2

Slakter Bergen kommune:

– Kunne ikke ha jobbet under slike forhold

Tidligere smittevernoverlege i Bergen, Øystein Søbstad, sier at han forstår hvorfor Karina Koller Løland har sagt opp.

I helgen ble det klart at smittevernoverlege i Bergen kommune, Karina Koller Løland, hadde sagt opp stillingen sin.

Hun ble ansatt som smittevernoverlege i Bergen akkurat da covid-19-pandemien eksploderte.

Til TV 2 sier Løland at hun sa opp for to uker siden, og at hun kun har fått hyggelige og støttende reaksjoner i etterkant.

– Min kritikk av tiltakene er ikke direkte medvirkende til oppsigelsen. Jeg måtte bruke mye krefter på å få vite det jeg måtte vite for å få gjort jobben min, sier hun.

Samtidig forteller Løland at hun stusser på uttalelsene til kriseledelsen:

– Jeg synes det er rart at de definerer at jeg ikke kan få gjort jobben min. Da kan de jo spørre meg, sier hun.

– Lett å bli glemt

SLUTTET I JOBBEN: I helgen ble det klart at smittevernoverlege Karina Koller Løland slutter i jobben. Her sammen med helsebyråd Beate Husa (venstre) og byrådsleder Roger Valhammer.
SLUTTET I JOBBEN: I helgen ble det klart at smittevernoverlege Karina Koller Løland slutter i jobben. Her sammen med helsebyråd Beate Husa (venstre) og byrådsleder Roger Valhammer. Foto: Marit Hommedal

Til Bergensavisen, som først omtalte saken, har Løland fortalt at jobben har vært utfordrende:

– Jeg har aldri under pandemien sittet plassert på et slikt sted i organisasjonen at jeg kan få gjort jobben min på en effektiv måte. Det har vært utfordrende, og da er det vanskelig å ha det overordnede smittevernfaglige rådgivningsansvaret i Bergen kommune, sier Koller Løland til BA.

Tidligere kommuneoverlege Finn Markussen beskriver overfor avisen også lignende forhold:

– Vi har opplevd å sitte på et slikt sted i organisasjonen at vi ikke har direkte kontakt med beslutningstakerne. Vi sitter rett og slett for langt unna kommunens ledelse. Det er vanskelig å få innpass i kommunen når man jobber på et lavt nivå. Da er det lett for å bli glemt, sier Markussen til BA.

Ifølge avisen er det syv stillinger på kommuneoverlegens kontor, inkludert smittevernsoverlegestillingen. Så langt i år har seks personer sluttet.

– Må ha selvstendig rolle

Til TV 2 sier Øystein Søbstad, som var sentral i arbeidet rundt svineinfluensaen i Bergen, at han selv ikke kunne jobbet i slike forhold som Løland har jobbet under.

Han sluttet som smittevernoverlege i 2015.

– Jeg kunne ikke ha jobbet som smittevernoverlege under slike forhold. Smittevernlovens paragraf 7.2 gir smittevernlegen plikt og rett. Du må ha en selvstendig rolle, sier han.

I helgen beskrev helsebyråd Beate Husa (Krf) deres organisering slik overfor Bergens Tidende:

– Vi har i dag en organisering der medisinsk fagsjef er en del av helsebyrådens sekretariat, og de politiske beslutningene tas da basert på medisinsk fagsjefs råd og innspillene som smittevernoverlegen kommer med. Dette er et system jeg synes fungerer godt, men jeg har stor forståelse for at smittevernoverlegen kan vurdere det annerledes.

Viser til andre byer

Organiseringen reagerer Søbstad på, og viser til at smittevernkontoret tidligere var selvstendig:

– I store byer må man fordele oppgavene, og der kan medisinsk fagsjef ha andre oppgaver, mens smittevernoverlegen må ha fullmakter til kartlegging, smittesporing, loggføring, tiltakspakker og informasjon.

Relatert