DØDE: Kari Jensen ble 78 år gammel. Tidligere i år døde hun av brannskadene hun fikk etter å ha tatt en røyk.
DØDE: Kari Jensen ble 78 år gammel. Tidligere i år døde hun av brannskadene hun fikk etter å ha tatt en røyk. Foto: Privat

Kari (78) fikk ikke varslet da hun brant - nå får kommunen refs

Kari Jensen (78) skulle bare ta seg en røyk på terrassen. Det endte i alvorlige brannskader, og kort tid etterpå døde hun. Nå får kommunen stryk av Fylkesmannen.

I slutten av februar ble Kari Jensen (78) lagt inn på Byskogen sykehjem i Larvik. Da hun skulle ta en seg røyk, ble hun sittende alene i en halvtime ute på terrassen. Klærne tok fyr, og det tok en halvtime før en sykepleier oppdaget det som skjedde.

78-åringen hadde brannskader på store deler av kroppen. Hun gjennomgikk to større operasjoner, men døde en uke etter hendelsen.

– Uforsvarlig

I en fersk rapport fra Fylkesmannen får Larvik kommune stryk. Fylkesmannen konkluderer med at Larvik kommune har brutt helse- og omsorgstjenesteloven på bakgrunn av flere faktorer i saken.

Fylkesmannen mener at sykehjemmet skulle ha «gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse av rammebetingelsene for røyking, samt utført løpende evaluering av pasientens forutsetning til å nyttiggjøre seg av tilbudet uten oppføring av helsepersonell.»

– På grunn av den høye brannfaren ved sigarettrøyking vurderes fraværet av dette som uforsvarlig, skriver Fylkesmannen, og sier videre at sykehjemmet ikke hadde god oppmerksomhet på risikoen ved at pasienten røykte «uten brannhemmende tiltak eller tilsyn».

Larvik kommune har erkjent at de ikke har hatt prosedyrer for ivaretakelse av pasienter som røyker under opphold i sykehjem, og følgelig har kommunens praksis vært i strid med helselovgivningen.

Les hva kommunen svarer lenger ned i saken.

Vil at noen tar ansvar

TV 2 har pratet med sønnen til avdøde Kari Jensen, Truls Jensen. Han har tidligere uttalt at han synes hendelsen er forkastelig, og nå sier han at familien ikke finner seg i at saken blir avsluttet på denne måten.

– Denne rapporten gir ikke oss etterlatte noe mening. Jeg savner at noen tar ansvar, sier han.

– Jeg mener også at det er helt feil at fylkesmannen konkluderer med lovbrudd, og avslutter saken uten at vi kan gjøre noe mer.

Han mener også at Larvik kommune har håndtert denne saken på en kritikkverdig måte.

– Vi har ikke hørt noe fra kommunen. Jeg har fått beskjed om at kommunen skal holde oss oppdatert, men siste korrespondanse med kommunen er 19. juni, sier han.

Truls Jensen ønsker at noen tar ansvar for det tragiske utfallet for moren Kari Jensen.
Truls Jensen ønsker at noen tar ansvar for det tragiske utfallet for moren Kari Jensen. Foto: Privat

Kunne ikke bruke varslingssystemet

Videre i rapporten finner fylkesmannen det skjerpende at sykehjemmet den 23. februar identifiserte risikoen for at pasienten ble sittende for lenge ved anvist røykeplass, uten at Jensen kunne nyttiggjøre seg av varslingssystemet, og uten at de vurderte tilretteleggingssak.

– Vi finner det sannsynlig at pasienten ikke hadde et varslingssystem som var tilpasset hennes forutsetninger og at hun dermed ikke hadde noen forutsetninger om å benytte dette, heter det i rapporten.

– Vi er lei oss

TV 2 får opplyst fra kommunalsjef for helse og mestring Guro Winsvold i Larvik kommune at saken er sendt videre til Sør-Øst politidistrikt.

Truls Jensen er tydelig på hva utfallet av denne saken bør bli.

– Jeg håper ikke de som har ansvaret i denne saken slipper unna. Jeg håper de som etterforsker saken ikke går etter de som forsøkte å hjelpe mamma, men jeg mener ansvaret på ledelsen, sier han til TV 2.

Winsvold sier at hun skjønner godt at familien synes at dette tar for lang tid.

– Dette er en forferdelig sak, og vi er veldig lei oss, sier hun og fortsetter:

– Kommunen tar til etterretning at fylkesmannen slår fast at Larvik har brutt helse- og omsorgstjenesteloven. De sier også at våre nye rutiner er tilstrekkelig og pålegger således ikke ytterligere tiltak. Kommunen avklarer videre prosess med pårørende.

Etterforskning

Saken er under etterforskning hos politiet, men antas ferdig i løpet av neste uke.

– Deretter er det påtalemyndigheten som skal se på saken, og det er påtaleansvarlig som konkluderer i forhold til en eventuell reaksjon fra politiet, sier politioverbetjent Knut Vidar Vittersø hos Sør-Øst politidistrikt.

Relatert