MASSETESTING: Solvik sykehjem i Bærum tester nå over hundre beboere og ansatte, etter at totalt 16 personer ved sykehjemmet har fått påvist covid-19.
MASSETESTING: Solvik sykehjem i Bærum tester nå over hundre beboere og ansatte, etter at totalt 16 personer ved sykehjemmet har fått påvist covid-19. Foto: Bærum kommune

Tester flere hundre beboere og ansatte etter smitteutbrudd

16 personer har fått påvist smitte ved Solvik sykehjem i Bærum. Nå skal flere hundre testes. – Det er en alvorlig situasjon, sier velferdsdirektøren.

Til nå har 16 personer på samme avdeling ved Solvik bo- og behandlingssenter i Bærum fått påvist koronasmitte.

Velferdsdirektør Kristin Nilsen i Bærum kommune beskriver situasjonen som alvorlig.

– Det er en alvorlig situasjon på Solvik sykehjem nå. Derfor setter vi i dag også i gang kraftige tiltak, sier Nilsen til TV 2.

Det er foreløpig bare påvist smitte på sykehjemmets korttidsavdeling. Seks beboere og ti medarbeidere er bekreftet smittet av covid-19 på denne avdelingen.

Bekymret

At smitten hadde spredd seg i dette omfanget ble oppdaget torsdag i forbindelse med annengangs testing. I et forsøk på å stanse smittespredningen til de andre avdelingene, har kommunen nå iverksett en rekke tiltak.

– Alle beboere og ansatte ved sykehjemmet skal nå kornatestes. Det betyr at flere hundre personer totalt vil bli testet i løpet av dagen, sier Nilsen.

Velferdsdirektør Kristin Nilsen i Bærum kommune beskriver situasjonen ved sykehjemmet som alvorlig.
Velferdsdirektør Kristin Nilsen i Bærum kommune beskriver situasjonen ved sykehjemmet som alvorlig. Foto: Bærum kommune

For å få til dette er nå kommunens sykepleierbil på plass ved sykehjemmet for å bistå med testingen.

Nilsen og resten av kommuneledelsen har med bekymring sett hvor raskt smitten har spredd seg på andre sykehjem i landet. Nettopp derfor går de kraftigere til verks enn det som er anbefalt fra nasjonale myndigheter.

– Vi iverksetter tiltak som er strengere enn det som er retningslinjer på nasjonalt nivå, for å være føre var, sier velferdsdirektøren.

Engstelige pårørende

Nilsen opplyser at den første registrerte smittede ved Solvik sykehjem var en ansatt.

I tillegg til testing av alle ansatte og beboere, har sykehjemmet innført midlertidig besøkstopp, samt at alle ansatte må gå med fullt smittevernsutstyr.

Etter at smitteutbruddet ble kjent har ikke telefonen stått stille verken på sykehjemmet eller hos kommunen.

– Det er naturlig nok mange pårørende til beboere på sykehjemmet som er bekymret når vi har fått et slikt smitteutbrudd. Vi skjønner at pårørende er i en sårbar situasjon og at de blir ekstra engstelige når de heller ikke får besøke sine kjære, sier Nilsen.

Kommunen jobber nå med å ringe rundt til alle beboernes nærmeste pårørende, for å ivareta og informere.

Solvik er det sykehjemmet i kommunen som er hardest rammet, men det er også påvist smitte på fem andre sykehjem i Bærum.

Stabekk sykehjem har per nå påvist smitte blant fire beboere og en ansatt. mens tre andre sykehjem i kommunen har påvist smitte med en ansatt hver.


Smitterekord

Fredag kom enda en dyster beskjed til befolkningen i Asker og Bærum. Begge kommunene satte ny dagsrekord for antall smittede.

28 personer i Bærum og 17 personer i Asker har fått bekreftet koronasmitte det siste døgnet.

– Jeg er bekymret for at vi er i en smittebølge med fortsatt økende smitte hvor vi ikke har sett effekt av tiltakene ennå, sier kommuneoverlege Meera Grepp i Asker.

Relatert