ELEVENE ØNSKER IKKE EKSAMEN DETTE UNNTAKSÅRET: Helena Lund Blostrupsen (18) er leder av Elevorganisasjonen i Trøndelag. Hun forteller at de får mange tilbakemeldinger fra elever som er stresset, og misfornøyde med kvaliteten på undervisningen.
ELEVENE ØNSKER IKKE EKSAMEN DETTE UNNTAKSÅRET: Helena Lund Blostrupsen (18) er leder av Elevorganisasjonen i Trøndelag. Hun forteller at de får mange tilbakemeldinger fra elever som er stresset, og misfornøyde med kvaliteten på undervisningen. Foto: Stein Roar Leite / TV 2

Over 50.000 elever krever: Avlys eksamen!

Elevorganisasjonen har så langt fått over 50.000 underskrifter. Det vil være uriktig og urettferdig å skulle ha eksamen i et så turbulent år, mener elevene.

Elever ved videregående skoler og grunnskoler over hele landet krever at eksamen avlyses. 2020 har vært et for urolig og uforutsigbart år.

– Dette er et spesielt år, det har vært mye stress med hjemmeundervisning, forklarer leder for Elevorganisasjonen i Trøndelag, Helena Lund Blostrupsen (18).

– Kvaliteten på undervisningen er blitt dårligere, dette forteller mange av elevene oss, sier Helena, som går tredje året på Charlottenlund videregående skole.

Kampanjen på underskrift.no skriver at eksamen må avlyses fordi «Dette er et år hvor vi trenger forutsigbarhet, fleksibilitet og rom for tilpasset opplæring mer enn noensinne. Derfor mener vi at vi må avlyse eksamen, slik at vi lar skolene gjennomføre den undervisningen vi lærer mest av, ikke den som forbereder oss på eksamen.»

Organisasjonen ønsker at eksamen avlyses for alle trinnene på videregående skolen og for tiende klasse på ungdomsskolen.

MEDELEVER SIER DE IKKE FÅR GOD NOK KVALITET: Undervisningen hemmes av at både elever og lærere må sitte hjemme, av forskjellige grunner, sier Helena (18).
MEDELEVER SIER DE IKKE FÅR GOD NOK KVALITET: Undervisningen hemmes av at både elever og lærere må sitte hjemme, av forskjellige grunner, sier Helena (18). Foto: Stein Roar Leite / TV 2

Over 50.000 protesterer

– Mange medelever forteller oss at oppfølgingen ikke er i nærheten av god nok, de som må være hjemme av ulike grunner sier de ikke får den oppfølgingen de trenger.

Helena sier at flertallet av tilbakemeldingene går på at kommunikasjonen med lærerne overhodet ikke har samme kvalitet som i et normalår.

Elevorganisasjonen retter oppropet sitt mot regjeringen, Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet. Og de hevder ifølge Nordre Aker Budstikke at de har Oslo-rektorene med på laget.

Byråd for oppvekst og kunnskap i hovedstaden, Inga Marte Thorkildsen, uttaler til avisa at hun er i dialog med rektorene angående eksamen. Og at det kan komme et initiativ derfra om ikke alt for lenge.

– Jeg tror omtrent alle rektorene i Oslo ønsker å avlyse eksamen, sier Thorkildsen til Nordre Aker Budstikke.

Kunnskapsminister Guri Melby sier til Adresseavisen at elevene både i grunnskolen og på videregående må forberede seg på eksamen til våren.

Ifølge avisa mener ministeren at det ikke foreligger objektive funn som tilsier at skolenivået er lavere denne høsten sammenliknet med forrige år.

Avlyst eksamen et tap for elevene?

– Men hvis dere får dette gjennom, vil ikke fravær av eksamen være et tap for elever, for eksempel de som avslutter grunnskolen og videregående skole?

– Vi vil ikke i en sånn ekstraordinær situasjon gjøre dette til et spørsmål om eksamen er et godt virkemiddel eller ikke, svarer Helena.

AVLYS EKSAMEN! Elevorganisasjonen mener elevene, som her på Charlottenlund v.g.skole, har nok med å forholde seg til standpunkt-karakterer.
AVLYS EKSAMEN! Elevorganisasjonen mener elevene, som her på Charlottenlund v.g.skole, har nok med å forholde seg til standpunkt-karakterer. Foto: Stein Roar Leite/TV 2

– I et sånt unntaksår handler det om å holde et annet fokus når det kommer til læring, mener hun. Man skal lære det man skal lære, men nå må vi så tidlig som mulig gi lærerne et tydelig signal om at de skal legge om undervisningen slik at den tilpasses dette unormale året.

Det viktigste er å få en rettferdig vurdering på slutten av året, og da er standpunktkarakterer veien å gå i stedet for en eksamen, mener Elevorganisasjonen.

Relatert