SKATT: Advokat Per-Ole Hegdahl i Skattebetalerforeningen forteller om skatteregler på hjemmekontor.
SKATT: Advokat Per-Ole Hegdahl i Skattebetalerforeningen forteller om skatteregler på hjemmekontor. Foto: Thomas Brun / NTB // Goran Jorganovich / TV 2

Advarer mot skattesmell for folk på hjemmekontor

Skatteetaten opplever at mange har spørsmål om hvilke skatteregler som gjelder for hjemmekontor. Skatteadvokat Per-Ole Hegdahl minner om at noen må forberede seg på å betale flere tusen kroner mer i skatt.

– Det er flere arbeidsgivere som lurer på om de kan ha digitalt julebord skattefritt og hva de kan gi av utstyr til de ansatte på hjemmekontor uten at det utløser skatt. Andre lurer på om de har krav på noen fradrag for å ha hjemmekontor, forteller seksjonssjef Lene Marie Ringså i Skatteetaten.

TV 2 har tidligere omtalt reglene som gjelder dersom bedriften ønsker å arrangere digitalt julebord, som du kan lese om her.

Nylig publiserte Skatteetaten en oversikt med svar på andre vanlige spørsmål arbeidsgivere og ansatte har om skattlegging på hjemmekontor.

Skattefri godtgjørelse

Når ansatte har utgifter til hjemmekontor som arbeidsgiver ikke dekker, vil disse utgiftene som hovedregel være fradragsberettiget. De vil likevel ikke komme til fradrag, fordi utgifter til arbeid på hjemmekontoret sjeldent overstiger det standardiserte minstefradraget.

Minstefradraget er et fradrag på inntil 104.450 kroner i 2020, som arbeidstakere får uavhengig av om de har utgifter forbundet med arbeidet eller ikke. For at det skal være lønnsomt for arbeidstaker å kreve fradrag for utgifter på hjemmekontoret, må med andre ord de faktiske utgiftene være høyere enn minstefradraget.

– Arbeidsgiver kan både låne deg kontorutstyr og gi deg kontorutstyr skattefritt, men for at det skal være skattefritt, må årsaken til at du får det være at du skal bruke det på hjemmekontoret, sier Ringså.

Ekstra skjerm, ekstra tastatur, arbeidslys, bredbånd, telefoni og kontorstol er alle eksempler på hva arbeidstakere kan motta skattefritt av arbeidsgiver i disse dager, sier advokat og rådgiver Per-Ole Hegdahl i Skattebetalerforeningen.

Hegdahl har gått gjennom Skatteetatens oversikt og plukket ut noen av de viktigste punktene.

Et av dem er at arbeidsgivere kan yte kontor-godtgjørelse når den ansatte har et eget rom som kun benyttes til hjemmekontor.

– Da kan arbeidsgiver betale 1850 kroner til arbeidstaker for bruk av hjemmekontoret, og denne betalingen kan mottas skattefritt, sier Hegdahl.

Gaver

Når arbeidsgiver gir utstyr til den ansatte, kan dette mottas skattefritt på samme måte som arbeidstaker kunne krevd fradrag hvis han hadde kjøpt utstyret på egen hånd.

– I disse tilfellene må det gjøres en vurdering. For å unngå fordelsbeskatning, må utstyret utvilsomt være til bruk i arbeidet, sier Hegdahl.

Han minner om at arbeidsgivere kan gi gaver til de ansatte på inntil 2000 kroner per år.

– Så hvis utstyret ikke har verdi på mer enn 2000 kroner, og samme ordning gjelder for alle eller en gruppe av de ansatte, vil goder inntil 2000 kroner kunne mottas skattefritt.

Skatteetaten kjenner til flere arbeidsgivere som har gitt sine ansatte et kontantbeløp de kan bruke til å kjøpe utstyr til hjemmekontoret sitt, uten at det er krav til å levere kvitteringer eller dokumentere kjøpene for arbeidsgiver.

Seksjonssjef i Skatteetaten, Lene Marie Ringså.
Seksjonssjef i Skatteetaten, Lene Marie Ringså. Foto: Skatteetaten

– Da er det viktig å merke seg at dette beløpet i sin helhet blir skattepliktig for de ansatte, sier Ringså.

– Her er det altså viktig å kjenne til skattereglene, tilføyer Hegdahl, og utdyper:

– Gir arbeidsgiver en pengesum til den ansatte som senere fremlegger kvitteringer for arbeidsgiver som viser at det er innkjøpt utstyr til hjemmekontoret, vil kun et eventuelt overskudd være skattepliktig som lønn.

Mat

Hegdahl sier dekning av kostnader for internett og telefoni følger satsene og reglene som vanligvis gjelder, uavhengig av om dette nå brukes mer på hjemmekontor enn vanlig.

– Mat som dekkes på hjemmekontoret kan ikke mottas skattefritt uavhengig av om det er lunsj eller overtidsmat. Det eneste unntaket her er dersom serveringen skjer hjemme og dette er å anse som et velferdstiltak, sier Hegdahl.

Med andre ord må de ansatte møtes på Teams eller Zoom samtidig som de spiser, for at maten skal kunne mottas skattefritt.

– I disse koronatider vil hjemmekontoret bli å anse som fast arbeidssted for mange. Det innebærer at utgifter til reise fra hjemmekontoret til det som til vanlig er arbeidsstedet kan dekkes av arbeidsgiver skattefritt, sier Hegdahl.

Du kan lese hele oversikten fra Skatteetaten her.

Skattesmell?

Når man har jobbet på hjemmekontor store deler av året, kan det for noen føre til at man går på en skattesmell. Dette gjelder dem som er vant med å få igjen på skatten på grunn av arbeids- eller pendlerutgifter.

Tall fra Skatteetaten viser at mer enn 280.000 arbeidstakere hadde arbeids- eller pendlerutgifter i 2019 som var store nok til at de kom til fradrag i inntekten. Til sammen krevde disse mer enn fem milliarder kroner i fradrag.

Arbeid på hjemmekontor framfor på arbeidsplassen betyr at de fradragsberettigede reisekostnadene i skattemeldingen blir mindre.

– I praksis innebærer det at de ansatte må betale mer i skatt. Tipset her er å sette av litt penger til mulig restskatt, siden vi nå er på slutten av inntektsåret og muligheten for å endre skattekortet for inneværende år er svært begrenset, sier Hegdahl.

Kan dreie seg om mange tusen kroner

Avstanden mellom hjem og jobb må være mer enn 64,4 kilometer tur-retur for at kostnadene skal overstige 23.100 kroner, og du på denne måten får fradragsført de overskytende kostnadene.

Hegdahl har laget et eksempel for en person som bor på Hvaler, nærmere bestemt Skjærhalden, og jobber fast i Oslo sentrum.

– Jobber du i Oslo alle dager i året, vil du ha rett på et inntektsfradrag på 59.202 kroner. Det gir 13.024 kroner i redusert skatt. Dersom antallet jobbdager i Oslo reduseres til en tredjedel på grunn av korona-situasjonen og utstrakt bruk av hjemmekontor, vil du bare kunne kreve fradrag for 5.591 kroner, sier Hegdahl.

Det reduserte reisefradraget vil kun redusere skatten din med 1.230 kroner.

– Vi ser med andre ord at hjemmekontor som innebærer at antallet jobbdager i Oslo reduseres med to tredjedeler, utløser en økt skatt på 11.794 i 2020, sier Hegdahl, med bakgrunn i regnestykket på 13.024 – 1.230.

Skatteetaten minner om at du kan sjekke dette på skattekortet ditt allerede nå.

– Gå inn på våre nettsider, så kan du legge inn de faktiske tallene som gjelder for deg i 2020.

Kantine på jobben?

Hegdahl mener det er flere som for tiden også gjør lurt i å huske på skattereglene for bedriftskantine.

– For at bedriftskantine ikke skal utløse skatteplikt for de ansatte, må de ansatte bidra med en egenbetaling som dekker arbeidsgivers vesentlige deler av kostnadene. Ofte betaler de ansatte mellom 400 og 600 kroner i måneden, sier Hegdahl.

Poenget her er igjen at mange har hatt mye hjemmekontor det siste halvåret.

– Og da nyter de ikke godt av bedriftskantine. Derfor er det mye som taler for at arbeidsgivere bør tilbakebetale dette trekket for den perioden arbeidstakere ikke har vært på kontoret. Her kan det være en del penger å spare for de ansatte som ikke lenger nyter godt av bedriftskantinen, råder Hegdahl.

Relatert