Dette gjør de for å kunne hjelpe de aller sykeste korona-pasientene

Sykehus over hele landet mangler intensivsykepleiere. På Ahus skal et opplæringsopplegg gjøre ansatte fra andre avdelinger klare til å steppe inn ved behov.

– Olav, får du trukket pusten godt ned?

Sykepleier Vilde Ulfski lener seg over en pasient med pusteproblemer og ser bort på apparatet ved siden av for å sjekke verdiene hans.

Denne gangen er situasjonen en øvelse og pasienten en dukke på simuleringssenteret på Ahus, men for de ti sykepleierne som deltar i simuleringen, kan bistand til alvorlig syke koronapasienter snart bli en del av hverdagen.

Ahus var blant sykehusene som i vår opplevde at kapasiteten på intensivavdelingen nærmet seg sprengt.

På det meste var 24 pasienter innlagt på avdelingen, 18 av disse på respirator. Det på en avdeling som til vanlig har kapasitet til ti intensivpasienter.

– Vi har tatt med oss mange erfaringer fra den gang. Og det vi så, var at vi trengte hjelp utenfra, sier intensivsykepleier Siri Hansen.

Hun er fagopplæringssykepleier på intensivavdelingen og forklarer at Ahus, i likhet med sykehus over hele landet, sliter med mangel på intensivsykepleiere. Ifølge Sykepleierforbundet mangler det mellom 500 og 1.000 intensivsykepleiere på landsbasis.

– Det tar lang tid å utdanne flere, så vi så at vi trengte hjelp fra andre, sier Hansen.

Det var Sykepleien som først omtalte prosjektet.

PÅKLEDNING: Simuleringen foregår i smtitevernsutstyr.
PÅKLEDNING: Simuleringen foregår i smtitevernsutstyr. Foto: Tommy Storhaug/ TV 2

Utviklet nytt program

Løsningen ble et opplæringsopplegg som skal gjøre ansatte fra andre avdelinger på sykehuset rustet til å kunne bidra på intensivavdelingen.

– Det vi ønsker med dette opplegget er å løfte alles kompetansenivå, sånn at det er høyere når de kommer opp til intensivavdelingen. Og at de føler seg tryggere når de skal stå i de situasjonene som oppstår der, forklarer Hansen.

SAMARBEID: Jan Haukvik, Siri Hansen og Thomas Usler er blant aktørene som samarbeider om prosjektet.
SAMARBEID: Jan Haukvik, Siri Hansen og Thomas Usler er blant aktørene som samarbeider om prosjektet.

Opplæringsopplegget er et samarbeid mellom flere miljøer og avdelinger på sykehuset. Kurset består av en teoribolk, en teambuildingsdag, ferdighetstrening og simulering, før deltakerne er minst tre dager i praksis på intensivavdelingen.

– Nå trener vi disse sykepleierne på et enerom, men hvis vi går i beredskap og har behov for flere team, setter vi det samme opplegget opp i en mye større skala, sier Thomas Usler, som er fasilitator for opplæringen.

Både han og Hansen understreker at de syv dagene med opplæring og praksis ikke er det samme som en fullverdig intensivsykepleierutdannelse.

– De som deltar her, skal være intensivsykepleiernes forlengede arm og kunne bidra med det de kan bidra med for å avlaste intensivsykepleierne, slik at de kan ta seg av de dårligste pasientene, sier Hansen.

Flere innlagt

Ahus har mandag syv pasienter innlagt på intensivavdelingen, og har denne uken vært tett oppunder den vanlige intensivkapasiteten på ti pasienter.

– Nå har vi stått i denne situasjonen såpass lenge at vi har gjort en del forandringer i måten vi jobber på til daglig og hvordan vi bruker personalet, slik at vi akkurat nå fortsatt klarer å håndtere de pasientene med de eksisterende ressursene etter å ha gjort noen tilpasninger, sier kirurg Jan Haukvik.

Han er en av seks beredskapsledere på sykehuset.

– Hva gjør dere hvis det kommer fire nye pasienter neste uke?

– Bekymringen ligger jo der, og vi følger veldig tett med på utviklingen i samfunnet generelt. Det gjøres en fortløpende vurdering av hvor mange koronapasienter vi har, og hvor dårlige de er. Men det viktigste er at vi har fått opparbeidet denne planen, som gjør at vi kan skalere opp raskt.

De ti deltakerne på ukens kurs skal på kort varsel kunne steppe inn på intensivavdelingen.

– Må bruke de ressursene vi har

DELTAKERE: Henriette Bangsund, Vilde Ulfski og Helene Kristina Amundsen deltok på kurset.
DELTAKERE: Henriette Bangsund, Vilde Ulfski og Helene Kristina Amundsen deltok på kurset.

– Jeg har fått masse mye kunnskap om akuttsituasjoner, sier sykepleier Helene Kristina Amundsen, som akkurat er ferdig med opplæringens fjerde simuleringsrunde.

– Vi skal ikke stå alene med disse pasientene. Og jeg tenker at man må bruke de ressursene man har så godt man kan, og rett og slett gjøre sitt aller beste for å bidra.

Relatert