Direktør Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet forteller om tegn på at smitteutviklingen flater ut.
Direktør Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet forteller om tegn på at smitteutviklingen flater ut. Foto: Terje Pedersen / NTB

FHI-rapport: Smitten stiger i fem fylker

I sin siste ukesrapport slår Folkehelseinstituttet fast at smitten stiger i Oslo, Vestland, Agder, Vestfold og Telemark og Rogaland. R-tallet har falt fra 1,4 til 1,2 i november.

Det ble meldt om 3994 nye smittetilfeller av covid-19 i uke 46, opplyser FHI i den siste ukesrapporten. Det er en liten økning fra uke 45, da det ble meldt om i alt 3891 registrerte smittetilfeller.

Antall som ble lagt inn på sykehus var 91 i uke 46, mot 92 i uka før.

Det er fortsatt store geografiske variasjoner i forekomst både mellom og innad i fylker. I fylkene Oslo, Vestland, Agder, Vestfold og Telemark og Rogaland er det registrert en økning i smitten siden uke 45, mens de seks resterende fylkene rapporterte færre tilfeller enn i uke 45.

Smitteøkningen flater ut

I oktober var reproduksjonstallet (R) for koronasmitten på 1,4. I november har det falt til 1,2, anslår FHI.

R-tallet er en matematisk beregning av hvor mange personer en koronasmittet person smitter videre. For at smittetallet skal minke, må R-tallet være under 1.

– Vi ser tegn til at antallet nye smittede som registreres har flatet ut. Økningen er ikke sterk, slik den har vært i mange uker før dette, sier FHI-direktør Camilla Stoltenberg under onsdagens pressekonferanse.

I uke 46 ble 143.768 personer testet, en nedgang på 10 prosent fra uka før. Andelen positive blant de testede økte fra 2,52 prosent i uke 45 til 2,78 prosent i uke 46.

– Fortsatt høyt smittetrykk

Det var en nedgang i antall meldte tilfeller i aldersgruppene mellom 13 og 79 år, mens antall meldte tilfeller økte blant barn under 12 år og personer over 80 år.

Personer født utenfor Norge er overrepresentert blant de med påvist smitte og korona-relaterte innleggelser. Innvandrere utgjør ca. 15 prosent av befolkningen i Norge. I uke 46 var andelen utenlandfødte blant meldte tilfeller 40 prosent. Andelen innlagte med covid-19 født utenfor Norge var 52 prosent.

Selv om smitteøkningen flater ut, sier Stoltenberg at smittesituasjonen fortsatt er ustabil i Norge.

– Data fra FHIs overvåkning og matematisk modellering viser betydelig smittespredning de siste ukene. Smittetrykket i Norge er fortsatt høyt, med store lokale variasjoner, sier Stoltenberg.

Færre positive tester kan skyldes tiltak

FHI mener redusert smitteøkning kan være en begynnende effekt av implementerte tiltak, men at det også skyldes lavere testaktivitet i uke 46.

«Situasjonen er ustabil med fare for ny økning. Det er behov for ved­varende sterk innsats for å bremse spredningen i kommuner med utbrudd og i områder med høy smittespredning og ustabil situasjon», skriver FHI i rapporten.

Oslo-området, Bergen og Drammen trekkes frem som steder hvor det er særlig høy smittespredning.

Relatert