Det er stor pågang hos NAVs kontorer.
Det er stor pågang hos NAVs kontorer. Foto: Vidar Ruud / NTB

Kraftig økning i antall arbeidssøkere den siste uken

Tirsdag 17. november er det registrert 194.600 helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak hos NAV. Det er 6000 flere arbeidssøkere enn i forrige uke.

– Den kraftige økningen skyldes i stor grad flere permitteringer som følge av strengere smitteverntiltak blant annet i Oslo, Bergen og Viken. Den siste uken har i snitt én ny person registrert seg som arbeidssøker hos NAV hvert minutt, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

Foreløpige tall viser at 106.700 personer er registrert som helt ledige hos NAV. Det utgjør 3,8 prosent av arbeidsstyrken.

Flere permitterte

Bruttoledigheten, som er summen av antallet helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, er på 121.500 personer. Det er 4,3 prosent av arbeidsstyrken.

I tillegg er 73.100 personer registrert som delvis arbeidsledige. Totalt er dermed 194.600 personer registrert som arbeidssøkere hos NAV, som utgjør 6,9 prosent av arbeidsstyrken.

27.900 av de som er registrert som helt ledige, er permitterte. Det samme gjelder for 32.100 av de delvis ledige. Det er dermed 4800 flere permitterte enn forrige uke.

Strengere smitteverntiltak

Det er særlig antallet helt permitterte som har økt, med 4400, mens antallet delvis permitterte har økt med 400. Til sammen er 2,1 prosent av arbeidsstyrken permittert.

Det var størst økning i antall permitterte den siste uken innen reiseliv og transport, samt serviceyrker og annet arbeid, med henholdsvis 2800 og 900 flere permitterte.

NAV skriver at det dette må ses i sammenheng med innføringen av strengere smitteverntiltak.

Relatert