BRYTER: Liv Signe Navarsete (Sp) vil ikke være med videre i forhandlingene om Langtidsplanen for Forsvaret.
BRYTER: Liv Signe Navarsete (Sp) vil ikke være med videre i forhandlingene om Langtidsplanen for Forsvaret. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB

Tallkrig mellom Høyre og Sp: – Fullstendig useriøst

Høyres Hårek Elvenes mener Sp driver en lek med tall, og rister på hodet av at partiet nå ikke vil fortsette samtalene om langtidsplanen for Forsvaret.

Tidligere i dag angrep Arbeiderpartiet sin opposisjonspartner Senterpartiet for å ha trukket seg fra samtalene på Stortinget om en ny langtidsplan for Forsvaret.

Også Høyre mener Senterpartiet tar lite ansvar når de nå trekker seg.

– Det er dypt useriøst, sier Elvenes til TV 2.

– Det stemmer ikke

Det er forsvarspolitisk talsperson for Senterpartiet, Liv Signe Navarsete, som nå stiller seg på sidelinjen. Hun mener regjeringspartiene ikke var villig til å gi noe som helst.

– Det er ikke noe poeng å sitte i møte etter møte hvis vi ikke får noe, sier Navarsete.

Hun lister opp Senterpartiets krav i fleng:

– Vi vil ha innfasing av stridsvogner og helikopter. Vi vil styrke Heimevernet, og vi vil starte en forsiktig oppbygging av brigade Sør. Vi vil også styrke Sjøforsvaret. I tillegg har vi krav om å opprettholde Andøya.

Det er disse kravene som blir dyre og urealistisk, mener Høyres Hårek Elvenes. Han hevder Senterpartiets forslag beløper seg til flere titalls milliarder kroner.

– Nei. Det stemmer ikke, sier Navarsete.

– Hva koster det, da?

– Det kommer i vårt alternative opplegg, men det er ikke slik at vi vil ha titalls milliarder utover det som allerede ligger i regjeringens forslag til langtidsplan.

– Lyver Elvenes, da?

– Snakker han om titalls milliarder så skjønner jeg ikke hva han sikter til, sier Navarsete.

Høyre: – Dypt useriøst

Elevenes viser på sin side til beregninger fra departementet.

ANGRIPER SP: Hårek Elvenes fra Høyre.
ANGRIPER SP: Hårek Elvenes fra Høyre. Foto: Lise Åserud/NTB

– Ja, vi har fått beregninger fra Forsvarsdepartementet som viser dette, sier Elvenes og lister opp:

  • En ny brigade i Sør-Norge har en investeringskostnaden knyttet til materiell på ca. 12 milliarder kroner. Da kommer driftskostnadene i tillegg.
  • Sp har også ønsket å investere i langtrekkende luftvern. Det har en kostnad på 20 milliarder kroner.

TV 2 har fått beregningene Forsvarsdepartementet har gjort for Utenriks- og forsvarskomiteen.

– Ikke rett

Navarsete slår tilbake:

– Jeg har beregninger fra Hæren som viser helt andre tall enn det Hårek Elvenes har lagt fram, sier hun.

Navarsete har ikke lagt fram beregninger fra Hæren som TV 2 har fått ettergå, men viser til partiets alternative budsjett som er under utarbeidelse og peker på det hun mener er hull i Elvenes sin argumentasjon.

Hun påpeker blant annet til at brigaden slett ikke skal være en stående hær.

STRID OM REGJERINGENS FORSLAG: Stortinget skal denne uken bli enige om hva de vil endre på i regjeringens forslag til langtidsplan for Forsvaret.
STRID OM REGJERINGENS FORSLAG: Stortinget skal denne uken bli enige om hva de vil endre på i regjeringens forslag til langtidsplan for Forsvaret. Foto: Heiko Junge/NTB

– Den skal bygges opp av reservister og vernepliktige. Senterpartiet har tatt til orde for å starte arbeidet med en Brigade Sør, Elvenes vet ingen ting om når vi ønsker denne ferdig bygd, sier Navarsete.

Når det gjelder langtrekkende luftvern mener hun kostnadene vil være avhengig av når dette skal fases inn.

– I og med at Høyre ikke ønsket å drøfte verken Brigade Sør, Andøya eller luftvern er det svært vanskelig å se at han har dekning for sine påstander, sier Navarsete.

Komiteen skulle egentlig avgi sin innstilling om Forsvarsplanen i dag, men håper nå å få til en enighet innen fredag.

Relatert