Mudassar Kapur (H) leder av finanskomiteen og Tore Storehaug (Krf) (t.v.) i heisen under budsjettforhandlinger og forhandlinger om krisepakke på stortinget søndag kveld.
Mudassar Kapur (H) leder av finanskomiteen og Tore Storehaug (Krf) (t.v.) i heisen under budsjettforhandlinger og forhandlinger om krisepakke på stortinget søndag kveld. Foto: Vidar Ruud

Enighet om ny krisepakke på 22 milliarder kroner

Det er enighet mellom regjeringspartiene og Frp om den nye krisepakken. Den blir utvidet med 4,4 milliarder kroner.

Mandag kveld ble det klart at det er enighet mellom regjeringen og Frp.

Frp og regjeringspartiene har sittet i forhandlinger den siste uken, og kom mandag til enighet. Frp har fått økt den nye krisepakken med 4,4 milliarder kroner på.

– En betydelig forbedring

– Dette er en betydelig forbedring for bedrifter og luftfarten, sier Listhaug til TV 2.

– Er det nok til å redde luftfarten?

– Det er bedre enn det forslaget regjeringen la fram. Jeg håper at dette er et godt steg på veien, sier hun.

Regjeringspartiene og Frp fjerner flypassasjeravgiften i hele 2021. Den lave momssatsen på 6 prosent blir opprettholdt i første halvår.

Kompensasjonsgraden økes

Som TV 2 tidligere har meldt er kompensasjonen til bedriftene økt.

  • Kompensasjonsgraden økes fra 60 til 70 prosent i september og oktober.
  • Fra 70 til minst 85 prosent i november og desember.
  • 80 prosent i januar og februar

Dette er de nye endringene

De største endringene er at kompensasjonsordningen er styrket og at fritaket for flypassasjeravgiften fortsetter i hele 2021.

Men Frp fikk ikke gjennomslag for at luftfarten skulle bli en del av den generelle kompensasjonsordningen i denne omgang.

Det de derimot gjør er å be regjeringen innen utgangen av januar 2021 komme tilbake til Stortinget med forslag til tiltak for luftfarten, herunder en vurdering av behovet for en kompensasjonsordning for luftfarten og rammen for rutekjøp.

I tillegg til det TV 2 allerede har omtalt, er dette punktene i den nye krisepakken:

  • Ordningen med statlig kjøp av flyruter forsterkes til totalt to milliarder nesten år. Regjeringen blir også pålagt å komme tilbake til Stortinget innen utgangen av januar med en vurdering av behovet for en kompensasjonsordning for luftfarten.
  • Den reduserte satsen med lavmoms for reiseliv, kultur, luftfart og kollektivtransport blir videreført til 1. juli.
  • 35 millioner kroner til å sikre driften av den private flyplassen Torp i årets fire første måneder.
  • Minstekravet for å søke støtte tik publikumsåpne arrangementer som blir avlyst reduseres fra 500 til 350 personer.
  • Støtten til pakkereisearrangørers refusjon av avlyste reiser økes fra 40 til 60 prosent.
  • Totalt settes det av 400 millioner kroner til tiltak for bekjempe ensomhet blant endre.

Ramme 22 milliarder kroner

Den nye krisepakken er nå på 22 milliarder, en økning på 4,4 milliarder kroner.

– Nok en gang har Fremskrittspartiet forbedret og styrket krisepakkene i Stortinget. Det har vært helt nødvendig av hensyn til folks arbeidsplasser og norske bedrifter. Kraftige avgiftsreduksjoner og mer penger for å kompensere de inngripende tiltakene til regjeringen som følge av pandemien har vært helt avgjørende for å komme til enighet, sier Frp-leder Siv Jensen.

Regjeringen la sist tirsdag fram en egen krisepakke på totalt 17,7 milliarder for å hjelpe norske bedrifter og kommuner gjennom den siste bølgen av koronasmitte. Det er denne partiene nå sitter å forhandler om. Regjeringen er avhengig av Frp for å få flertall for pakken.

– Viktig for våre medlemmer

− Frp bidrar til å redde arbeidsplasser, livsverk og virksomheter med denne enigheten. Vi er blitt lyttet til i en rekke saker, og det er viktig for våre medlemmer og norsk næringsliv, uttaler Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke, handels- og tjenestenæringens hovedorganisasjon.

− Vi er glad for at Frp har forbedret kompensasjonsordningen slik at virksomhetene allerede nå kan få dekket inntil 85 prosent av de faste kostnadene sine.

Kristensen etterlyste, da krisepakken ble lagt frem forrige uke, at de trengte ordninger som varer like lenge som pandemien varer.

− Vi har tillit til at regjeringspartiene og Frp fortsatt vil svare på behovene til næringslivet også inn i 2021.