STENGT: Utesteder og restauranter i Oslo sentrum stenger på grunn av koronaviruset.
STENGT: Utesteder og restauranter i Oslo sentrum stenger på grunn av koronaviruset. Foto: Fredrik Hagen/NTB

Færre har gått konkurs etter korona – frykter voldsom konkursbølge når dette skjer

Daglig leder Morten Reffhaug har opplevd nærmest full stans i bedriftens oppdrag. Etter hvert må han og mer enn 10.000 andre næringsdrivende betale en regning man frykter vil bety kroken på døra for flere.

Som følge av koronarestriksjonene sliter svært mange bedrifter økonomisk, og flere har spådd at vi vil se en bølge av konkurser.

Den varslede konkursbølgen har imidlertid uteblitt, og faktisk har det vært færre konkurser hittil i 2020 enn i samme periode i 2018 og 2019.

Konkurser til og med uke 46:

2018: 5644
Hvorav 4420 var konkursåpninger og 1224 var tvangsavviklinger.

2019: 5656
Hvorav 4450 var konkursåpninger og 1206 var tvangsavviklinger.

2020: 4876
Hvorav 3567 er konkursåpninger og 1309 er tvangsavviklinger.

Det som trolig er en stor del av årsaken til at konkursene har uteblitt ble omtalt i en artikkel hos DN søndag, hvor avisen skrev at over 10.000 næringsdrivende har fått innvilget utsatt betaling av skatt og moms.

– Vi vet at godt over 10.000 virksomheter i Norge har benyttet seg av muligheten til å få utsatt innbetaling av skatt og moms. Den ordningen opphører noen måneder inn i 2021, slik at kostnader som bedriftene har skjøvet foran seg, vil måtte betales, sier Joachim Dagenborg til TV 2.

Han er kommunikasjonssjef i SMB Norge, som representerer små og mellomstore bedrifter.

– Staten er den aktøren som slår flest bedrifter konkurs hvert år. De har hatt foten av gasspedalen på dette området den siste perioden, så hvis de begynner å gjennomføre innkreving igjen, er vi redd mange bedrifter går konkurs, sier Dagenborg.

Forlenget utsettelse

Den utsatte betalingen av skatt og moms varte opprinnelig til årsskiftet, slik at den første innbetalingen skulle gjøres 1. februar. Mandag lanserte regjeringen og Frp en ny krisepakke til bedriftene, hvor det ble foreslått at den første innbetalingen utsettes til 1. april.

Når over 10.000 virksomheter etter hvert må betale inn den utsatte skatten og momsen, frykter man det vil komme en voldsom konkursbølge landet over.

Bedriften To-Be-More AS i Drammen, som driver med salg, utleie og installasjon av LED-skjermer, er en av de over 10.000 virksomhetene som har fått innvilget utsatt betaling.

Daglig leder i To-Be-More, Morten Reffhaug.
Daglig leder i To-Be-More, Morten Reffhaug. Foto: Privat

– Vi har søkt og fått innvilget utsettelse for to perioder. Slik det ser ut, kommer vi ikke akkurat til å bygge likviditet framover, så vi ønsker videre utsettelse, sier daglig leder i bedriften, Morten Reffhaug, til TV 2.

Frykter konkurs

Reffhaug startet virksomheten i 2006, og begynte som et AS i 2008. Før koronaviruset så bedriften for seg at 2020 skulle bli deres beste år.

– Vi jobber mye i forbindelse med store arrangementer, men nå er det helt stopp der. Hvis vi må betale den utsatte skatten og momsen mens krisen fortsatt pågår, vil våre reserver være så oppbrukt at vi vil være avhengig av å låne penger. Vi kommer til å stå i fare om situasjonen varer over lengre tid, sier Reffhaug.

– Du frykter for bedriftens fremtid?

– Det er ingen tvil om det. Det er en fryktelig vanskelig situasjon.

Bedriftens syv ansatte ble permittert kort tid etter 12. mars, da de strenge koronatiltakene ble innført av regjeringen. Reffhaug anslår at bedriften i 2020 har hatt et tap i omsetning på rundt syv millioner kroner sammenlignet med 2019.

– Vi hadde også lagt opp til at omsetningen skulle øke betraktelig i år, og gjorde investeringer i nytt utstyr for 2,8 millioner kroner like før det smalt. Vi har fått rundt 250.000 kroner i kompensasjon og noen utsatte momsterminer, så det føles ikke ut som det monner noe særlig, sier Reffhaug.

Seks milliarder kroner

Fra 12. mars til 31. oktober i år sendte Skatteetaten ut 680 konkursbegjæringer, mot 1746 i samme periode i fjor.

Kommunale skatteoppkrevere sendte ut 525 konkursbegjæringer fra 12. mars til 31. oktober 2020, sammenlignet med 1299 i samme periode i 2019.

Avdelingsdirektør Rune Langsø Johansen i divisjon innkreving i Skatteetaten opplyser at utestående krav på merverdiavgift som er forfalt til betaling i 2020 beløper seg til omtrent seks milliarder kroner.

Det er i tillegg gitt betalingsutsettelser for skatt og arbeidsgiveravgift på cirka én milliard kroner.

– Hvis man ikke gjør noe med dette, frykter vi at det kan utløse en stor konkursbølge når bedriftene må betale inn den utsatte skatten og momsen. Vi tror faren er stor for konkurs blant flere av de 10.000 bedriftene som har fått innvilget utsettelse, sier Dagenborg.

– Må vare like lenge som pandemien

De som har fått utsatt betalingen gjennom den midlertidige utsettelsesordningen skal betale inn kravene i avdrag over flere måneder.

De som ikke betaler avdragene til rett tid kan vente seg en rente på åtte prosent, «for å unngå at skyldnere nedprioriterer skatte- og avgiftskrav mv. til fordel for private krav», skriver Finansdepartementet.

Regjeringen har varslet at det kan bli aktuelt å forlenge utsettelsen av skattebetalinger ytterligere. Dagenborg mener utsettelsen må vare like lenge som koronapandemien varer.

– For at bedriftene skal ha noen mulighet til å betale tilbake, må situasjonen først normalisere seg. Vi skulle ønske regjeringen var mer tydelige på at utsettelsen varer til pandemien er over, sier Dagenborg.

Risikerer konkursras av levedyktige virksomheter

Administrerende direktør Ivar Horneland Kristensen i Virke sier et skred av skattekrav vil ta med seg et stort antall virksomheter som har gode økonomiske utsikter så snart koronapandemien er over.

− Vi mener innbetalingen må utsettes til virksomhetene har fått mulighet til å tjene penger. Myndighetene må ta innover seg at dette vil kunne utløse et konkursskred av i utgangspunktet levedyktige virksomheter, og se på hvilke virkemidler som kan hindre det fra å finne sted, sier Kristensen.

Dagenborg påpeker at det ikke er noe mål å redde de bedriftene som ville gått konkurs uavhengig av koronaviruset.

– Hvert år er det alltid mange bedrifter som går konkurs, men etter et år med utfordringer, risikerer vi å også miste mange som egentlig har livets rett. Det er mange bedrifter som har holdt det gående i 20-30 år som nå sliter, sier Dagenborg, og utdyper:

– En form for konkursbølge vil uansett komme når Skatteetaten igjen begynner å kreve inn penger, men vi må sikre at sunne og levedyktige bedrifter ikke blir dratt med i det dragsuget.

Relatert