SENTRUM: Nye tiltak har gjort hovedstaden roligere. Her fra 20. mars, kort tid etter at de første koronatiltakene kom.
SENTRUM: Nye tiltak har gjort hovedstaden roligere. Her fra 20. mars, kort tid etter at de første koronatiltakene kom. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Disse tallene viser at Oslo følger reglene

Tall fra Beredskapsetaten i Oslo kommune viser at mobiliteten i hovedstaden har sunket etter at påbudet om hjemmekontor ble innført.

I slutten av oktober innførte Oslo påbud om hjemmekontor så langt det er praktisk mulig.

Det ser foreløpig ut til å virke etter sin hensikt. Tall TV 2 har fått tilgang til, viser nemlig at det har vært nedgang i mobiliteten i Oslo sentrum den siste tiden.

Det har vært 54 prosent reduksjon i mobiliteten i Oslo sentrum i uke 45 i forhold til samme uke i 2019, og det har vært 12 prosent reduksjon i mobiliteten i Oslo sentrum fra uke 44 til uke 45.

Beredskapssjef Ann Kristin Brunborg understreker at de 12 prosentene er basert på tallene man hadde ved inngangen av uke 45, men håper likevel det er tegn på en god trend og ytterligere nedgang.

– Tar tiltakene seriøst

Hun forteller at mobiliteten i byen også ble målt i april og mai, da man hadde full nedstenging.

– Vi ser at nedgangen, spesielt i forhold til sentrum, følger samme mønster som da, og er på god vei. Det betyr at folk tar tiltakene seriøst. Vi er også veldig glad for å se den sterke økningen i bruk av munnbind, blant annet på kollektivtrafikk, sier hun.

Hun legger til at de håper å se at trafikken går ytterligere ned i tiden som kommer.

– Vi håper vi ser i de kommende ukene at trafikken reduseres kraftig med tanke på det vi har sagt om hjemmekontor. 54 prosent er bra, men vi skal gjerne se litt mer nedgang i trafikk i tidsrommet for arbeidstid, for å kunne bekrefte at dette med hjemmekontor virkelig blir implementert, sier hun, og legger til:

– Ellers er vi veldig glad for å se at Oslo-folk, som tidligere, er flinke.

Flere tiltak

Mandag vedtok byrådet i Oslo ytterligere koronatiltak som ble varslet før helgen. Nedstengingen trådte i kraft ved midnatt natt til tirsdag, og varigheten avhenger av utviklingen i smittetallene.

Blant tiltakene er forbud mot alle arrangementer innendørs, stans i breddeidretten for voksne og stenging av alle virksomheter der det foregår kultur- og fritidsaktiviteter, med unntak av bibliotek og steder der barn og unge under 20 år har aktiviteter.

Det innføres også forbud mot alkoholservering i hovedstaden, men steder kan holde åpent uten å servere alkohol.

Økning i smtte

Det er registrert 173 nye tilfeller av koronasmitte i Oslo siste døgn. Det er en økning på 47 smittetilfeller fra dagen før.

Samme dag i forrige uke ble det registrert 128 nye smittede.

I alt er det nå registrert 1.861 nye smittetilfeller i Oslo de siste 14 dagene.

Det er fremdeles flest i aldersgruppen 20–29 år som blir smittet.

Bydel Stovner og bydel Søndre Nordstrand har fremdeles det høyeste smittetrykket, med et smittetrykk per 100.000 innbyggere de siste to ukene på henholdsvis 429,2 og 435,1 tilfeller.

Bydel Ullern har nå det laveste smittetrykket i Oslo med 42 nye smittetilfeller de siste to ukene. Det tilsvarer et smittetrykk på 121,5 tilfeller per 100.000 innbyggere.

Relatert