KOBLET IKKE SAKENE: Reidar Osen og Petter Slengesol ble begge kidnappet og mishandlet sin egen bil. Krimtekniker beklager at han ikke koblet de to sakene. Men det gjorde ingen andre i Bergenspolitiet heller, til tross for massiv mediaomtale av Osen-saken. Slengesol sin sak ble først henlagt.
KOBLET IKKE SAKENE: Reidar Osen og Petter Slengesol ble begge kidnappet og mishandlet sin egen bil. Krimtekniker beklager at han ikke koblet de to sakene. Men det gjorde ingen andre i Bergenspolitiet heller, til tross for massiv mediaomtale av Osen-saken. Slengesol sin sak ble først henlagt. Foto: TV 2 / Privat

Krimtekniker innrømmer tabbe – beklager til kidnappingsoffer

Krimteknikeren som sjekket bilene til Petter Slengesol og Reidar Osen beklager at han ikke koblet sakene. Han erkjenner også at politiet hadde en teori om at Petter kunne være offer for et internt narko-oppgjør.

Krimtekniker og politiførstebetjent Kjell Egil Bjørvik undersøkte både bilen til Petter Slengesol og Reidar Osen. I dag beklager han at han ikke koblet de to sakene.

– Jeg skulle i dag ønske at jeg hadde koblet sakene. At jeg ikke gjorde det er jeg på sett og vis lei meg for, sier Kjell Egil Bjørvik til TV 2.

– Forstår du at mange synes det er merkelig at man ikke kobler disse to sakene?

– Ja, det forstår jeg veldig godt, jeg var inne i begge sakene og var et av bindeledd mellom de to sakene og har sett likhetene og burde på en måte tatt affære for å se hva vi kunne gjøre for i sterkere grad å linke disse mot hverandre.

Mulig oppgjør i narkomiljø

Petter Slengesol har til TV 2 fortalt at han fra første øyeblikk, da han ble avhørt av politiet, følte seg mistenkt og at etterforskere som avhørte ham antydet at han tilhørte et narkotikamiljø og at dette kunne være et internt oppgjør.

BELASTENDE: Fornærmede Petter Slengesol er dypt skuffet over politiets teori om at han var offer for internt gjengoppgjør.
BELASTENDE: Fornærmede Petter Slengesol er dypt skuffet over politiets teori om at han var offer for internt gjengoppgjør. Foto: Kåre Breivik / TV2

– Dette har vært enormt belastende og jeg sitter med en svært dårlig følelse også i dag, sier Slengesol mener saken feilaktig ble henlagt.

VURDERTE NARKOOPPGJØR: Tidlig i etterforskningen vurderte politiet om volden mot Petter Slengesol kunne ha sammenheng med et oppgjør i kriminelle kretser. Rettstegner beskriver hvordan den bortførte Petter Slengesol ble behandlet i bilen sin. I dag er politiet klar på at Slengesol ikke har. vært del av et narkonettverk, men at han kanskje er tatt ved en feiltagelse.
VURDERTE NARKOOPPGJØR: Tidlig i etterforskningen vurderte politiet om volden mot Petter Slengesol kunne ha sammenheng med et oppgjør i kriminelle kretser. Rettstegner beskriver hvordan den bortførte Petter Slengesol ble behandlet i bilen sin. I dag er politiet klar på at Slengesol ikke har. vært del av et narkonettverk, men at han kanskje er tatt ved en feiltagelse. Foto: Tegning/Lars Slettebø

I dag fortalte politiførstebetjent Bjørvik i retten at man vurderte at hendelsen med Petter Slengesol kunne knyttes til et narkotikaoppgjør.

Bjørvik var ikke den som avhørte Slengesol på sykehuset, hvor Slengesol sier at han opplevde at han fikk til dels pågående spørsmål som han mener knyttet ham til et narkomiljø.

– Hva er din kommentar til dette?

– I Slengesol-saken tenkte vi på at dette kunne være et narko-relatert oppgjør, bekrefter Bjørvik til TV 2.

I Osen-saken var det mer naturlig å tenke at noen bevisst gikk etter ham på grunn av formuen hans.

– Det gjør at vi på en måte ødelegger for oss selv, forklarer Bjørvik.

Skuffet Slengesol

Til TV 2 sier Petter Slengesol i retten i dag at han er svært skuffet og lei seg når han hører hvordan det antydes at politiet jobbet med en teori om at han kunne være tilknyttet et kriminelt miljø og at overfallet ble vurdert som et mulig oppgjør i et kriminelt miljø.

– Det er helt forferdelig å høre hvordan jeg ble vurdert. Da jeg var 18 år og dum, fikk jeg en bot for befatning med narkotika, jeg har betalt og gjort opp for meg og aldri hatt noe problemer siden, forklarer Slengesol.

BORTFØRT I EGEN VAREBIL: Petter Slengesol, her foran den sorte varebilen som han ble bortført i, februar 2015. Politiet tenker at de kriminelle kan ha tatt feil mann.
BORTFØRT I EGEN VAREBIL: Petter Slengesol, her foran den sorte varebilen som han ble bortført i, februar 2015. Politiet tenker at de kriminelle kan ha tatt feil mann. Foto: Ole E. Ebbesen

– Jeg har full forståelse for at Slengesol har opplevd at hans forklaring ikke helt ble trodd av politiet slik han tilkjennegir. Med det jeg nå har sagt bekrefter jo dette hans følelse, sier Bjørvik til TV 2.

– Jeg beklager på en måte at han føler at han ikke har fått den etterforskningen som han naturlig nok fortjener å få, men jeg opplever ikke at vårt bidrag kriminalteknisk har vært dårlig for hans del.

Jobben som Bjørvik gjorde, førte derimot til flere DNA-funn som i dag er en viktig årsak til at to polske statsborgere er tiltalt for grovt ran av både Slengesol og Osen.

– Hvordan ser du på saken i dag når du tenker på hvordan det startet med henleggelse av saken?

– Jeg er glad, om det er mulig å si glad, til tross for at vi kan beskyldes og kanskje med rette, at vi har gjort feil underveis. Tross alt har vi gjort et godt stykke grunnarbeid som nå da trolig er nok til i alle fall å få satt to personer under tiltale.

– Om det var Bergensordføreren?

– Hadde det vært ordføreren i Bergen og ikke Petter Slengesol som ble bortført, så vil mange tenke at saken ikke hadde blitt henlagt etter noen måneder?

– Jeg ser poenget og det kan godt være, med det som jeg har sagt om disse “skjemaene” og de menneskelige svakhetene i oss, så skal jeg ikke utelukke det.

– Men man gjorde mange undersøkelser, det var stang ut. Og så mente man på et tidspunkt at det var det vi kunne bruke av ressurser på saken og den ble henlagt.

Saken til Petter Slengesol ble gjenåpnet, men først etter at Osen-saken ble gjenåpnet og DNA-funn koblet de to sakene.

Slengesol er informert om beklagelsen og uttalelsene fra Bjørvik.

– Jeg setter pris på at Bjørvik erkjenner feilene politiet har gjort og at han innrømmer at de feilaktig vurderte at jeg var et offer for et narko-oppgjør, sier Slengesol.

– Dette handler mer om politiledelsen og at de henla saken slik de gjorde, jeg er ikke ute etter enkeltpersoner, avslutter Slengesol.

Relatert