RØDT NIVÅ: Flere av landets skoler er allerede på rødt nivå, men Guri Melby sier at de fortløpende vurderer om skolene må stenge.
RØDT NIVÅ: Flere av landets skoler er allerede på rødt nivå, men Guri Melby sier at de fortløpende vurderer om skolene må stenge. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Utelukker ikke at skolene kan bli stengt igjen

Guri Melby følger nøye med på smittesituasjonen på norske skoler og vurderer fortløpende om det er nødvendig med strengere tiltak.

De siste ukene har smitten økt kraftig flere steder i landet. Videregående skoler i kommuner med mye smitte har blitt bedt om å gå over til rødt nivå.

– Dersom skolene følger smittevern reglene til punkt og prikke håper jeg at vi skal greie å holde smitten nede, sier Melby til TV 2.

Hvis smitten derimot fortsetter å øke kan det bli aktuelt med langt strengere tiltak.

– Det er klart at det å stenge skolene i en periode er et av alternativene vi vurderer hvis smittesituasjonen blir uhåndterlig. Men jeg håper og tror at det ikke vil bli nødvendig, sier Melby.

Smitten blant ungdom øker

Tall fra FHI viser at det er langtt flere ungdommer og unge voksne som blir smittet av koronaviruset nå enn tidligere.

– Når vi ser at smitten øker hos de mellom 16 og 19 er det viktig at vi har tiltak som er rettet mot de eldste elevene og videregående skoler, sier Melby.

Hvis skolene må stenge er det trolig videregående skoler som må stenge først.

– Vi vil prioritere de elevene som har mest behov for å være på skolen. Det vil i hovedsak være de yngste elevene, sier Melby.

Hun understreker også at elever som går yrkesfag har et stort behov for å være på skolen for å gjennomføre praktiske øvelser på verksted.

– Denne elevgruppen vil nok også være blant de siste vi vil stenge for hvis vi blir nødt til å stenge, sier Melby.

Anbefaler ikke stenging

Selv om smitten øker i samfunnet har kunnskapsministeren stor tro på at de nye tiltakene som er innført på skolene har stor effekt.

– I løpet av denne høsten har det vært relativt lite smitte på skolene selv om smitten i samfunnet har vært økende. Det tar jeg som et tegn på at skolene har vært flinke til å følge smittevernreglene, sier Melby.

Hun føler seg derfor ganske trygg på at det ikke blir nødvendig med en ny nedstenging. FHI har også vært tydelige på at det å stenge skolene ikke er et effektivt smitteverntiltak og at det har stor negative konsekvenser.

– Det viktigste vi kan gjøre er å sikre liv og helse, men vi må også sikre at barn og unge har tilgang til utdanning, sier Melby.

Relatert