AVLIVING: Koronasmitte blant mink har ført til en masseavliving av dyret i Danmark.
AVLIVING: Koronasmitte blant mink har ført til en masseavliving av dyret i Danmark. Foto: Morten Stricker

FHI vil ikke stoppe innreise fra Danmark til tross for mink-kaos

Folkehelseinstituttet sier til TV 2 at de ikke vil anbefale å stoppe all innreise fra Danmark, til tross for at et mutert koronavirus har spredt seg i landets minkbestand.

Helsedirektoratet gikk nylig ut med en anbefaling om at alle som ankommer Norge fra Danmark tester seg for koronaviruset, etter at en mutert variant av koronaviruset har spredt seg blant mink i Danmark.

Det har også blitt påvist tilfeller av det muterte koronaviruset blant mink i fem andre land.

Overlege ved Folkehelseinstituttet, Preben Aavitsland, sier at FHI tror at danske myndigheter vil klare å hindre at minkviruset sprer seg ytterligere.

– Det er vanskelig å si, men vi tror at våre danske kolleger vil klare å stoppe videre spredning av dette viruset ut fra Nord-Jylland.

Samtidig sier han at instituttet ikke vil anbefale å stoppe all innreise fra Danmark.

– Vi har vurdert at det er et tiltak som gir lite ekstra nytte, samtidig som at det griper sterkt inn i folks frihet og behovene for å frakte varer mellom Danmark og Norge, sier han til TV 2.

Minkviruset kan ha vært her

Per i dag er det ikke registrert noen smittetilfeller av minkvirus i Norge.

– Vi har ikke påvist det, men vi kan ikke garantere at det ikke har vært her. Vi har nemlig ikke gjort genetisk undersøkelse av alle påviste virus i Norge. Vi ber nå alle landets laboratorier sende oss en kopi av alle virus de påviser hos personer smittet i Danmark, sier Aavitsland videre.

Hannah Jørgensen, forsker ved Veterinærinstituttet, sier at det per tirsdag ikke er noen mistanke om koronasmitte av mink i Norge.

Hun sier også at hun tror at det skal være mulig å unngå at koronaviruset får utbre seg på minkfarmer i Norge.

– Minknæringen i Norge er relativt liten. Vi har få gårder, og mindre gårder med færre dyr. Foreløpig har vi også en relativt gunstig smittesituasjon blant mennesker. Vi mener det dermed skal være mulig å unngå smitte inn til minkfarmene i Norge.

Hun legger også til at mange minkfarmer allerede er i gang med å avvikle driften, med bakgrunn i forbudet mot minkhold som trer i kraft i 2024.

Vaksinearbeid

Da Helsedirektoratet ba om at alle innreisende fra Danmark skulle teste seg, sa assisterende helsedirektør Espen Nakstad: «Dette er svært viktig for at vi ikke skal få spredning av den nye virusstammen fra mink i Danmark, som vi frykter kan redusere effekten av en fremtidig vaksine.»

– Danskene forteller at de har påvist bekymringsfulle mutasjoner i viruset, i genet som kalles for spikeproteinet. De mener at en fremtidig vaksine kanskje ikke vil beskytte like godt mot virus med denne mutasjonen.

Jørgensen forklarer videre at en vaksine i utgangspunktet skal danne et immunforsvar mot spikeproteinet, oftest i form av antistoffer. Ved en infeksjon vil disse antistoffene forsvare kroppen mot sykdom.

– Dersom spikeproteinet har forandret seg, så vil kanskje ikke immunsystemet eller antistoffene ha like god effekt. Danskene beskriver at de har gjort undersøkelser som indikerer at det kan være tilfellet også her, men resultatene er ikke publisert ennå, sier hun.

Slik spredte det seg

Det første smittetilfellet av koronavirus blant mink ble påvist i Nederland i mai.

– Vi visste at koronaviruset kunne smitte ilder. Og ilder og mink er jo beslektede arter, de er mårdyr begge to. Det var urovekkende da vi fikk høre om at en ilder var smittet i Nederland, men det var ikke noen stor faglig overraskelse, sier Jørgensen.

Hun forteller at de ved gårdene i Nederland gjorde tester som viste at viruset var i støv og luften rundt dyrene, men ikke utenfor anleggene.

– Og så fikk vi det første smittetilfellet blant mink i Danmark i sommer. Igjen da, så var smittekilden til minken mennesker. Det er regnet med at det er liten smittefare ut til mennesker i nærområdet, men de som jobber tett med minken, kan imidlertid smittes av koronasyk mink.

Siden august er det blitt påvist smitte ved mer enn 200 nye minkfarmer, og totalt er det i underkant av 1200 minkfarmer i Danmark.

– Det er tydelig at viruset smitter relativt lett fra mennesker til mink. Og deretter så smitter det lett fra dyr til dyr. Minken holder jo ikke en meters avstand, de står tett. Så det er det som gjør at det er smittsomt i slike farmer.

Tiltak ved minkfarmene

Kommunikasjonssjef ved Norges Pelsdyralslag, Guri Vormedal, sier at minkfarmene i Norge har blitt pålagt flere restriksjoner for å minske muligheten for spredning av minksmitte.

– Det skal blant annet ikke være noen andre i nærheten av minkene enn dem som er røkter dyrene. Vi strammet også inn reglene rundt smittevernutstyr. Poenget er å eksponere dyrene for færrest mulig mennesker, sier hun.

Hun tror, i likhet med Jørgensen, at det er liten sjanse for at minksmitten vil nå norske minkfarmer.

– Men siden viruset brøt ut, har vi minst en gang i uken pratet med Veterinærinstituttet og Mattilsynet. Vi har også lagt et ekstremt trykk på våre produsenter. Jeg har fått mye tyn for maset, men det er vårt ansvar å løfte den problemstillingen.

Relatert