IKKE NOK: Generalsekretær i Rådet for psykisk helse Tove Gundersen mener ikke regjeringens tiltakspakke er tilstrekkelig. Foto: Erik M. Sundt/Rådet for psykisk helse
IKKE NOK: Generalsekretær i Rådet for psykisk helse Tove Gundersen mener ikke regjeringens tiltakspakke er tilstrekkelig. Foto: Erik M. Sundt/Rådet for psykisk helse

– Folk ringer og gråter i telefonen

Regjeringen bevilger nå 158 millioner kroner for å hjelpe sårbare grupper og mennesker – rammet av ensomhet og isolasjon på grunn av korona-situasjonen.

Under en pressekonferanse tirsdag formiddag presenterte regjeringen en ny krisepakke til bedrifter og sårbare grupper på til sammen 17,7 milliarder kroner.158 millioner av disse er øremerket sårbare grupper og mennesker som er rammet av ensomhet og isolasjon som følger av koronapandemien.- Krisen rammer skjevt og enkelte barn og familier er mer utsatt. Personer fra lavinntektsfamilier, og lite eller ingen formell utdanning er ov