IKKE NOK: Generalsekretær i Rådet for psykisk helse Tove Gundersen mener ikke regjeringens tiltakspakke er tilstrekkelig.
IKKE NOK: Generalsekretær i Rådet for psykisk helse Tove Gundersen mener ikke regjeringens tiltakspakke er tilstrekkelig. Foto: Erik M. Sundt/Rådet for psykisk helse

Regjeringen med ny krisepakke:

– Folk ringer og gråter i telefonen

Regjeringen bevilger nå 158 millioner kroner for å hjelpe sårbare grupper og mennesker – rammet av ensomhet og isolasjon på grunn av korona-situasjonen.

Under en pressekonferanse tirsdag formiddag presenterte regjeringen en ny krisepakke til bedrifter og sårbare grupper på til sammen 17,7 milliarder kroner.

158 millioner av disse er øremerket sårbare grupper og mennesker som er rammet av ensomhet og isolasjon som følger av koronapandemien.

– Krisen rammer skjevt og enkelte barn og familier er mer utsatt. Personer fra lavinntektsfamilier, og lite eller ingen formell utdanning er overrepresentert blant de nye ledige. Barnefamilier ser også ut til å være noe mer utsatt enn familier uten barn. Tiltakene regjeringen foreslår skal bidra til å kompensere for dette, skriver regjeringen.

Se den fulle oversikten over regjeringens krisepakke nederst i saken.

– Holder ikke

Generalsekretær i Rådet for psykiske helse Tove Gundersen sier til TV 2 at tiltakspakken er etterlenget, men at det ikke er nok.

– Dette er positivt, men samtidig så holder det ikke. Det er viktig å satse enda mer forebyggende. Det er kunnskap om at gjeld, dårlig økonomi og usikkerhet er store risikofaktorer knyttet til selvmord. Vi må redusere all risiko vi kan, sier Gundersen.

I tiltakspakken fra regjeringen foreslås blant annet fem millioner kroner til Vold- og overgrepslinjen for å styrke hjelpetilbudet for personer som blir utsatt for vold og overgrep i nære relasjoner.

– Bekymrer meg veldig

Det er høyst nødvendig, sier generalsekretæren.

– Vi får så mange henvendelser om ulike utfordringer knyttet til vold som bekymrer meg veldig, og det har vi mottatt siden mars. Folk ringer og gråter i telefonen, sier Gundersen.

Å styrke de ulike hjelpetelefonene og chattetjenestene er noe de har jobbet for i lang tid.

– Det må enda sterkere midler knyttet til forebygging til. Folk som trenger hjelp må få det uten ventelister og tilgjengeligheten knyttet til de som ber om hjelp må øke, sier Gundersen og legger til:

– Krisen har vært så langvarig, og det er selvfølgelig viktig å styrke lavterskeltilbudene, men det er nødvendig å sikre at avvisningsprosenten går ned.

– Krevende

Gundersen har også et ønske om at skolehelsetjenesten må styrkes.

– Vi vet at barns rettigheter ikke blir ivaretatt fullt ut, og jeg vil veldig gjerne at en styrker skolehelsetjenesten. Det vil være krevende å sørge for at skolene klarer å fungerer for de som sliter mest. Vi har også i Norge mange som blir innestengt med overgriperne sine, og jeg er veldig bekymret dersom man ikke klarer å styrke skolene, sier hun.

Krisepakke - psykisk helse

Pakken som foreslås består av:

 • 75 millioner kroner til forlengelse av stimuleringsprogrammet for helsefrivilligheten
 • 20 millioner kroner til informasjonstiltak rettet mot innvandrerbefolkningen
 • 10 millioner kroner til Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge
 • 10 millioner kroner til Fontenehus
 • 10 millioner kroner til tiltak for studenters psykiske helse
 • 7 millioner kroner til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom
 • 7 millioner kroner til Røde Kors’ samtaletilbud «Kors på halsen»
 • 7 millioner kroner til aktivisering og isolasjonsforebyggende tiltak for sårbare innsatte i fengsler
 • 5 millioner kroner til Vold- og overgrepslinjen for å styrke hjelpetilbudet for personer som blir utsatt for vold og overgrep i nære relasjoner
 • 5 millioner kroner til hjelpetelefoner og digitale hjelpeverktøy
 • 1,8 millioner kroner til Mental helses’ telefon- og chattetjeneste «Foreldresupport»

Kilde: Regjeringen

Relatert