HEKTISK: Haukeland universitetssjukehus under en pandemiøvelse 17. juni i år, der de på kort tid gjør om en gymsal til et akuttmottak med 50 sengeplasser. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2
HEKTISK: Haukeland universitetssjukehus under en pandemiøvelse 17. juni i år, der de på kort tid gjør om en gymsal til et akuttmottak med 50 sengeplasser. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Disse pasientene skal prioriteres hvis kapasiteten på sykehusene brister

Helsedirektoratet har nå med kort svarfrist sendt ut på høring sitt nye forslag om hvilke pasientgrupper som må prioriteres ned om det blir manglende kapasitet på norske sykehus som følge av den pågående pandemien.

- Direktoratet ønsker å ha en slik beredskap på plass i god tid før det eventuelt blir nødvendig. Det er også viktig at anbefalingene blir offentlig kjent og kritisk diskutert i forkant, slik at alle synspunkt blir hørt og ivaretatt før de endelige retningslinjene blir bestemt. Det sier Ole Frithjof Norheim, professor i medisinsk etikk ved UiB.Han er en del av arbeidsgruppen som har laget høringsutkastet som i dag er sendt ut.Vanskelige valg