MILLIARDER I KORONATILTAK: Finansminister Jan Tore Sanner, næringsminister Iselin Nybø (V) og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) om nye økonomiske tiltak.
MILLIARDER I KORONATILTAK: Finansminister Jan Tore Sanner, næringsminister Iselin Nybø (V) og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) om nye økonomiske tiltak. Foto: Terje Bendiksby/NTB

Bevilger nye milliarder til korona-tiltak:

– Vi balanserer nå på en line, og det er langt ned

Regjeringen legger frem en krisepakke på til sammen 17, 7 milliarder kroner.

– I mars hadde mange en buffer. Kanskje er bufferen nå helt borte, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Han presenterte i dag økonomiske tiltak med en ramme på 17,7 milliarder kroner, sammen med barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) og næringsminister Iselin Nybø (V).

Ny kompensasjonsordning for bedriftene

– Vi foreslår nå en bredere kompensasjonsordningen for næringslivet, sier Nybø.

Rammen på denne er på 5 milliarder kroner.

Ordningen gjelder for perioden fra 1. september 2020 til 28. februar 2021, og støtte vil beregnes for to måneder av gangen. Det er Brønnøysundregistrene skal administrere ordningen. Den er åpen for foretak med mer enn 30 prosent omsetningsfall som følge av koronapandemien.

Nybø kommer også med en formaning om mer dugnadsånd for å slå ned viruset.

– Vi balanserer nå på en line, og det er langt ned, sier Nybø.

Som følge av innstrammingen i myndighetenes smitteverntiltak tidlig i november foreslås det å dekke 70 prosent av disse virksomhetenes uunngåelige kostander fra og med november.

  • Den nye kompensasjonsordningen for næringslivet bygger på den tidligere ordningen forvaltet av Skatteetaten.
  • Ordningen gjelder for perioden fra 1. september 2020 til 28. februar 2021, og støtte vil beregnes for to måneder av gangen. Søknad for de to første periodene, dvs. september/oktober og november/desember skal sendes samlet i januar 2021. Søknad for januar og februar skal sendes i mars 2021.
  • Støtten beregnes med utgangspunkt foretakets faste, uunngåelige kostnader, ganget med omsetningsfall i prosent og ganget med en justeringsfaktor. Når omsetningsfallet inngår i beregningsmodellen vil støtte øke dersom strengere smitteverntiltak fører til at bedriftene får høyere omsetningsfall.
  • Når justeringsfaktoren er på 0,7 betyr det at ordningen kan dekke inntil 70 prosent av foretakenes faste, uunngåelige kostnader, avhengig av størrelsen på omsetningsfallet. Et foretak med 50 prosent omsetningsfall vil få dekket 35 prosent av kostnadene, mens et foretak med 100 prosent omsetningsfall vil få dekket 70 prosent av kostnadene.
  • Kilde: Regjeringen.no

– Jeg har en bønn

I tillegg kommer det noen friske midler til en ulike sårbare grupper, kunne Ropstad presentere.

– Jeg har en bønn: Vi må gjøre det vi kan for å holde tjenester og aktiviteter i gang for dem som har det vanskeligst, sier Ropstad og legger til:

– Smittesituasjon er alvorlig og vi bør ta høyde for at det kan være behov for inngripende smitteverntiltak i deler av 2021.

For å motvirke mange av de negative konsekvensene av regjeringens inngripende tiltak, foreslås det nærmere 160 millioner kroner til barn og unge, eldre og særlig utsatte grupper.

Blant de som kan vente seg mer ekstrabevilgninger fra regjeringen er:

  • Hjelpetelefoner som Kirkens SOS og Mental Helses hjelpetelefoner og digitale verktøy, til Foreldresupport og til Røde Kors sitt samtaletilbud «Kors på halsen».
  • Det etableres også en døgnåpen chat hos hjelpelinjen for voldsutsatte
  • Fontenehusene.
  • LOS-ordningen for ungdom.

Det loves også ekstra midler til studentene som sliter i en tid med digital undervisning og sosial nedstenging.

Det skal også gis mer til aktivisering og isolasjonsforebyggende tiltak for innsatte i fengsler.

I tillegg er det allerede kjent at det kommer 7,3 milliarder ekstra til kommunene på 2021-budsjettet for å dekke ekstraordinære koronautgifter i første halvår.

Lunken mottakelse fra arbeidsgiversiden

NHO håper nå tiltakspakken blir enda rausere etter forhandlinger i Stortinget.

– Taket for hva man kan få i måneden, må heves til 80 millioner per konsern, og kompensasjonsgraden må være på minst 70 prosent gjennom hele perioden, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

Virke mener bedriftene må få dekket mer enn de 70 prosent av sine faste løpende kostnader som regjeringen foreslår i sin nye tiltakspakke.

− Regjeringen har tatt fram kruttet, men nå må Stortinget bruke storkanonen. Mange virksomheter har brukt opp de pengene de hadde på konto i mars, og trenger derfor å få dekket mer enn 70 prosent av sine faste uunngåelige kostnader, og de trenger pengene på konto nå, ikke neste år, sier administrerende direktør Ivar Horneland Kristensen i Virke til NTB.

Regjeringspartiene på Stortinget skal nå forhandle med Frp for å få pakken vedtatt.

Her er de nye økonomiske tiltakene

Kilde: Regjeringen.no

Relatert