Operatører fra Forsvarets spesialkommando i et Bell 412-helikopter fra 339 Special Operation Aviation Squadron, Rygge.
Operatører fra Forsvarets spesialkommando i et Bell 412-helikopter fra 339 Special Operation Aviation Squadron, Rygge. Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvaret

Opposisjonens krav: Slik bør regjeringen styrke Forsvaret

Arbeiderpartiet ber regjeringen vurdere flytting av ledelse og stab i Forsvarets spesialstyrker til Nord-Norge.

I oktober la regjeringen frem forslag til revidert langtidsplan for Forsvaret. Forsvarssjef Eirik Kristoffersen mente den vil være en nødvendig styrking av Forsvaret i lys av den sikkerhetssituasjonen Norge står overfor.

Forhandlingsfristen om den nye langtidsplanen er satt til 17. november, og opposisjonen har stilt en rekke krav.

Forhandlinger

Tirsdag formiddag var Utenriks- og forsvarskomiteens medlemmer i forhandlinger om kravene. TV 2 får opplyst at det skal være flere skyggemøter denne uken.

2018: Hærsjef Odin Johannessen i samtale med Anniken Huitfeldt (Ap) og Liv Signe Navarsete (Sp).
2018: Hærsjef Odin Johannessen i samtale med Anniken Huitfeldt (Ap) og Liv Signe Navarsete (Sp). Foto: Ole-Sverre Haugli/Forsvaret

Ett hovedkrav fra både forsvarsledelsen og opposisjonen har vært flere «folk på bakken».

I regjeringens forsvarsplan loves det ikke mer personell, men bemanningen skal økes på utvalgte områder.

Arbeiderpartiet vil styrke forsvarsevnen i Nord-Norge, og ønsker nye ansatte og vernepliktige ute i Forsvarets operative avdelinger. Blant de elleve kravene som de mener bør innfris, er en reell bemanningsøkning i 2021.

Etter at 339-skvadronens helikoptre ble flyttet fra Bardufoss til Rygge, ønsker Arbeiderpartiet helikopterstøtte til Hæren i nord, sier Anniken Huitfeldt til TV 2.

Arbeiderpartiet ber regjeringen også vurdere flytting av ledelse og stab i Forsvarets spesialstyrker fra Rygge til Reitan/Bodø.

Regjeringen vil at luftforsvarsbasen der helikopterstyrken til spesialstyrkene holder til, skal få tilbake sitt gamle navn Rygge flystasjon. Bell 412-helikoptrene planlegges erstattet med en ny kapasitet som er bedre tilpasset spesialstyrkenes behov i perioden mellom 2024 og 2029.

339-skvadronen på Rygge skal ifølge langtidsplanen videreutvikles som en integrert del av spesialoperasjoner i forsvaret av Norge, operasjoner i utlandet og støtte til andre sektorer.

Ap: – Trenger flere folk nå

– Det aller viktigste for oss i Ap er 500 flere ansatte i Forsvaret i 2021. Forsvaret trenger flere folk nå, da er de 57 nye stillingene som regjeringen legger opp til i 2021, altfor lite. I tillegg ønsker vi helikopterstøtte til Hæren på Bardufoss. Dette er viktig for beredskapen i nord, sier Anniken Huitfeldt, forsvarspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, til TV 2.

Disse punktene er i Arbeiderpartiets kravliste som TV 2 har sett:

 • 500 flere ansatte i Forsvaret i 2021.
 • Helikopterstøtte til Hæren basert på Bardufoss.
 • Fremskynding av langtrekkende luftvern på Ørland og Evenes.
 • Renholdet i Forsvaret må tas tilbake i Forsvarets egen regi.
 • Forsvarsmuseene skal delfinansieres av Kulturdepartementet.
 • Rekruttskole på Drevjamoen ved Mosjøen.
 • Beslutninger om fremskynding av fartøysanskaffelser til Sjøforsvaret bør fattes før 2022.
 • Forsvaret skal unntas flate budsjettkutt gjennom «avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen».
 • Norge skal delta i Det europeiske forsvarsfondet.
 • Fremtidig bruk av arealene til Andøya flystasjon må avklares.
 • Ledelseselementer i Forsvaret må flyttes til Nord-Norge, for eksempel ledelse og stab i Forsvarets spesialstyrker.

Sp: Ny Andøya-vurdering

Senterpartiet krever flere soldater, stridsvogner og helikopter til Hæren, samt nye fartøy til Sjøforsvaret, opplyser Senterpartiets stortingsgruppe til TV 2.

– Våre stridsvogner er utdaterte, regjeringen tar fra Hæren deres helikoptre, og Heimevernet er for lite. Samtidig er nedleggelsen av Andøya flystasjon en tragedie som svekker vår overvåking og kontroll over egne nærområder, sa partiets forsvarspolitiske talsperson Liv Signe Navarsete etter fremleggelsen av revidert langtidsplan.

Disse 12 punktene er i Senterpartiets kravliste som TV 2 har sett:

 • Bemanning og personellsituasjon.
 • Fremskynde anskaffelse av stridsvogner til Hæren.
 • Helikopter til Hæren.
 • Styrke HV til 45.000 soldater.
 • Beholde Andøya flystasjon som base for maritime overvåkingsfly.
 • Starte oppbygging av Brigade Sør.
 • Starte innkjøp av fartøy til Sjøforsvaret.
 • Sette i gang prosessen rundt anskaffelse av langtrekkende luftvern.
 • Rekruttskole på Terningmoen med utredning av Haslemoen som avdeling.
 • En utredning av Drevjamoen som rekruttskole ved økt inntak av rekrutter.
 • Budsjettoppsettet må tilbake til formen i 2020-budsjettet.
 • Man må også se på budsjettrammen og realismen i effektivisering.

Fremskrittspartiet vil ikke kommentere sin kravliste utover å opplyse at de vil øke bemanningen.

– Vi kommenterer ikke eksplisitte krav, men kan bekrefte at det blant annet dreier seg om økning i personell allerede neste år. Jeg opplever at tonen i forhandlingene er god og at partiene ønsker å finne sammen om mye. Alt klarer vi selvsagt ikke å enes om, men forhåpentligvis vet vi mer i løpet av et par dager, sier Morten Wold i Fremskrittspartiet til TV 2.

Relatert