SMITTE: Det var fredag påvist koronasmitte hos mink i til sammen seks land, ifølge Verdens helseorganisasjon WHO. Foto: Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix via AP / NTB
SMITTE: Det var fredag påvist koronasmitte hos mink i til sammen seks land, ifølge Verdens helseorganisasjon WHO. Foto: Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix via AP / NTB

Mink i seks forskjellige land har fått påvist covid-19 - dette gjør Norge

Oppdrettere fra i alt seks land har meldt inn tilfeller av covid-19 hos mink, ifølge WHO. Myndighetene i Norge skal vurdere hva de skal gjøre hvis marerittet kommet hit.

Som følge av spredning av et mutert koronavirus blant mink i danske minkfarmer, besluttet den danske regjeringen forrige uke at all mink i landet skulle avlives. Det gjelder om lag 15 millioner dyr.

Verdens helseorganisasjon (WHO) sier i en pressemelding at minkfarmer i Danmark, Nederland, Spania, Sverige, Italia og USA også har meldt inn koronasmitte til OIE.

I Norge er det ingen mistanke om at mink i Norge er smittet med koronaviruset.

Langt færre i Norge

Helseminister Bent Høie (H) sier til TV 2 at Folkehelseinstitttet, Helsedirektoratet og Mattilsynet har fått i oppdrag å se på hvilke konsekvenser eventuelt smitte hos mink vil få i Norge.

– Er det et alternativ å gjøre som Danmark, å slakte alle?

– Det er den vurderingen de har kommet fram til i Danmark, og det er en del av det gruppen (de tre nevnte etatene journ.anm.) skal se på. Det er ikke nødvendigvis slik at det som er riktig i Danmark, er riktig i Norge. Det er en helt annen omfang og konsentrasjon av minkfarmer i Danmark enn i Norge, sier Høie.

Det er om lag 15 millioner mink i Danmark. I Norge er det 40 minkfarmer. Nå før pelsing er det et sted mellom 200-300 000 dyr, og cirka 50 000 etter at de som pelses er avlivet, opplyser Mattilsynet til TV 2.

De sier at norsk mink utgjør per nå ingen smittefare for mennesker.

– Mattilsynet anser det som lite sannsynlig at mink skal smittes under dagens smittesituasjon i samfunnet, men dette krever fortsatt bevissthet rundt bl.a. avstand til dyrene, og bevissthet blant de som steller dyrene om å unngå å bli smittet av andre mennesker, sier seksjonssjef Ole Herman Tronerud i Mattilsynet.

Tilsynet har så langt etablert et test-tilbud til norske minkebønder.

– For å prøve å unngå å havne i lignende situasjon som i Danmark og for å kunne oppdage eventuell smitte tidlig, har Mattilsynet besluttet å tilby dyreeiere muligheten for å få undersøkt selvdøde eller syke/skadde mink som blir avlivet uten kostnad, og dermed overvåke mink i norsk pelsdyrnæring for SARS-CoV-2, sier han.

Tronerud sier at minkbøndene har nylig fått tilsendt prøvetakingsutstyret, men sier at så sent i sesongen er det normalt lav dødelighet. Derfor har Veterinærinstituttet så langt ikke noen mottatt prøver ennå, forklarer han.

Bekymringsfullt

WHO skriver at det er behov for ytterligere undersøkelser for å verifisere de foreløpige funnene om smitte blant fem land i tillegg til norge, og for å kunne forstå eventuelle implikasjoner de kan ha for behandling og vaksiner mot viruset.

FN-organet beskriver det i pressemeldingen som bekymringsfullt når virus smitter fra dyr til menneske, og når en dyrepopulasjon kan bidra til ytterligere spredning av et virus som rammer mennesker.

I tillegg kan det forekomme genetiske mutasjoner når viruset sprer seg mellom mennesker og dyr, heter det.

Ber alle teste seg

Koronautbrudd blant mink i Danmark skaper bekymring blant norske helsemyndigheter.

Helsemyndighetene anbefaler alle som har vært i Danmark de siste to ukene, å teste seg og melde seg til kommunen.

De bør også gjennomføre karantene i ti dager fra ankomstdato, uavhengig av utfallet av koronatesten.

Relatert