FORESLÅR SAMTYKKELOV: KrFU-leder Edel-Marie Haukeland sitter i programkomiteen til KrF som nå enstemmig foreslår å gå inn for en norsk samtykkelov.
FORESLÅR SAMTYKKELOV: KrFU-leder Edel-Marie Haukeland sitter i programkomiteen til KrF som nå enstemmig foreslår å gå inn for en norsk samtykkelov. Foto: NTB

Nytt KrF-forslag: Mener sex uten samtykke må defineres som voldtekt

Kristelig Folkepartis programkomité vil innføre samtykkelov. – Feil og farlig, advarer regjeringspartner Høyre.

– Å kunne si at sex uten samtykke er voldtekt vil være forebyggende og styrke voldtektsutsattes rettssikkerhet. Det kan vi ikke si i dag ifølge norsk lovverk, sier KrFU-leder Edel-Marie Haukeland.

I loven i dag defineres voldtekt som det å skaffe seg seksuell omgang med noen ved bruk av vold eller trusler, eller med noen som er bevisstløs eller av andre grunner ute av stand til å gjøre motstand.

I 2019 ble det anmeldt nærmere 2.000 voldtekter i Norge, noe som tilsvarer en nedgang på 12 prosent fra 2018. Men politiet anslår at det er store mørketall.

– Folkehelseproblem

Nærmere 10 prosent av norske kvinner har opplevd å bli voldtatt. 1 prosent av mennene svarte det samme, i følge en undesøkelse fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) fra 2014.

– Dette er et folkehelseproblem. Men i dag er ikke mangel på samtykke i seg selv nok til å etterforske eller dømme en voldtekt, sier KrFU-lederen som sitter i programkomiteen til regjeringspartiet KrF.

Nå vil KrFs programkomité gå inn for at Norge også skal innføre en lovbestemmelse som tydeliggjør at voldtekt defineres som seksuell omgang uten samtykke.

Mens våre naboer i Skandinavia har omfavnet ideen om samtykkelov, har KrFs regjeringspartner Høyre, vært svært skeptisk.

– Feil og farlig

SKEPTISK: Justispolitisk talsperson for Høyre Peter Frølich.
SKEPTISK: Justispolitisk talsperson for Høyre Peter Frølich. Foto: Gorm Kallestad/NTB

Justispolitisk talsperson for Høyre Peter Frølich er blant dem som mener en samtykkelov i beste fall vil være symbolsk og forvirrende.

– Dette forslaget virker jo først logisk, men er i realiteten feil og farlig, sier Frølich til TV 2, og utdyper:

– Tunge juridiske faginstanser advarer mot dette. Man skaper usikkerhet om hvor grensen for voldtekt går. Da risikerer man enten å straffe uskyldige, eller at loven settes til side på grunn av uklarhet. Uklare lover strider mot Grunnloven.

Sverige innførte et krav om frivillighet i voldtektsparagrafen i 2018. Ved bedømmelsen av om seksuell omgang er frivillig eller ikke, skal det ifølge den svenske loven legges særlig vekt på om frivilligheten har kommet til uttrykk gjennom ord eller handling eller på annen måte.

Tidligere i høst fulgte regjeringen i Danmark etter og varslet at det også der vil bli innført en samtykkelov. Men Frølich mener danske politikere har slitt med å forsvare lovforslaget når de er bedt om å definere et samtykke.

– I Danmark er det helt kaos. Det ene forslaget var vel at «Relevante bevegelser og nydelseslyde» skulle være samtykke. Med den normen vil noen tilfeller som i dag er voldtekt faktisk falle utenfor loven. Det viser hvor lite politikere skjønner av jussen her, sier Frølich.

– Kan gis gjennom ord og handling

Haukeland mener det fint er mulig å definere et samtykke i loven.

– Samtykke kan gis gjennom ord eller handling. Et samtykke er ikke endelig og kan jo også trekkes tilbake, så skriftlig eller appbasert samtykke er ingen god idé, sier KrFU-lederen.

Haukeland understreker at det er viktig å ha en god prosess på hvordan lovbestemmelsen skal bli til slutt, men at ordet samtykke allerede er brukt flere ganger i norsk straffelov.

I dag har åtte europeiske land – Storbritannia, Belgia, Kypros, Luxembourg, Island, Irland, Tyskland og Sverige – en samtykkebasert voldtektslovgivning, skriver Klassekampen. I tillegg til Danmark, som nå også vil innføre samtykkelov.

– Vi har altså flere andre land å se til når loven skal utformes, sier KrFU-lederen.

Blir forslaget vedtatt på partiets landsmøte til våren blir dette en del av programmet KrF går til valg på til høsten.

Relatert