STENG NED NÅ: Smittevernprofessor Bjørg Marit Andersen mener en fullstendig nedstigning av landet er det eneste riktige tiltaket for å stanse den økende smitten nå. Foto: NTB

– Fullstendig nedstengning av hele landet er eneste som nytter nå

Oslo stenges ned for å stoppe spredningen av koronaviruset. De samme tiltaket må til i hele landet, mener smittevernekspert.

Fredag informerte byrådsleder Raymond Johansen (Ap) om kraftige tiltak og nedstengning av Oslo, for å stanse den alvorlige smittesituasjonen i hovedstaden.

Det innføres sosial nedstengning med full skjenkestopp, forbud mot innendørs arrangementer og lite sosial kontakt i Oslo kommune fra mandag.

Men nedstigningen av Oslo er ikke nok, dersom vi skal klare å slå ned den økende smitten, mener professor i hygiene og smittevern Bjørg Marit Andersen.

– Jeg er virkelig bekymret for smitteøkningen nå. Oslos tiltak er positive, men regjeringens tiltak er halvhjertet, sier Andersen som tidligere var overlege og smittevernsekspert ved Oslo universitetssykehus.

Og legger til:

– Fullstendig nedstengning av hele landet i to uker er det eneste som nytter for å slå ned smitten nå.

Fredag ble det registrert 651 nye smittede her til lands siste døgn, mens 88 koronasmittede pasienter er innlagt på norske sykehus.

Og FHIs beregninger viser at dersom koronasmitten fortsetter å spre seg i samme tempo som nå, vil Norge få 2300 nye smittede hver dag om tre uker.

Kraftigere tiltak

– Vi kan ikke holde på med små tiltak som vi gjør nå. Vi er nødt til å gå kraftigere til verks, sier Andersen til TV 2.

Nylig sendte smittevernprofessoren brev til statsministeren, helseministeren, helsedirektøren og direktøren i FHI hvor hun presiserte hvilke tiltak som nå er helt nødvendige.

I brevet står det at det er nødt til å komme et påbud, og ikke en anbefaling, om bruk av munnbind i alle offentlige rom.

I tillegg skriver Andersen at følgende tiltak bør påbys:

  • Det bør bli påbudt med to-metersregel i alle offentlige rom.
  • Grensekontroll må intensiveres med påbudt temperaturtesting, hurtigtester og kontrollert oppfølging med karantenetiltak.
  • Restauranter og kafeer bør innskrenke åpningstiden.
  • Barer bør stenges helt.
  • Karantenen bør utvides fra 10 til 14 dager isolasjon.

– Påbud som brytes bør stå i straffeforhold til for eksempel trafikkforseelser som kan medføre at liv går tapt, sier Andersen.

Robust virus

Smittevernprofessoren viser til at vi nå har så mye dokumentasjon som viser at koronaviruset overlever lenger enn trodde på ulike overflater, og spres over større avstander enn man trodde da pandemien traff oss i mars.

– Jeg har gjentatt til helsemyndighetene våre at dette viruset er robust og lever lenger enn vi tidligere har trodd. Jeg føler myndighetene har gitt opp kampen med tiltakene som nå settes inn. Dersom vi hadde stengt ned landet tidligere, hadde vi unngått den kraftige smittespredningen vi har i dag, sier Andersen.

Smitteverneksperten sier at vi nå har dokumentasjon på at koronaviruset kan leve opptil én måned i et rom hvor temperaturen er rundt 20 grader.

– Når vi tillegg nå har observert at viruset kan spres så langt som 16 meter, er det svært viktig at det setter inn mye kraftigere tiltak nasjonalt enn det som er blitt gjort til nå.

Det er ikke bare smittevernoverlegen som mener det er på tide med kraftige tiltak.

Antoine de Bengy Puyvallée, som er global helseforsker ved Universitet i Oslo, mener også at det nå bør vurderes innføring av portforbud.

– Tiltakene må gi innbyggerne en wow-effekt, som gjør at de skjønner at vi nå er i trøbbel og må skjerpe oss. Kanskje de bør innføre konkrete strenge tiltak som å stenge helt ned en rekke offentlige steder eller innføre portforbud på kvelden, slik at folk ikke har mulighet til å besøke hverandre, sa Puyvallée til TV 2 torsdag.

Folk ønsker kraftigere tiltak

Ferske tall viser at svært mange nordmenn er enige med ekspertene og ønsker kraftigere tiltak.

Kontinuerlig under pandemien har Norsk koronamonitor fra Opinion spurt over 71.000 nordmenn om hvordan de vurderer informasjon og tiltak fra myndighetene.

Og svarene er tydelige. Mange nordmenn mener at tiltakene som innføres ikke er kraftige nok.

Seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion sier at nordmenn normalt støtter alle tiltak som myndighetene igangsetter, men mener ofte at tiltakene ikke er kraftige nok for å unngå at vi «igjen mister kontrollen».

Mindre tillit til tiltakene

De siste dagene sier to av tre nordmenn at de har tillit til at helsemyndighetene har satt i verk de nødvendige smitteverntiltakene for å begrense smitten.

Seniorrådgiveren i Opinion ser at selv om tilliten til informasjon fra helsemyndighetene har vært gjennomgående stabil under pandemien, har tilliten til at nødvendige smitteverntiltak er satt i verk nå falt.

– Dette er nok et signal om at mange ikke tror tiltakene så langt har vært effektive nok, sier Clausen.

Tilliten til at nødvendige smitteverntiltak er satt i verk ligger nå seks prosentpoeng under gjennomsnittet for pandemien.

Relatert