MANGE VARSLER: Barnevernet fikk bekymringsmeldinger fra politiet, naboer, barnehagen og familiemedlemmer. Men de lot Stine bli boende hos moren.
MANGE VARSLER: Barnevernet fikk bekymringsmeldinger fra politiet, naboer, barnehagen og familiemedlemmer. Men de lot Stine bli boende hos moren. Foto: Privat

Barnevernet gir fullt innsyn etter TV 2-avsløringer: – Beklager at vi ikke klarte å hjelpe Stine

Barnevernet snur og beklager nå at de ikke ga Stine Backe Knutsen (36) fullt innsyn i barnevernsmappen sin. Det skjer etter at hun fortalte historien sin til TV 2.

Stine vokste opp med med en alkoholisert mor som forlot henne alene og uten tilsyn fra hun var fire år gammel. Barnevernet fikk en serie bekymringsmeldinger, men tok henne ikke permanent bort fra hjemmet.

Barnevernet beklager nå også at de ikke klarte å hjelpe Stine da hun var liten, ut fra omsorgssituasjonen hun har beskrevet.

Stines foreldre ble tidlig skilt og delte ansvaret. Hun bodde hos faren, som jobbet i Nordsjøen, da han var hjemme. Ellers bodde hun hos moren, som døde av en overdose da Stine var 22 år gammel.

Barnevernet har gjort en ny vurdering av innsynsaken etter at den ble klaget inn til fylkesmannen, og etter at jusprofessor Mons Oppedal stilte seg kritisk til at de holdt tilbake interne journalnotater.

– De kan ha opptrådt i strid med loven, sa han til TV 2.

VONDT: Her leser Stine nye dokumenter hun nå har fått innsyn i.
VONDT: Her leser Stine nye dokumenter hun nå har fått innsyn i. Foto: Olav T. Hustad Wold.

Professoren understreket at barnevernet skulle vurdert behovet Stine har for merinnsyn for å finne ut alt om sin barndom.

La seg langflate og beklaget

Ikke lenge etter fikk hun utlevert alle dokumentene som ligger i barnevernsmappen, og det er kun noen navn og setninger som fortsatt er unntatt på grunn av taushetsplikten.

– En stund etter innslagene på TV 2 ble jeg oppringt av barnevernet som legger seg ganske langflate og beklager. Det synes jeg er kjempefint at de gjør.

– Men jeg blir også sint og lei meg. At det skal være en så stor kamp å få innsyn i sitt eget liv er ikke menneskelig, sier Stine.

TRAUMER: Stine har fått kroniske lidelser og sliter med smerter på grunn av traumene i barndommen.
TRAUMER: Stine har fått kroniske lidelser og sliter med smerter på grunn av traumene i barndommen. Foto: Privat

Barnevernet skriver at de har oppdaget at Stine ikke har fått alt hun skulle, noe de beklager. Dette gjelder tre dokumenter, blant annet en bekymringsmelding og en søknad om fosterhjemsplass som ikke ble sendt.

Fikk se alvorlige bekymringsmeldinger

De har også gitt Stine merinnsyn i alle interne journalnotater, slik at det er gitt fullt partinnsyn. Blant annet har hun fått tilsendt postit-lapper der barnevernet også har notert alvorlige bekymringsmeldinger.

– Jeg fikk jo beskjed om at det ikke fantes noen postit-lapper i mappen min. Men i det siste brevet jeg har fått lå det 13 postit-lapper. For meg er dette et tegn på at de har holdt tilbake denne dokumentasjonen med vilje, sier Stine.

Barnevernet avviser i et skriftlig svar til TV 2 at de har forsøkt å skjule noe. De opplyser at de ved første gjennomgang av mappen ikke vurderte postit-lapper og udaterte kladdelapper som arkiveringsverdige.

Flere svar fra barnevernsjefen kan du se nederst i saken.

Blant bekymringene som er notert på postit-lapper er en henvendelse fra en nabo da Stine var 8 år gammel, som dreier seg om at barnet hadde søkt tilflukt der fordi moren var full og det var fest i huset. Hun har også fått et udatert notat der barnehagen varsler at mange har sett moren beruset.

Varsler erstatningssøksmål

Stine er nå i kontakt med advokat og varsler erstatningssøksmål mot kommunen.

– Idag sitter jeg med flere kroniske lidelser og smerter som er utløst av traumer. Dette har jeg fått fordi barnevernet ikke gjorde jobben sin, sier hun.

Etter at hun fortalte historien sin på TV 2 har hun fått støtte fra hele landet.

– Det har vært et enormt engasjement, og jeg er takknemlig for at så mange heier på meg. Men dessverre er det mange som tar kontakt som sitter med mye av samme oppveksten som meg. Og sliter med å få innsyn i sitt eget liv, sier Stine.

KJEPER: Stine sier hun vil kjempe for at ikke flere blir nektet innsyn, slik som henne.
KJEPER: Stine sier hun vil kjempe for at ikke flere blir nektet innsyn, slik som henne. Foto: Olav Wold

Barnevernet svarer TV 2

TV 2 har sendt skriftlige spørsmål til barnevernet om saken og fått svar fra barnevernssjef Lisbet Gjønnes:

– Vi er gjort kjent med at barnevernet nå har snudd og gitt henne nærmest fullt innsyn, slik hun i utgangspunktet krevde.

– Beklager barnevernet at dere først nektet henne fullt innsyn?

– Vi valgte å gjøre en ny vurdering og å gi merinnsyn. Merinnsynet gjelder udaterte post-it-lapper, telefonbeskjeder og udaterte håndskrevne kladdenotater som i første omgang ble vurdert som ikke arkiveringsverdige. Samtidig oppdaget vi at et håndskrevet referat fra et ansvarsgruppemøte var blitt oversett ved første gangs gjennomgang; det er et omfattende arbeid å gå gjennom gamle saksmapper, kopiere opp dokumenter og undersøke om dokumentene inneholder taushetsbelagte opplysninger om tredjeperson. Dette arbeidet er ikke noe vi har avsatt faste personalressurser til å gjøre, og dessverre kan feil skje i en hektisk hverdag. Vi forstår at det skaper usikkerhet og frustrasjon å oppleve at forvaltningen gjør forskjellige vurderinger på ulike tidspunkt og at det gjøres feil. Vi beklager vår håndtering som har ført til en slik situasjon.

– Opptrådte dere i strid med loven da dere i første omgang nektet fullt innsyn og unnlot å sende en del dokumenter?

– Når det gjøres nye skjønnsvurderinger, vil det ikke være dekkende å beskrive tidligere vurderinger som i strid med loven. Men at vi samtidig med den nye skjønnsvurderingen oppdaget at det var et dokument som var oversett, er en feil fra vår side.

– Vil barnevernet nå gi Stine en beklagelse for at hun ikke ble tatt permanent bort fra hjemmet til moren?

– Det er vanskelig i ettertid å slå fast at vurderinger som ble gjort for 20 – 30 år siden var gale. De som arbeidet med familien den gang så ressurser som de valgte å støtte opp om. Slik Stine beskriver sin situasjon i dag, framstår hennes totale omsorgssituasjon som for dårlig og vi beklager at vi ikke klarte å hjelpe henne, skriver barnevernsjefen.

Relatert