Utvikleren (til venstre) og forsvarer Alexander Sele mener dommen som kom onsdag er rettferdig og prinsipielt viktig.
Utvikleren (til venstre) og forsvarer Alexander Sele mener dommen som kom onsdag er rettferdig og prinsipielt viktig. Foto: Karen Anna Kleppe

Mann frifunnet for datainnbrudd: – Tilliten til rettssystemet er gjenopprettet

Hadde dommen blitt stående, kunne det fått store konsekvenser for hvordan nordmenn bruker internett.

Onsdag kom dommen i saken som har vekket stor oppmerksomhet i hele Norges IT-miljø. En utvikler ble i februar dømt for å ha skaffet seg tilgang til Statens Vegvesen sin database på en uberettiget måte.

I september var ankesaken oppe til behandling i Gulating lagmannsrett. Nå kom dommen enstemmig, og utvikleren ble frifunnet.

– Jeg er veldig glad for at dommeren kom til den beslutningen. Det er det som er riktig, rettferdig og et vel fortjent resultat, sier utvikleren selv til TV 2.

NY TILLIT: Nettpioner Håkon Wium Lie mener tilliten til rettsystemet er gjenopprettet.
NY TILLIT: Nettpioner Håkon Wium Lie mener tilliten til rettsystemet er gjenopprettet. Foto: Gorm Kallestad

Før saken var oppe til behandling i lagmannsretten mente nettpioner og tidligere direktør for nettleseren Opera, Håkon Wium Lie, at hvis dommen ble stående, kunne det få store konsekvenser for måten nordmenn bruker internett på.

Mener vegvesenet bør takke, ikke anmelde

– Dommen slik den står nå er i strid mot en rett vi har tatt helt for gitt, et fundamentalt utgangspunkt for alt som noen gang er gjort på nettet, sa han den gang.

Wium Lie var selv kalt inn som ekspertvitne under ankesaken. Under vitneavhøret sa han vegvesenet burde takke tiltalte for å ha oppdaget en svakhet, ikke anmelde han.

Nå kan han puste lettet ut.

– Dommen omhandler kjernen i det utviklere driver med, som er å hente data fra nettet. Det er viktig vi har frihet til å utvikle nye løsninger uten å frykte politirazzia på døren, sier Wium Lie etter at han har fått høre om frifinnelsen.

I frifinnelsen står det at lagmannsretten har kommet fram til at tiltalte ikke har brukt en uberettiget fremgangsmåte. Lagmannsretten er også enig med forsvarer i at brukergrensesnittet var slik at det enkelt å få tilgang til informasjonen tiltalte skaffet seg tilgang til.

– Den gjenoppretter tilliten til rettssystemet, sier Wium Lie om dommen.

Dømt for å ha endret URL

I februar ble utvikleren dømt til 14 dagers fengsel for å ha skaffet seg uberettiget tilgang til Vegvesenet sitt datasystem, og for å ha endret URL.

Det vil si at han byttet om tall eller ord i en nettadresse, slik at han fikk opp en annen type informasjon fra samme sted, som ligger åpent tilgjengelig.

Han ble også dømt for hacking og for å ha brukt en uberettiget fremgangsmåte.

– Jeg har brukt tre år av livet mitt på å beskytte meg mot staten, for å lage et hobbyprosjekt som er nyttig for alle, sa utvikleren til TV 2 før ankesaken i september.

I frifinnelsen som kom onsdag står det følgende:

"Lagmannsretten viker således tilbake for å legge terskelen – for hva som skal regnes som «annen uberettiget fremgangsmåte» - så lavt som påtalemyndigheten gjør gjeldende i denne saken, da det vil medføre kriminalisering av handlinger som ikke er straffverdige."

– Det er bra at lagmannsretten deler vårt syn. Det er det vi har sagt fra dag en, at handlingen som er begått ikke faller inn under det som er å anse som datainnbrudd, sier forsvarer Alexander Sele.