UTVIST: Mahad Mahamud (34) er utvist fra Norge, men politiet reagerer på at han har forlatt landet og oppholder seg i Paris.
UTVIST: Mahad Mahamud (34) er utvist fra Norge, men politiet reagerer på at han har forlatt landet og oppholder seg i Paris. Foto: Santiago Vergara / TV 2

Skulle etterlyse Mahad (34) internasjonalt – hindret av korona

Først ble Mahad Mahamud (34) siktet for å ha oppholdt seg ulovlig i Norge. Men da han pakket sammen og dro, planla politiet å etterlyse ham gjennom Interpol.

Mahad-saken er fortsatt under etterforskning, fire år etter at den tidligere bioingeniøren ved Ullevål sykehus mistet sitt norske statsborgerskap og ble varig utvist fra Norge.

Da han kom til Norge i 2000, forklarte Mahad at han var somalisk flyktning. Politiet og Utlendingsnemnda (UNE) har siden 2014 påstått at han egentlig er fra Djibouti – og dermed løy seg til opphold i Norge.

Mahad gikk til sak mot UNE for å renvaske seg, men tapte både i tingretten og lagmannsretten. Da Høyesterett avviste ankesaken i januar 2019, ble dommen fra Borgarting lagmannsrett i 2018 stående.

Internasjonal etterlysning

Mahad stod ribbet tilbake – uten rett til opphold og med et pålegg fra 2016 om å forlate Norge, som trådte i kraft igjen etter Høyesteretts avgjørelse.

Slik er politiets sak mot Mahad

Oslo politidistrikt startet etterforskning av Mahad Mahamud etter et tips i 2013 om at han er fra Djibouti og ikke Somalia, slik han selv oppga da han kom til Norge i 2000.

Politiet henla saken fordi den var foreldet, men Utlendingsdirektoratet (UNE), hadde ingen foreldelsesfrist på tilbakekall av statsborgerskap, og startet egne undersøkelser.

Mahad Mahamud mistet sitt norske statsborgerskap og ble varig utvist fra Norge i et vedtak fra UNE i april 2016.

UNE påla Mahamud utreiseplikt, med en frist på å forlate landet senest 20 mai 2016.

Mahamud gikk til sak for å få statsborgerskapet tilbake, men tapte i tingretten og lagmannsretten. Da Høyesterett avslo ankebehandling i januar 2019, ble dommen i Borgarting lagmannsrett i november 2018 stående.

Politiet i Oslo siktet Mahamud 31. august 2018 for å ha avgitt falsk forklaring på bakgrunn av et intervju i 2014, da politiet bistod UNE med å avklare hans identitet. Mahamud fastholdt at han var fra Somalia.

Saken er fortsatt under etterforskning.

Han pakket sammen og forlot Norge.

Men det skulle han ikke ha gjort, ifølge Oslo-politiet, for de hadde gitt ham meldeplikt på grunn av den fortsatt pågående etterforskning.

TV 2 kjenner til at politiet i Oslo tidlig i 2020 gikk til statsadvokaten og ba om en vurdering av hvorvidt man kunne etterlyse Mahad internasjonalt.

Siktet for falsk forklaring

Mahad er formelt siktet for å ha avgitt falsk forklaring om sitt hjemland. Siktelsen ble tatt ut i august 2018, på grunnlag av et intervju politiet gjorde i juli 2014, der Mahad fastholdt at han er fra Somalia, og ikke Djibouti.

Politiet siktet samtidig Mahad etter utlendingsloven for å ha oppholdt seg ulovlig i Norge etter at han ble pålagt å forlate landet senest 20. mai 2016.

Men tross siktelsen om ulovlig opphold stod politiet knallhardt på at han skulle bli i Norge.

– Mahamud har vanskeliggjort etterforskningen ved å utebli fra pålagt meldeplikt og forlate landet, ifølge politiadvokat Marianne Aune, som er påtaleansvarlig i saken.

Fikk ja fra statsadvokaten

Statsadvokaten ga klarsignal til internasjonal etterlysning, og politiet fylte ut en såkalt European Arrest Warrent, som statsadvokaten signerte og sendte til Kripos.

Mahad skulle pågripes, utleveres til Norge og konfronteres med innholdet i omfattende rapporter politiet hadde fått fra amerikansk og kanadisk etterretning i mai og juni 2019, som TV 2 tidligere har omtalt.

– Det som har skjedd i denne saken, er at det ble utstedt en arrestordre rett før Covid-19 slo inn, og så er det sånn at den ikke ble sendt fordi alt klappet sammen, og alt ble rødt. Så overtok jeg denne saken i høst, sier Aune.

FBI og kanadisk etterretning har kartlagt hele familien til Mahads påståtte djiboutiske familie. Mahad skal ifølge politiet være den yngste av flere brødre som er avbildet i rapportene og registrert med navn, fødselsdato og adresse.

– Vi mener jo at vi vet at han er fra Djibouti og ikke Somalia. Det som er interessant for oss med straffesaken og tiltale, er jo å avdekke hva som er Mahads rette navn, fødselsdato og identitet, forklarer Aune.

Et avhør av Mahad var det eneste som gjenstod i etterforskningen før det ble skulle bestemmes om han skulle tiltales, ifølge politiadvokaten.

Stoppet av korona

Kripos skulle etter det TV 2 får opplyst til å sende ut den internasjonale etterlysning, men politiet trakk i bremsen på grunn av koronapandemien.

Inntil i sommer var planen fremdeles å etterlyse ham når pandemien roet seg. Ifølge en ny kjennelse i Mahad-saken i Oslo tingrett er det helt i det uvisse når en etterlysning eventuelt kan skje av helt andre grunner enn korona.

Mahad er nemlig beskyttet mot utlevering så lenge han er asylsøker.

Tingretten viser til at Mahad har søkt asyl i Frankrike, blir underholdt av den franske stat og har lovlig opphold i landet mens han venter på svar på asylsøknaden.

«Man står da igjen med en situasjon hvor Mahamud har lovlig opphold i Frankrike og ikke vil komme tilbake til Norge med det første». fastslår tingretten.

Retten opphevet hemmelighold

Mahads advokat Arild Humlen gikk til Oslo tingrett for å få frigitt de hemmelige rapportene fra USA og Canada, som både Humlen og politiet mener vil oppklare saken.

Politiet har holdt rapportene hemmelig fordi de ønsket å konfrontere Mahad med nye opplysninger i rapportene uten at han hadde mulighet til å tilpasse forklaringen.

Det dreier seg om detaljerte opplysninger om navngitte personer som politiet mener er Mahads familie i Djibouti.

Dokumentene hadde ligget hos politiet i over ett og et halvt år da Humlen krevde at hemmeligholdet ble opphevet.

Han fikk fullt medhold i retten.

– Tingretten fanger opp det som er det sentrale temaet her, at hvis man blir siktet for et straffbart forhold, så har man rett til å imøtegå de bevis som politiet eventuelt besitter, og det kan man ikke gjøre uten å ha innsyn og kjennskap til hvilke bevis det dreier seg om, sier Humlen.

Politiet vurdering nå nye etterforskningsskritt, ifølge Aune.

Mahad kan ikke lastes

Tingretten mener Mahamud ikke skal lastes for at han forlot landet, selv om det kan ha gått utover etterforskningen.

I kjennelsen blir det vist til at Mahad hadde plikt til å forlate fra Norge.

Aune sier det ikke lenger er aktuelt å etterlyse ham gjennom Interpol.

– Vi ville ikke fått ham overlevert til Norge før asylsaken var ferdig behandlet. Og hvis han hadde fått en asylstatus, så ville han antagelig ikke kunne overleveres til Norge.

Er ikke i familie

Mahad har gjennom sin advokat sagt seg villig til å forklare seg for politiet på Skype fra Paris.

Han benekter at han er èn av fire brødre i den djiboutiske familien som er beskrevet i rapportene fra USA og Canada.

– Jeg har ikke noe med den familien å gjøre, sier Mahad til TV 2.

Relatert