Omfattende koronatiltak i Bergen – innfører påbud om munnbind

Tirsdag er det registrert rekordmange nye koronasmittede i Bergen. Nå innfører kommunen nye, strengere smitteverntiltak.

– Alvoret i det høye smittetallet må vi alle ta innover oss, sier byrådsleder Roger Valhammer (Ap) på en pressekonferanse tirsdag.

Tirsdag har det blitt registrert 77 nye smittede i Bergen kommune. Det er det høyeste smittetallet siden smitteutbruddet. Bergen var første kommune til å bli rammet av den andre bølgen med koronasmitte tidligere i høst.

– Nå må vi dessverre til pers igjen, og jeg tror vi står ovenfor en krevende vinter, sier byrådslederen, før han legger frem nye, strengere smittetiltak for innbyggerne i Bergen. Byrådet i Bergen mener det er nødvendig å legge enda strengere begrensninger enn de som ble innført av regjeringen mandag. Tiltakene i Bergen vil tre i kraft torsdag denne uken.

 • I private hjem, hager eller hytter bør man ikke ha mer enn 5 gjester i tillegg til husstandsmedlemmer. Dersom alle gjestene er fra samme husstand, kan man være flere. Det innebærer at to familier kan møtes selv om de har mange barn.
 • Begrensingen om at man ikke bør ha flere enn 5 gjester, gjelder ikke for barnehage- eller barneskolekohorter. Barn og unge som er i samme kohort i barnehagen eller på barneskolen, unntas fra avstandskravet på arrangementer.
 • Vi anbefaler at alle er sammen med færre personer i sosiale sammenhenger, i kortere tid og ikke med for mange forskjellige personer i løpet av en uke.
 • Private sammenkomster på offentlig sted eller i leide eller lånte lokaler skal ha en grense på maksimalt 50 deltakere.
 • Dagens adgang til å ha 600 personer til stede på utendørs arrangement begrenses til å gjelde arrangementer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.
 • Regjeringen foreslår å styrke kommunene når det gjelder kontroll med etterlevelsen av reglene for arrangementer, serveringssteder og arbeidstakere.

Kilde: Regjeringen

 • Det blir forbud mot private sammenkomster med mer enn ti personer. Det er med unntak av kohorter i barnehager.
 • Det er forbud mot flere enn 50 deltagere på offentlig arrangement uten fast sitteplass. Med fast sitteplass, gjelder regjeringens regler som tillater 200 gjester.
 • Det blir påbud med munnbind på kollektivtransport der det ikke er mulig å holde en meter avstand, og det blir påbud med munnbind på offentlig sted der man ikke kan opprettholde en meters avstand, opplyser byrådslederen.
 • Det blir krav om føring av gjestelister på alle serveringssteder, også de som ikke serverer alkohol. Gjester som ikke legitimerer seg skal avvises.
 • Nye besøksrestriksjoner på sykehjem.
 • For utesteder med alkoholsservering innføres det skjenkestopp for brennevin klokken 24. Det er også innslippstopp klokken 24. Det innføres i tillegg begrensinger på hvor høy musikk det er lov å spille. Den skal ikke være høyere enn at man kan ha en normal samtale med en meters avstand.
 • I tillegg oppfordres alle som kan ha hjemmekontor til å ha hjemmekontor.
BYRÅDLEDER: Roger Valhammer (Ap) la frem de nye restriksjonene på en pressekonferanse tirsdag.
BYRÅDLEDER: Roger Valhammer (Ap) la frem de nye restriksjonene på en pressekonferanse tirsdag. Foto: Marit Hommedal/Scanpix

Høyeste tall så langt

Alle de smittede i Bergen er under 60 år, med unntak av tre personer. Hoveddelen er unge voksne, melder Bergen kommune.

Aldersspennet på de smittede er fra 10 til 87 år.

I Norge er det tirsdag registrert 433 nye smittede. I Oslo alene er det 106 nye smittetilfeller. Det er den størst økningen siden koronaviruset ble påvist i Norge.

Nesten 400 millioner i koronakostnader

Totale utgifter og inntektstap knyttet til koronapandemien for Bergen kommune er så langt anslått til 380 millioner kroner.

Byrådet la tirsdag fram forslaget til 2. tertialrapport (mai til og med august). Der fremkommer det at kommunen har ytterligere 132 millioner kroner i koronautgifter sammenlignet med 1. tertial.

I en pressemelding opplyses det at de totale utgiftene og inntektstapene knyttet til koronapandemien for kommunen er anslått til 380 millioner kroner så langt i år.

Dette kommer i tillegg til lokalt vedtatte tiltakspakker på 400 millioner kroner.

– Hvordan staten ser for seg å dekke Kommune-Norges koronautgifter, er foreløpig et uoversiktlig lappeteppe, men vi har fortsatt store utgifter som så langt ikke er kompensert. Vi forventer at staten hjelper oss gjennom høsten, sier finansbyråd Erlend Horn (V).

Bergen kommune ligger an til å få et negativt driftsresultat på -0,3 prosent av driftsinntektene. Det er en forbedring på 0,5 prosentpoeng fra 1. tertial.

Strammer inn

Mandag ble koronatiltakene strammet inn etter en økning i smittetilfeller de siste ukene. Statsminister sa på en pressekonferanse Erna Solberg at det er nødvendig å stramme inn på en rekke tiltak.

– Vi må gjøre mer for å kontrollere smitten i landet vårt, sa Solberg.

Regjeringen anbefaler nå at man ikke har mer enn fem gjester i private hjem. I tillegg innfører de en grense på maksimalt 50 deltagere på private sammenkomster på offentlig sted.

Relatert