Regjeringen strammer inn: – Bør ikke være mer enn fem gjester i private hjem

Regjeringen strammer inn på en rekke koronatiltak etter smitteøkning. De nye tiltakene varer til desember.

Regjeringen holdt mandag pressekonferanse for å legge frem nye nasjonale koronatiltak.

På grunn av smitteøkningen de siste ukene sier statsminister Erna Solberg at det er nødvendig å stramme inn på en rekke tiltak.

– Vi må gjøre mer for å kontrollere smitten i landet vårt, sier Solberg.

Regjeringen anbefaler nå at man ikke har mer enn fem gjester i private hjem. I tillegg innfører de en grense på maksimalt 50 deltagere på private sammenkomster på offentlig sted.

De nye tiltakene gjelder fra natt til onsdag og varer frem til tidlig i desember.

  • I private hjem, hager eller hytter bør man ikke ha mer enn 5 gjester i tillegg til husstandsmedlemmer. Dersom alle gjestene er fra samme husstand, kan man være flere. Det innebærer at to familier kan møtes selv om de har mange barn.
  • Begrensingen om at man ikke bør ha flere enn 5 gjester, gjelder ikke for barnehage- eller barneskolekohorter. Barn og unge som er i samme kohort i barnehagen eller på barneskolen, unntas fra avstandskravet på arrangementer.
  • Vi anbefaler at alle er sammen med færre personer i sosiale sammenhenger, i kortere tid og ikke med for mange forskjellige personer i løpet av en uke.
  • Private sammenkomster på offentlig sted eller i leide eller lånte lokaler skal ha en grense på maksimalt 50 deltakere.
  • Dagens adgang til å ha 600 personer til stede på utendørs arrangement begrenses til å gjelde arrangementer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.
  • Regjeringen foreslår å styrke kommunene når det gjelder kontroll med etterlevelsen av reglene for arrangementer, serveringssteder og arbeidstakere.

Kilde: Regjeringen

Kun en anbefaling

Statsministeren understreker at den nye anbefalingen om maks fem gjester kun er en anbefaling.

– Det er ikke en regel med politioppfølging når det er en anbefaling på nasjonalt plan. Men kommuner kan gjøre dette til en lovmessig regel, som gir hjemmel til å stoppe sammenkomster om man er flere, sier Solberg.

Hun håper likevel at nordmenn velger å følge den nye anbefalingen.

– Jeg håper derimot ikke at vi er der at vi trenger å sende politi på døra til folk. Jeg håper at folk skjønner at vi gjør dette fordi det er nødvendig at man ikke treffer flere, sier Solberg.

Nye karanteneregler

De siste ukene har det vært økt smitte som følge av økt arbeidsinnvandring. Regjeringen strammer derfor inn på karantenereglene for å prøve å få kontroll på smitten.

Utenlandske arbeidstakere fra det som EU kaller for røde land, vil ikke lenger få unntak fra karanteneplikten.

Denne endringen trer i kraft ved midnatt natt til lørdag 31. oktober.

– Øvrige arbeidstakere kan fortsatt få karantenefritak. Men her skjerpes også reglene inn: Arbeidstakere som har fritidskarantene, skal testes hver tredje dag og være innkvartert på enerom de ti første dagene i landet, heter det i en pressemelding fra regjeringen.

Anbefalinger fra FHI

I forkant av pressekonferansen har Folkehelseinstituttet (FHI) og Helsedirektoratet kommet med flere anbefalinger om koronatiltak til regjeringen.

  • Arbeidsreisende fra områder i Europa med høyt smittepress bør ikke unntas fra innreisekarantene i arbeidstiden. Forkortet karantene ved testing kan vurderes.
  • Bare inntil femti deltakere kan delta på innendørs sammenkomster som primært samler familie, venner og kjente. Unntak gjøres der deltakerne sitte i tilviste og fastmonterte seter under hele arrangementet; da tillates 200 deltakere for alle typer arrangementer.
  • Kommunene pålegges å øke tilsynet med at serveringssteder og arrangement overholder smittevernreglene.
  • Det bør være en tydelig plan for samordning av tiltak for kommuner som har mye samhandling i forbindelse med arbeid og fritidsaktiviteter.

Mandag holdt byrådsleder Raymond Johansen (Ap) en pressekonferanse om nye koronatiltak som skal innføres i hovedstaden.

Der ble det klart at en rekke tiltak videreføres. I tillegg har påbudet om munnbind blitt skjerpet.

Nye tiltak

De nye tiltakene legges frem på en pressekonferanse mandag klokken 16. Statsminister Erna Solberg deltar sammen med Bent Høie, Guri Melby, Kjell Ingolf Ropstad.

Også direktør i Helsedirektoratet Bjørn Guldvog og direktør ved Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg, vil være til stede under pressekonferansen mandag ettermiddag.

Relatert