TILTAK: FHI-direktør Camilla Stoltenberg kommer med flere nasjonale tiltak som de ber regjeringen innføre. Foto: Vidar Ruud / NTB
TILTAK: FHI-direktør Camilla Stoltenberg kommer med flere nasjonale tiltak som de ber regjeringen innføre. Foto: Vidar Ruud / NTB

FHI med anbefalinger til regjeringen

Folkehelseinstituttet kommer med flere nasjonale tiltak som de ber regjeringen innføre i løpet av denne uken.

Klokken 16 mandag skal regjeringen presentere nye nasjonale koronatiltak for å bremse smitten i Norge.

I forkant har Folkehelseinstituttet (FHI) kommet med flere anbefalinger om koronatiltak til regjeringen.

– Det er en fordel å være føre var. Vi må forebygge en situasjon i Norge som den vi ser i stadig flere europeiske land der de nå har en ny bølge med covid-19: antall innleggelser på sykehus øker, kapasiteten for intensivbehandling er under økende press og antall dødsfall øker, står det i notatet.

De foreslår at regjeringen innfører tiltakene i løpet av uke 44, altså allerede denne uken.

FHI sine anbefalinger

Folkehelseinstituttet har kommet med følgende anbefalinger til regjeringen:

  • Arbeidsreisende fra områder i Europa med høyt smittepress bør ikke unntas fra innreisekarantene i arbeidstiden. Forkortet karantene ved testing kan vurderes.

Ordningen er viktig blant annet for mange industrivirksomheter, og NHO og LO var mandag formiddag i møte med regjeringen for å diskutere tiltalen.

– Ordningen har vist seg risikabel nå som en ny bølge av epidemien herjer i landene der disse arbeidstakerne kommer fra, særlig Polen, lyder FHIs vurdering.

  • Bare inntil femti deltakere kan delta på innendørs sammenkomster som primært samler familie, venner og kjente. Unntak gjøres der deltakerne sitte i tilviste og fastmonterte seter under hele arrangementet; da tillates 200 deltakere for alle typer arrangementer.
  • Kommunene pålegges å øke tilsynet med at serveringssteder og arrangement overholder smittevernreglene.
  • Det bør være en tydelig plan for samordning av tiltak for kommuner som har mye samhandling i forbindelse med arbeid og fritidsaktiviteter.

Stigende smitte

FHI begrunner behovet for tiltak med at man har sett en stigning i antall smittetilfeller siste tiden.

– Norge har i høst hatt en langsomt økende epidemi der vi har gått fra rundt 300 ukentlige tilfeller i august, 700 i september og 900 i oktober. De siste to dagene har antall registrerte tilfeller vært høyere, men det er for tidlig å si hvilken betydning det vil ha. Dette må følges nøye de nærmeste dagene for å se hvordan situasjonen utvikler seg, står det i anbefalingen.

Det var ved midnatt registrert 17.908 koronasmittede personer her i landet, viser foreløpige tall. Det er en økning på 160 meldte tilfeller siste døgn.

De siste to dagene er økningen på 377 meldte tilfeller, ifølge tallene fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

Økningen som er registrert det siste døgnet, er nesten dobbelt så høy som på samme tid for ei uke siden, da det ble meldt 88 nye tilfeller. Den siste uka er det registrert 1452 nye smittede.

Flere i karantene?

Helsedirektoratet anbefaler innstramminger av karantenereglene:

  • Folk som bor sammen med en person som er satt i karantene, bør droppe sosialt liv og fritidsaktiviteter i ti dager.
  • Folk som bor sammen med en person som har symptomer på koronasmitte bør holde seg unna sosiale aktiviteter til den syke har fått negativt svar på koronatesten.
  • Folk som har nyoppstått luftveissykdom, bør være symptomfrie før de går på jobb eller skole igjen, uavhengig av hva slags svar de har fått på koronatest.

Oslo strammer inn

Byrådsledelsen i Oslo holdt pressekonferanse klokken 14 mandag. Da ble det klart at alle innførte tiltak videreføres, i tillegg til at det innføres ytterligere for å stanse smittespredningen.

Blant tiltakene var en utvidelse av munnbindpåbudet, en anbefaling om maks ti nærkontakter og at antall deltakere på alle innendørs arrangementer uten fast seteplassering settes ned fra 50 til 20 personer.

Relatert