Kilder til TV 2: Ap går til valg på om lag sju milliarder i økte skatter

Arbeiderpartiet dropper en rekke skatteskjerpelser de tidligere har varslet og går nå til valg på en kirurgisk rettet skatteskjerpelse for Norges rikeste, etter det TV 2 erfarer.

I sitt kommende alternative budsjett for 2021 vil Arbeiderpartiet lansere sine skatteløfter foran neste års stortingsvalg.

Etter planen skal partiet presentere skatteopplegget 9. november, men TV 2 kan allerede nå presentere hovedtrekkene i løftene som partiledelsen og stortingsgruppen har blitt enige om.

TV 2s kilder understreker det kan komme endringer i sluttfasen av arbeidet.

I 2017-valgkampen ble skatt en tannpine for partiet. I evalueringen av valgkampen, hvor over 11.000 personer bidro, ble skatt pekt på flest ganger.

Øker med omlag sju milliarder

Hovedtrekket i Aps nye skatteløfte er å halvere de varslede skatteøkningene fra 15 milliarder i 2017 til omlag sju milliarder foran stortingsvalget neste år, opplyser TV 2s kilder.

Dermed svelger Ap-leder Jonas Gahr Støre unna og viderefører 23 milliarder av statsminister Erna Solberg (H) sine 30 milliarder i skattekutt siden de borgerlige overtok regjeringsmakten i 2013.

Ingen andre skatter skal gi økte skatteinntekter til staten, bortsett fra formuesskatten.

Der går imidlertid Aps finanspolitiske talsperson Hadia Tajik aggressivt til verks:

  • Statsminister Erna Solbergs gjentatte kutt i satsen reverseres. Fra dagens sats på 0,85 prosent vil Ap heve satsen til mellom 1-1,2 prosent.
  • Ap vil innføre en ekstra skjerpelse av formuesskatten for dem med formuer over 20 millioner kroner, med et påslag på 0,1 prosentenheter utover standardsatsen.
  • Det økte bunnfradraget beholdes, og økes. I perioden vil Ap øke bunnfradraget til 2 millioner kroner. Allerede i budsjettet for 2021 vil partiet foreslå å øke bunnfradraget med mellom 200-300.000 kroner.
  • Med det økte bunnfradraget vil ektefeller, som skattlegges sammen, innen 2025 få et bunnfradrag på fire millioner kroner.
  • Rabatten for aksjer og driftsmidler skjerpes fra regjeringens foreslåtte 45 prosent til 20 prosent innen 2025.

Folk flest skal slippe skatteøkning

Selv om partiet ikke vil øke de samlede inntektene til staten fra andre skatter, så vil de likevel gjøre justeringer som kan gi utslag direkte på din lommebok.

På skatt på lønn er Aps løfte at alle med inntekt under 750.000 kroner skal få lik eller lavere inntektsskatt enn i dag. For dem med inntekt over dette beløpet vil inntektsskatten bli skjerpet.

Inkludert i dette er en planlagt dobling av fagforeningsfradraget, som i dag er på 3850 kroner, i perioden frem mot 2025, samt en økning av pendlerfradraget.

Partiet går heller ikke inn for noen ny skatt på arv eller å justere selskapsskatten, som etter skatteforliket Ap selv var med på i 2016 er på 22 prosent.

Foran valget i 2017 varslet Ap økt skatt på inntekt med to milliarder og økt skatt som følge av skattereformen med blant annet finansskatt med tre milliarder.

Vil ikke øke avgiftsnivået

Ved valget i 2017 varslet Ap en avgiftsøkning på fem milliarder kroner. Men etter at Frp-leder Siv Jensen i sin tid som finansminister økte avgiftene med 6,3 milliarder ser Ap ut til ikke lenger å ha behov for et økt avgiftsnivå i Norge.

Foran neste års valg vil Ap gå til valg på å holde avgiftene på det samme samlede nivået som i dag, ifølge TV 2s kilder.

Istedet vil partiet foreta en såkalt provenynøytral omlegging der avgiftssystemet skal belønne klimavennlige valg, og hvor avgiftene økes på produkter og tjenester som er klimafiendtlig.

Arbeiderpartiets ledelse ønsker ikke å stille til intervju om saken, men i en tekstmelding til TV 2 skriver Hadia Tajik dette:

– Arbeiderpartiets skatteopplegg er ikke ferdigstilt. Men Arbeiderpartiets politikk om at vanlige familier skal få lettelser og økte fradrag, mens de med mest må betale mer i skatt, vil bli gjenspeilet også denne gang.

Relatert