Kilder til TV 2: Ap går til valg på om lag sju milliarder i økte skatter

Arbeiderpartiet dropper en rekke skatteskjerpelser de tidligere har varslet og går nå til valg på en kirurgisk rettet skatteskjerpelse for Norges rikeste, etter det TV 2 erfarer.

I sitt kommende alternative budsjett for 2021 vil Arbeiderpartiet lansere sine skatteløfter foran neste års stortingsvalg.Etter planen skal partiet presentere skatteopplegget 9. november, men TV 2 kan allerede nå presentere hovedtrekkene i løftene som partiledelsen og stortingsgruppen har blitt enige om.TV 2s kilder understreker det kan komme endringer i sluttfasen av arbeidet.I 2017-valgkampen ble skatt en tannpine for partiet. I evalueringen av valgkampen, hvor over 11.