IMPORT: Andelen som har blitt smittet i utlandet økte fra 19 til 23 prosent i forrige uke.
IMPORT: Andelen som har blitt smittet i utlandet økte fra 19 til 23 prosent i forrige uke. Foto: Fanny Bu / TV 2

Importsmitte sprer seg i Norge: Særlig ett land peker seg ut

Ifølge FHI har vi sett en svak økning i antall smittede siden september. En betydelig del av smitten kommer fra reise til «røde» land.

Situasjonen er kritisk i mange land i Europa. Frankrike har erklært krisetilstand, Belgia har innført portforbud og Storbritannia er bekymret over overbelastede sykehus.

I Norge har vi sett en svak økning i smitte siden september. På pressekonferansen om koronasituasjonen onsdag advarte Folkehelseinstituttet mot at også Norge kan få en ny nasjonal bølge.

– Vi vet ikke hvordan smittespredningen vil utvikle seg. Vi kan risikere regionale bølger, og i verste fall en ny nasjonal bølge, selv om målet er å unngå dette. Det vil ligge der som en trussel i mange måneder fremover og det finnes ingen enkle løsninger, sa avdelingsdirektør Line Vold ved FHI.

FHI sin ukesrapport viser at importsmitte står for en betydelig del av smitten i Norge.

Andelen som har blitt smittet i utlandet økte fra 19 til 23 prosent i forrige uke. Ett land står for over halvparten av smittetilfellene.

Saken ble først omtalt av Aftenposten.

SMITTE: Helsearbeidere jobber utenfor et koronasykehus i Warszawa i Polen, som har sett en kraftig økning i smittetilfeller siste tiden. Foto: AP / Czarek Sokolowski
SMITTE: Helsearbeidere jobber utenfor et koronasykehus i Warszawa i Polen, som har sett en kraftig økning i smittetilfeller siste tiden. Foto: AP / Czarek Sokolowski

Knyttes til arbeidsreisende

Alle de 210 som ble registrert smittet i utlandet de to siste ukene, kom fra land som utløser karantene ved innreise til Norge.

– Det har vært en økning i andelen som har blitt smittet i utlandet de siste ukene. Noe av smitten kan trolig knyttes til arbeidsreisende, og man bør være oppmerksom på denne gruppen fremover, sier Helena Niemi Eide, som er lege ved avdelingen for smittevern og beredskap hos FHI.

Flest personer ble smittet i Polen, som stod for 106 av tilfellene. Dette utgjør over halvparten av de importerte smittetilfeller til Norge de siste ukene.

En av årsakene til at landet står for den høyeste andelen av importsmitte, kan være at mange polakker dro til hjemlandet for å besøke familie og venner i høstferien.

– Det er økende forekomst av covid-19 i Polen, samtidig som det er mange arbeidstakere som reiser frem og tilbake mellom Polen og Norge, sier Niemi Eide.

Polakker utgjør den største innvandrergruppen i Norge.

Ansvarliggjør arbeidsgivere

– Opplever FHI at reglene om innreisekarantene blir fulgt av personer som har vært på reise til Polen?

– Jeg vet at vi har fått flere tilbakemeldinger på at noen arbeidsreisende har vansker med å forstå at de skal være i karantene på fritiden, selv om de har testet negativt og kan gå på jobb etter første test. Hvorvidt dette er et gjennomgående trekk eller representerer enkelthendelser vet vi foreløpig for lite om, sier Niemi Eide.

En del av tilfellene som er smittet i Polen er trolig oppdaget på grunn av testingen som unntar arbeidstakere fra innreisekarantene på jobb. Derfor mener FHI at arbeidsgivere er nøkkel til å bremse utviklingen.

– Det er derfor viktig at arbeidsgiver også gir informasjon om hvordan de skal forholde seg når de ikke er på jobb og er i karantene på fritiden, sier hun.

Polakker er også nest høyest på oversikten over personer i Norge som er født i utlandet, som har blitt smittet av korona. Totalt har 518 personer fra Polen blitt smittet under pandemien, mens personer fra Somalia topper listen med 570 smittetilfeller.

Kan mangle språk

Eugene Guribye er seniorforsker ved forskningsinstituttet NORCE og har forsket på blant annet polakker i Norge.

– Tradisjonelt sett har polakker høy mobilitet mellom Polen og Norge. Det er muliggjort gjennom billige flybilletter og kort reisevei og er et mønster som har vært lenge før koronaen, sier Guribye.

Han sier at polakker generelt sett har lavere tillitt til myndighetene enn det vi har i Norge.

– Dette kan muligens påvirke i hvor stor grad de får med seg og følger myndighetenes smittevernråd, sier han.

Han peker også på manglende norskkunnskaper som en mulig årsak til hvorfor polakker nå topper statistikken.

– I og med at mange polakker har høy mobilitet mellom landene og at det er enkelt å følge med på polske medier, så er det lett for mange å ha parallelle liv. Det er trolig mange som ikke har prioritert å lære norsk, sier seniorforskeren.

Guribye sier at han er kritisk til at det er lite fokus på sosial integrering av arbeidsinnvandrere i Norge.

– Hvis de skal lære seg norsk, så må de betale for opplæringen selv. Vi har etterlyst et høyere fokus på det som tross alt er Norges største innvandingsgruppe lenge. De går på en måte litt under radaren, sier han.

BLIR SYKEHUS: Nasjonalstadion i Warszawa skal bygges om til å huse 500 sykehussenger ettersom landets sykehus er overbelastet av koronapasienter. Foto: Kacper Pempel / Reuters
BLIR SYKEHUS: Nasjonalstadion i Warszawa skal bygges om til å huse 500 sykehussenger ettersom landets sykehus er overbelastet av koronapasienter. Foto: Kacper Pempel / Reuters

Kritisk situasjon

Ifølge ukesrapporten til FHI har smittetilfellene i Polen økt med 80 prosent den siste tiden. I tillegg opplever landet en 42 prosent økning i antall covid-relaterte dødsfall.

I forrige uke ble det bekreftet nesten 50.000 nye smittetilfeller og 569 nye dødsfall.

Torsdag slo landet smitterekord hvor det ble bekreftet over 12.000 smittetilfeller på et døgn. Ifølge Reuters setter myndighetene nå inn strenge tiltak i håp om å bremse utbruddet.

Samtidig er sykehuskapasiteten på bristepunktet. Midlertidige sykehus reises for å møte det økende presset på helsevesenet. Blant annet omgjøres hjemmebanen til det polske landslaget i fotball, som normalt rommer 58.000 mennesker, til et midlertidig koronasykehus.

Relatert