FHI advarer: – Vi kan risikere en ny nasjonal bølge

Line Vold ved FHI sier at Norge har hatt en svak økning i smitte siden september og er bekymret for utviklingen man ser i andre land.

På pressekonferansen viste helseminister Bent Høie (H) til at antall alvorlige syke øker i Frankrike, Belgia og Nederland. I Storbritannia øker smitten blant de eldre.

– By etter by innfører portforbud. Land etter land erklærer krise. Vi har ikke kommet dit. Jeg håper vi greier å holde smitten nede og landet åpent, sier Høie.

Line Vold fra Folkehelseinstituttet redegjorde så for den siste tidens smittetall, hvor hun sier at vi har sett en svak økning siden september. Også hun viste til en urovekkende utvikling i nabolandene våre.

– Vi vet ikke hvordan smittespredningen vil utvikle seg. Vi kan risikere regionale bølger, og i verste fall en ny nasjonal bølge, selv om målet er å unngå dette. Det vil ligge der som en trussel i mange måneder fremover og det finnes ingen enkle løsninger, sier Vold.

Oppfordrer til dialog

Det var ved midnatt natt til onsdag registrert 16.771 koronasmittede personer her i landet. Det er en økning på 169 meldte tilfeller siste døgn.

Ikke siden 28. mai har så mange koronasmittede pasienter vært innlagt på norske sykehus. Onsdag var 36 innlagt, som er økning på 7 personer siden tirsdag.

– Vi kan stoppe en ny bølge, problemet er å gjøre det uten for stor tiltaksbølge, sier avdelingsdirektøren videre.

Folkehelseinstituttet oppfordrer alle til samtaler om hvordan vi best mulig kan slå ned viruset.

– Alle bør delta i samtalen om hvordan vi bør komme oss gjennom denne vinteren og om hvilke tiltak som er riktige, sier Vold.

PK: Justis- og beredskapsminister Monica Mæland og helse- og omsorgsminister Bent Høie deltok også på pressekonferansen. Foto: Jil Yngland / NTB
PK: Justis- og beredskapsminister Monica Mæland og helse- og omsorgsminister Bent Høie deltok også på pressekonferansen. Foto: Jil Yngland / NTB

– Liv kan gå tapt

Den siste tiden har flere sagt at de mener koronatiltakene er for strenge i forhold til effekten og alvorligheten av koronautbruddet.

Helseminister Bent Høie (H) brukte pressekonferansen til å minne om konsekvensene det kan få om vi ikke klarer å holde smitten nede.

– Hvis vi slipper smitten løs blir sykehusene overbelastet. Da vil andre pasienter som har andre sykdommer oppleve å ikke få behandling. Da vil det være fare for helse og liv vil gå tapt, sier Høie.

Han viste blant annet til situasjonen i Hammerfest, hvor 15 ansatte er bekreftet smittet og mange er i karantene.

– I månedskiftet mars og april hadde over 7000 personer fravær i helsesektoren på grunn av korona. Hvis vi ikke beholder kontrollen på smitten kommer den raskt inn på våre sykehus og sykehjem, sier Høie.

Forsvarte korona-strategien

Helseminister Bent Høie (H) ga onsdag svar til dem som stiller spørsmål om Norges strategi for å bekjempe koronasmitten.

– Å slippe viruset løs og samtidig beskytte risikogruppene ville vært veldig krevende og påført mange mennesker en stor belastning. Risikoen for at vi ikke ville lykkes ville vært for stor, sier Høie.

Det var under regjeringens pressekonferanse om koronasituasjonen onsdag at helseministeren ga svar til dem som lurer på hvorfor vi ikke kan la folk flest bli smittet, og bare beskytte dem som er i risikogruppen.

– Når vi snakker om risikogruppen, er det mange som tenker på de eldste og de mest skrøpelige på sykehjemmene. Det stemmer at de eldste er blant de mest utsatte. I vår innførte vi besøksstans på sykehjem og sykehus for å hindre spredning av smitte. Pasienter og pårørende opplevde dette som en stor belastning, kanskje enda større enn det vi kunne forestille oss. Å gjøre dette igjen, over hele landet og over tid, vil igjen gjøre livet tungt for de mest sårbare blant oss, sier Høie.

Men helseministeren påpekte også at det er langt flere enn de eldste som risikerer å bli alvorlig syke.

Stor belastning

– Opp mot 1,6 millioner mennesker kan befinne seg i risikogruppen. Dette er mennesker med kroniske sykdommer som diabetes og lungesykdommer, det er mennesker med hjerte- og karsykdommer, det er mennesker som har eller har hatt sykdommer som kreft, sier helseministeren.

Han sier videre at å isolere alle disse menneskene mot smitte vil være svært inngripende.

– Det vil innebære at unge mennesker med kroniske sykdommer ikke vil kunne gå på skolen. Det vil bety at mennesker med hjerte- og karsykdommer ikke vil kunne gå på jobb, og det vil innebære at mange mennesker over 65 år vil måtte isolere seg fra omverdenen.

Letter på innreiseregler

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland åpnet pressekonferansen med å si at de letter på innreiserestriksjonene for en rekke familiemedlemmer utenfor Norge.

– I dag trer det i kraft forskriftsendringer som gir unntak fra innreiserestriksjonene, slik at flere familiemedlemmer kan komme til Norge for å besøke sine slektninger, sier Mæland.

Også for barn og stebarn over 21 år til personer bosatt i Norge, foreldre og stebarn til barn over 21 år bosatt i Norge gjøres det unntak.

– Det mange, spesielt barn, som har ønsket å få besøk av besteforeldre til jul og det gjør de nå, sier Mæland.

Hun understreket samtidig at reglene om karantene gjelder, og at de øvrige smittevernreglene må følges.

– Vi har hele tiden jobbet med å finne balansen mellom smittevern og andre viktige samfunnsshensyn. Om smittesituasjonen tilsier at det er forsvarlig, så vil det også fremover åpnes gradvis opp for innreise nye grupper, sier justisministeren.

Bekymret for minksmitte

Helsedirektør Bjørn Guldvog mener at det er bekymringsfullt at mennesker og mink kan smitte hverandre med koronavirus.

– Det er nå klart at koronasmitte går mellom mink og mennesker, først og fremst fra mennesker til mink, men vi har også sett enkelte tilfeller fra mink til mennesker, sier han.

I Danmark må rundt 15 millioner mink nå avlives. Også i Nederland og Spania har det vært eksempler på koronasmitte på minkfarmer.

– Det er bekymringsfullt at mennesker og andre dyr kan samhandle rundt dette viruset. Det skaper større muligheter for endringer i virusets egenskaper, sier Guldvog.

169 nye smittetilfeller

Den siste uken er det totalt meldt om 819 nye koronatilfeller i Norge, viser foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

I alt var 29 koronapasienter innlagt på sykehus tirsdag, som er én mer enn dagen før.

FHI har registrert 278 koronarelaterte dødsfall her i landet siden mars.

Den siste tiden har smittet vært høy i Oslo. De to siste ukene er det registrert 675 smittetilfeller i hovedstaden, viser tall fra Oslo kommunes oversikt. Alle bydeler er fortsatt «røde».

Relatert