STREIKEKLAR: President i Legeforeningen Marit Hermansen opplyser onsdag at 23 leger tas ut i streik fra mandag av.
STREIKEKLAR: President i Legeforeningen Marit Hermansen opplyser onsdag at 23 leger tas ut i streik fra mandag av. Foto: Fredrik Varfjell/ NTB

23 leger tas ut i streik

Legeforeningen tar ut 23 leger i streik i flere byer fra mandag av, og varsler allerede opptrapping.

Torsdag 15. oktober konstaterte Riksmekleren at det ikke var mulig for partene å komme til enighet om særavtalen.

Legeforeningen aksepterte ikke meklingsresultatet og planla dermed for en streik fra kommende mandag av.

Onsdag varslet Legeforeningen om hvilke leger som tas ut.

– Opptatt av samfunnsansvaret

Totalt vil 23 leger i Tromsø, Trondheim, Narvik, Bergen og Stavanger bli tatt ut mandag.

– Norge står midt i en pandemi som har hatt store konsekvenser for helsetjenesten. Vårt første uttak skåner befolkningen og pasientene i stor grad for konsekvensene av streiken. Vi er opptatt av å ta samfunnsansvar, også under en streik, sier president Marit Hermansen.

Legeforeningens krav i forhandlingene har vært at legen må samtykke til mer enn sju timers legevakt i uken, tilsvarende 28 timer i beredskapsvakt. Timene på legevakt kommer i tillegg til arbeidsuken som fastlege.

Varsler opptrapping

Første streikeuttak iverksettes mandag 26. oktober.

Om partene ikke skulle bli enige om en avtale før den tid, varsler Legeforeningen at streiken vil trappes opp i begynnelsen av neste uke.

- Rekrutteringskrisen har gjort at legevaktene i mange kommuner er svært skjørt organisert og lavt bemannet. Vi vil likevel strekke oss langt for å avvikle en videre streik uten at dette rammer pasienttilbudet på unødig vis, sier Hermansen.

Relatert