HJELPELINJE: Via detfinneshjelp.no kan folk med seksuell interesse for barn få hjelp.
HJELPELINJE: Via detfinneshjelp.no kan folk med seksuell interesse for barn få hjelp. Foto: Skjermdump/Helsedirektoratet

Hjelpelinje for personer med seksuell interesse for barn:

– Vi sier at de ikke bør blokkere følelsene sine

I september åpnet Helsedirektoratet en hjelpelinje for voksne mennesker som har seksuell interesse for barn. Pågangen har vært stor, sier Marthe Halvorsen Kjærstad fra Det finnes hjelp.

Marthe Halvorsen Kjærstad jobber selv med å besvare henvendelser fra folk som føler at de har en seksuell interesse for barn.

– Det virker som at de først og fremst er glade for at tilbudet er opprettet. Samtidig så synes de jo at det er et vanskelig tema, og at det er vondt å ikke kunne dele det med noen, sier hun til TV 2.

Halvorsen Kjærstad er psykologspesialist og enhetsleder ved «Det finnes hjelp». Der kan man enten chatte anonymt med hjelpelinjens rådgivere, eller bestille time for poliklinisk behandling.

– Jeg tror at noen har vært i tvil om å ta kontakt, men at de nå synes at vi møter dem på en fin måte. Dette gjør også at de kommer tilbake til oss.

Halvorsen Kjærstad tror at det kan ha en positiv effekt å gå personene i møte.

– Det er ikke hensiktsmessig å si at de må blokkere følelsene sine. Det handler derimot om å håndtere dem, forstå hva det gjør med dem, hvilken risiko det medfører, og hvordan man kan håndtere det for å få et trygt og bedre liv.

Stor pågang

Psykologspesialisten forteller at pågangen har vært større en forventet.

– Frykten var jo at ingen skulle ta kontakt, men vi har hatt stor pågang. Både for dem som vil chatte, og for dem som ønsker behandling.

«Det finnes hjelp» ble utviklet av Helsedirektoratet på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. Oppdraget ble gitt i kjølvannet av en Redd Barna-rapport fra 2017, som pekte på at det var nødvendig å opprette en hjelpelinje for personer med seksuell interesse for barn.

Spesialist i klinisk sexologi ved St. Olavs hospital i Trondheim, Knut Hermstad, tok del i å utarbeide rapporten. Han peker på to grunner til at rapportens konklusjon ble som den ble.

– Tidligere har det kun eksistert tilbud for personer som har begått seksuelle overgrep mot barn, og som dermed soner en dom. Og så innså vi også at internettet dukket opp som et område hvor arenaen for overgrep ble utvidet, og at gruppen som begikk disse overgrepene ble større.

Hermstad var også delaktig i å utvikle «Det finnes hjelp».

– Det er i utgangspunktet et lavterskeltilbud for dem med såkalt «selvidentifisert risiko», altså en tanke om at de selv har seksuell interesse av barn. Dette er en stor gruppe.

Forskjellige årsaker

Sexologen sier at behandlingen av personene vil være personlig tilpasset den enkelte.

– Først og fremst dreier det seg om å forvalte og forstå følelsene til personen. Behandlingen er ikke en pakkeordning, det vil derimot bli tatt utgangspunkt i den enkeltes livssituasjon.

Ifølge Hermstad er man ikke nødvendigvis pedofil, selv om man har forgrepet seg på et barn.

– Noen begår overgrep på grunn av tilfeldigheter, som tid, sted, og deres psykologiske tilstand i det øyeblikket. Her handler det om å avklare hva som har ført til at denne personen har vendt sine øyne mot barn, og deretter sørge for at denne adferden endrer seg.

Han forklarer at man i det tilfellet vil behandle årsaken til overgrepet. Om personen derimot har en stabil seksuell interesse for barn, vil man prøve å modifisere personens adferd, slik at den unngår å begå overgrepet.

– Det blir altså en forskjell mellom å behandle årsaken og symptomene. I begge tilfellene er imidlertid målet at de skal unngå å begå seksuelle overgrep mot barn.

Reklame

For å nå ut til flest mulig med sitt budskap, ble det også opprettet flere reklamefilmer i forbindelse med Det finnes hjelp.

I reklamefilmene ser man innledningsvis to personer i prat. Plutselig går de tom for ting å snakke om, men noe forblir likevel usagt. Deretter kommer budskapet om at «Det finnes hjelp for folk med seksuell interesse for barn».

– Vi har egentlig bare fått positive tilbakemeldinger på kampanjen, og det virker som at det er stor forståelse for at vi går ut på denne måten, selv om det er et vanskelig tema, sier Martin Sjøly, seniorrådgiver i Helsedirektoratet og fagansvarlig for Det finnes hjelp.

Han forteller videre at de mener at reklamefilmene er nødvendige for å nå sin målgruppe.

– Vi måtte være aktive for å nå denne målgruppen, som hovedsakelig er unge menn i alderen 18-35 år, da denne gruppen i størst grad er representert i overgrepsstatistikken. I denne reklamefilmen får man informasjonen man trenger om hvem man bør kontakte for å få hjelp, sier Sjøly.

212.000 personer

Ifølge Hermstad er man ikke helt sikker på hvor mange som har seksuell interesse for barn.

– Men internasjonale studier antyder at vi kan snakke mellom to og fire prosent, som befinner seg i denne gruppen som er pedofile.

I Norge vil det tilsvare opp mot 212.000 personer.

– Men det er også mennesker som ikke ser ut til å ha seksuell interesse som motiv, men som likevel forgriper seg på barn, og de faller jo utenom disse tallene, sier han videre.

– Gjelder disse tallene menn og kvinner?

– Nei, det gjelder menn. Vi vet at kvinner også begår seksuelle overgrep mot barn, men vi vet lite om antall og omfang. Basert på erfaringer fra den kliniske behandlingen av utsatte, så vet vi likevel at det kan være et betydelig antall kvinner som begår overgrep mot barn, forteller sexologen.

Relatert