Forsvarssjef Eirik Kristoffersen.
Forsvarssjef Eirik Kristoffersen. Foto: Tobjørn Kjosvold/Forsvaret

Dette mener forsvarssjefen om den nye langtidsplanen

– En nødvendig styrking i lys av den sikkerhetssituasjonen Norge står overfor.

Fredag la regjeringen frem forslag til revidert langtidsplan for Forsvaret.

Regjeringen foreslår ikke mer personell, men øking av bemanningen på utvalgte områder.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen mener at langtidsplanen er god, og vil være en nødvendig styrking av Forsvaret i lys av den sikkerhetssituasjonen Norge står overfor. Planen balanserer oppgaver, struktur og økonomi, sier han.

– Den legger opp til ytterligere styrking av reaksjonsevne og beredskap, økt evne til mottak av allierte forsterkninger og økt tilstedeværelse og beredskap i nord som sammen vil gi Forsvaret økt operative evne, sier forsvarssjefen.

Kristoffersen er fornøyd med styrkingen av Hæren og spesialstyrkene, samt videreføringen av kystkorvettene og oppgradering av fregattene.

Samtidig sier han at han gjerne hadde ønsket seg en hurtigere styrking av bemanningen.

– Styrket beredskap og reaksjonsevne er avgjørende for forsvarsevnen vår. Oppfyllingen av styrkestrukturen er viktig tidlig i perioden. Det vil alltid være flere ting vi skulle ønsket oss, eller noe vi helst hadde sett skje fortere, sier forsvarssjefen.

Sp: – Svekker vår kontroll

Senterpartiet er ikke fornøyd, og mener regjeringen legger opp til en uakseptabel nedprioritering av Forsvaret.

– Konsekvensen av nedprioritering av Forsvaret er at vi svekker vår kontroll over vårt eget land. Når vårt eget forsvar nedprioriteres, blir vi til og med i fredstid avhengig av utenlandske soldater på norsk jord og av utenlandske overvåkningsfly over norsk territorium, sier Senterpartiets forsvarspolitiske talskvinne, Liv Signe Navarsete.

Hun sier at det er flere punkter ved langtidsplanen som Senterpartiet ikke kan akseptere.

– Våre stridsvogner er utdaterte, men regjeringen nekter å investere i nye. Regjeringen tar fra Hæren deres helikoptre og Heimevernet er for lite. Samtidig er nedleggelsen av Andøya flystasjon en tragedie som svekker vår overvåkning og kontroll over egne nærområder. Alt dette er feilgrep som Senterpartiet vil rette opp, sier Navarsete.

Ikke flere folk

Ett hovedkrav fra både forsvarsledelsen og opposisjonen har vært flere «folk på bakken».

Regjeringen legger opp til 550 flere årsverk og 700 flere vernepliktige innen 2024 og 2.200 flere årsverk og 3.000 flere vernepliktige innen 2028 sammenlignet med dagens nivå.

– Bare 57 nye stillinger i 2021 er altfor lite, sier Arbeiderpartiets forsvarspolitiske talsperson Anniken Huitfeldt til NTB.

– Allerede neste år trenger vi flere hundre nye ansatte og vernepliktige ute i Forsvarets operative avdelinger, ikke minst i Nord-Norge. Da øker vi Forsvarets utholdenhet og reaksjonsevne, sier hun.

(TV 2/NTB)

Relatert