VITNE: Den pensjonerte språkforskeren, Sylfest Lomheim har tidligere forklart seg i retten. Den gang ble han raskt avbrutt av Bertheussens forsvarer, John Christian Elden. I dag fikk han prøve igjen.
VITNE: Den pensjonerte språkforskeren, Sylfest Lomheim har tidligere forklart seg i retten. Den gang ble han raskt avbrutt av Bertheussens forsvarer, John Christian Elden. I dag fikk han prøve igjen. Foto: Berit Roald/NTB

– En mann ville ha brukt et røffere språk i et trusselbrev

OSLO TINGRETT (TV 2): Språkforsker Sylfest Lomheim var siste vitne i rettssaken mot Laila Bertheussen. Han mener det milde språket tyder på at det er en kvinne som står bak trusselbrevene.

Etter at Bertheussen ble pågrepet av PST, så har tiltaltes advokat, John Christian Elden mottatt fem mystiske brev fra en eller flere personer som har god kjennskap til saken. Forsendelsene har blant annet inneholdt en nødhammer.

I den samme perioden fikk også en journalist i Dagbladet e-poster, med liknende innhold, fra en ukjent avsender som har påtatt seg ansvaret for det Bertheussen er tiltalt for.

«Alt start da de hater frp der all er rasister. Det var fun og leke med dem og fucka purken. Men det gikk for langt. Hele family odelagt for dette», skrev avsender i en av e-postene som ble sendt til Dagbladet.

Aktoratet mener det er Bertheussen som står bak e-postene.

Språkforsker, Sylfest Lomheim har gransket e-postene på oppdrag fra PST. I retten forklarte han seg om rapporten som har et entydig svar.

– Skriveren av teksten har norsk som morsmål. Fortellermåten er slik at det bare er noen med norsk morsmål som kan skrive det, forkalrte Lomheim i retten.

Kan være skrevet av en kvinne

I retten leste Lomheim sin egen rapport på to sider i sin helhet. Han fortalte at det skriftlige språket avslører svært mye om en person. Språkforskeren mener språket i brevene er så mildt at det ikke er skrevet av en mann.

– En mann som skal skrive trusselbrev bruker ikke en slik ordbruk. Ordbruken er for lite røff og hard. Et eksempel er bruk av ordet tisse. Menn bruker ikke tisse, med unntak av når man snakker til barn, forklarte Lomheim.

Han sier det nesten er helt sikkert at brevet er skrevet av en kvinne.

På spørsmål fra aktor om hvordan han har kommet frem til at e-postene trolig er skrevet av en kvinne, svarte Lomheim følgende:

– Vi har mye i språket som peker i retning av om det er hann- eller hunnkjønn som skriver. I dette tilfellet så avslører forfatteren seg ved å bruke ordet "tisse", forklarte Lomheim.

Han mener også at brevene er skrevet av en eldre kvinne.

– Ei yngre kvinne hadde brukt litt røffere kvinnepreget språk i slike tekster. Dette er ikke spesielt røffe tekster, sa Lomheim.

Mener språkforskeren er innhabil

Etter at Lomheim var ferdig med spørsmål fra aktoratet var det tiltaltes forsvarer sin tur til å stille spørsmål. Elden åpnet med å spørre språkforskeren om bruken av ordet "tisse".

– Bruker ikke menn ordet "tisse"?

– Menn bruker ordet i bestemte situasjoner, men en mann ville ikke brukt dette ordet i et trusselbrev. "Pissa" ville vært det opplagte ordet å bruke dersom det var en mann, fortalte Lomheim som mener at trusselbrevet hadde vært mer aggressivt dersom en mann sto bak.

Elden mener derimot at e-postene som inneholder ordet "tisse" ikke kan kategoriseres som et trusselbrev, men en forklaring.

KRITISK: Bertheussens forsvarer, John Christian Elden stilte språkforskeren en rekke spørsmål der bruken av ordet
KRITISK: Bertheussens forsvarer, John Christian Elden stilte språkforskeren en rekke spørsmål der bruken av ordet "tisse" sto svært sentralt. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Elden var opptatt av at Lomheim skulle fortelle om sin politiske bakgrunn, og viser til at PST i avhør mente Lomheim ikke kunne være sakkyndig vitne i saken fordi han var inhabil.

– Det er ikke jeg som skal avgjøre om jeg kan være sakkyndig. Det er rettsapparatet som bestemmer hvem de skal bruke, svarte Lomheim.

Lomheim var det siste vitne ut i straffesaken mot Bertheussen. Saken avsluttes med prosedyrer neste uke.

Relatert