VILLE IKKE TALLFESTE: Sylvi Listhaug ringte fylkeslederen i Oslo Frp, Geir Ugland Jacobsen.
VILLE IKKE TALLFESTE: Sylvi Listhaug ringte fylkeslederen i Oslo Frp, Geir Ugland Jacobsen. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Interne e-poster avslører: Listhaug stanset budsjettopprør i kulissene

Oslo Frp ønsket at landsmøtet skulle tallfeste og skru til kravene mot regjeringen i full offentlighet, men kravene ble stanset av Sylvi Listhaug. Carl I. Hagen er nådeløs mot partiledelsen i en intern melding: – Vi blir lurt igjen!

Frp-leder Siv Jensens lokallag, Oslo Frp, ville stille krystallklare krav til høstens budsjettforhandlinger med regjeringspartiene på Stortinget:

  • Ikke flere enn 1.000 kvoteflyktninger
  • Kutte pengebruken på bistand til under 0,7 prosent av brutto nasjonalprodukt
  • Bompengekostnadene for bilistene må reduseres med minst 30 prosent

Kravene ble formulert i en resolusjon fylkeslaget sendte inn tidligere denne uken. Men da Frp-nestleder Sylvi Listhaug fikk se resolusjonen grep hun inn. Det hele endte med at et knapt flertall i Oslo Frp fredag morgen ble enige om å trekke forslaget.

I interne e-poster som TV 2 har fått tilgang til, skriver leder Geir Ugland Jacobsen i Oslo Frp at Listhaug i en telefonsamtale torsdag ga uttrykk for at hun ikke ønsker å tallfeste krav fra Frp-landsmøtet før høstens budsjettforhandlinger:

«Selv om vår resolusjon ikke er et ultimatum på noen måte, vil de altså gjerne ha en omforent resolusjon med noen flere frihetsgrader.», skriver Ugland-Jacobsen i en av e-postene.

Partiledelsen fryktet at forslaget ville splitte landsmøtet. Istedenfor ble det torsdag utarbeidet en resolusjon uten tall og en smertegrense for partiet.

Ville forslaget fra Oslo Frp blitt vedtatt kunne det tilspisset de kommende budsjettforhandlingene allerede før de er startet.

Listhaug vil stå «taktisk fritt»

Oslo Frp regnet med at de kunne få flertall for det opprinnelige forslaget, viser en epost fra fylkeslederen som TV 2 har lest.

Listhaug leder partiets redaksjonskomite, som har i oppgave å innstille på hvilke forslag som bør vedtas eller forkastes. Torsdag ringte Listhaug til fylkeslederen i Oslo, Geir Ugland Jacobsen.

Geir H. Ugland Jacobsen, Leder Oslo Frp
Geir H. Ugland Jacobsen, Leder Oslo Frp Foto: Frode Sunde / TV 2

I telefonsamtalen ga Listhaug uttrykk for at det ville være uheldig «å være bundet til minimums- og maksimumsmål på de enkelte budsjettpostene», ifølge eposten fra fylkeslederen.

Listhaug skal ha ønsket å «stå så taktisk fritt som mulig». Samtidig fryktet partiledelsen at forslaget fra Oslo skulle splitte parti:

«Partiledelsen, og særlig partiets forhandlingsdelegasjon, kan tenke seg en resolusjon som hele landsmøtet stiller seg bak», skriver Ugland Jacobsen i e-posten.

Fylkeslederen bekrefter TV 2s opplysninger.

– Sylvi ringte meg og lurte på om vi ville være med på et resolusjonsforslag som flere fylkeslag stilte seg bak, som var utformet av dem i samarbeid med ledelsen. Jeg sa at det ikke skadet å se på det. Forslaget er mye rundere formulert, men jeg skjønte også begrunnelsen for det. Det gir større frihet til å få gjennomslag på flere budsjettposter, sier Ugland Jacobsen til TV 2.

Fylkeslederen legger samtidig ikke skjul på at han aller helst ville hatt klarer tallfestede mål.

– Jeg tenker det er greit å ha noen referansekrav, så vet man hvor langt man har kommet. Hvis det blir for generelt, og en ikke har noen eksakte målsetning, så er det ikke like lett å vite hvor bra resultatet egentlig er. Selv liker jeg å spikre målene til veggen. Det er min modus operandi, sier Ugland Jacobsen.

Hagen: – Vi blir lurt igjen!

Ugland Jacobsen ba torsdag kveld om tilslutning i fylkeslaget til å trekke forslaget etter ønske fra partiledelsen. Frp-nestor Carl I. Hagen er nådeløs mot partiledelsen.

IKKE FORNØYD: Carl I. Hagen ville skru til kravene mot regjeringen.
IKKE FORNØYD: Carl I. Hagen ville skru til kravene mot regjeringen. Foto: Terje Pedersen

«Enig i å støtte det ulne kompromisset uten selvstendig mening og uten kraft, men la offentlighet få kunnskap om vårt forslag som vi så trekker på selve landsmøtet når det kommer til votering», skriver Hagen i en intern e-post.

Og:

«Igjen tror jeg vi skal selges for knapper og glansbilder.»

Hagen gir uttrykk for at partiet styres med hard hånd fra partiledelsen:

«Fortsatt et toppstyrt parti hvor landsmøtet ikke har noen betydning jfr. vedtaket om bompenger ifjor som ikke en gang ble fremlagt for de øvrige regjeringspartiet. Vi blir lurt igjen!»

Hagen vil ikke utdype kritikken til TV 2, men sier:

– Det er laget en resolusjon i fellesskap som ligger der, så blir det en debatt om det. Det er et steg i retning. Vi har akseptert at den trekkes, men jeg vil ikke kommentere e-posten.

Redusert tillit til ledelsen

Fylkesleder Geir Ugland Jacobsen sier han deler noe av Hagens bekymring for gjennomslag.

– Jeg har samme filosofi som Hagen. Det er et veldig rundt forslag. Samtidig ser jeg at det ikke er så negativt å ha litt å gå på.

Ugland Jacobsen mener risikoen for at partiet selger seg billig øker med en mindre forpliktende tekst.

– Hagen viser til bompengevedtaket som han sier ikke ble løftet opp til de andre regjeringspartiene.

– Ja, det var leit med det bompengevedtaket, at det ble stemt gjennom, og så ikke fulgt opp. Det er et tankekors.

– Tankekors - hva legger du i det?

– Det har litt med tilliten å gjøre til de som skal gjennomføre vedtakene, sier fylkeslederen.

– Mener du tilliten til ledelsen ble svekket etter dette?

– Ja, det gjør jo det når dette ble stemt gjennom landsmøtet, men så ikke fulgt opp, sier Ugland Jacobsen, som understreker at støtten til det omforente forslaget er en tillitserklæring til forhandlerne.

– Uansett så er det greit å flagge en forventning, og nå er den forventningen flagget uansett, sier Ugland Jacobsen.

Listhaug: – Fokuserte bare på tre områder

Listhaug sier det er hennes oppgave som leder av redaksjonskomiteen å arbeide frem resolusjoner som flest mulig kan stille seg bak i viktige saker.

TV 2 har spurt Listhaug hvorfor partiledelsen ikke ønsker tallfestede krav. I en epost svarer hun:

– Det kom inn en resolusjon fra Oslo Frp når det gjaldt budsjettforhandlingene. Den fokuserte bare på tre områder: kvoteflyktninger, bistand og bompenger. Landsstyret vedtok allerede i september en resolusjon som også satte krav om at pensjonister og avgifter på typisk grensehandelutsatte varer skal prioriteres. De ti andre fylkeslagene ønsket at man skulle bygge videre på denne resolusjonen til partiets landsmøte, og redaksjonskomiteen jobbet derfor videre med denne. Som leder av redaksjonskomiteen tok jeg derfor kontakt med leder i Oslo Frp for å høre om de ville støtte resolusjonen som alle de andre fylkeslagene i partiet stilte seg bak. Det sa Oslo Frp ja til. Dette er en helt ordinær måte å behandle resolusjoner på, skriver Listhaug i en e-post til TV 2.

Forslag til vedtak:

FrP’s Landsmøte henstiller til FrP’s stortingsgruppe om å gi FrP’s kjernesaker høy prioritet i de pågående budsjettforhandlingene, mtp å oppnå gevinster av udiskutabel verdi, på områder som er strategisk viktige for FrP.

Spesielt ønsker Landsmøtet gjennomslag på følgende områder:

Kvoteflyktninger: FrP bør ha et klart mål om at antall kvoteflyktninger ikke overstiger 1.000 i 2021. Reduksjonen ift regjeringens eget mål, skal ikke hentes inn i påfølgende år.

Bistand: FrP bør ha et klart mål om at utgiftene til norsk bistand ikke overstiger 0,7% av BNP i 2021, og at de midlene som budsjetteres har klare og realistiske resultatmål, og dessuten i størst mulig grad benyttes i pressområder mtp å redusere, og helst stoppe, flyktningestrømmen til Europa.

Bompenger: FrP bør ha et klart mål om at bilistenes bompengeutgifter i 2021, dvs det totale offentlige bompengeprovenyet (kommunale + statlige), reduseres med minst 30% ift utgiftene i 2020. Staten må pålegge kommunene eventuelle kutt, og bistå til å finne finansieringsløsning på disse, uten å øke andre skatter eller avgifter.

Det er videre ønskelig at den budsjettmessige nettogevinsten som vil følge av innfrielse på ovennevnte punkter, benyttes til formål som FrP har programfestet (f.eks skatte- og avgiftsreduksjoner eller avskaffing av underregulering av pensjoner), evt kombinert med en styrking av statsfinansene, i praksis ved å redusere trekket på oljefondet.

«Utbredt oppfatning» om at Frp ikke leverte

I bakgrunnen for fylkespartiets opprinnelige forslag het det:

«Fremskrittspartiet har etter mer enn seks år i regjering og mange kompromisser, et behov for å styrke tilliten hos sine velgere. Derfor er det svært viktig at FrP oppnår reelle budsjettgjennomslag under de pågående budsjettforhandlingene. Blant Frp-velgerne hersker en utbredt oppfatning om at Frp i regjering ikke har levert som forespeilet og forventet på flere områder. Blant annet gjelder dette immigrasjon, bistand og bompenger.», skriver Oslo Frp som bakgrunnen for resolusjonen.

Videre skrev Oslo Frp at partiet har «en unik sjanse til å rette opp noe av inntrykket før valgkampen».

Landsmøtet til Frp startet lørdag klokken 11, og slik ble resolusjonen om budsjettforhandlingene:

Spesielt på følgende områder bør stortingsgruppen kreve gjennomslag:

1. Avgifter på grensehandelsutsatte varer må reduseres slik at vi kan sikre flere trygge arbeidsplasser i Norge.

2. Fremskrittspartiet fikk noen gjennomslag for pensjonistene mens vi satt i regjering, men pensjonistene har fortsatt en negativ inntektsutvikling i forhold til arbeidstakere. Vi må sikre en økonomisk bedring for pensjonistene i årets budsjettbehandling.

3. Fremskrittspartiet har bidratt til en utbygging av veier uten sidestykke i norsk historie, samtidig som de sittende regjeringspartiene har satt en stopper for fjerning av bompengefinansiering. Stortingsgruppen bør stille krav om redusert bompengebelastning for folk flest i forbindelse med statsbudsjettet for 2021

4. Norsk innvandringspolitikk må som hovedregel ta utgangspunkt i at hjelp i nærområdene er det som sikrer at flest mulig flyktninger får hjelp. Derfor bør antall kvoteflyktninger til Norge settes til et minimum i budsjettet for 2021.

5. Fremskrittspartiets Landsmøte er fornøyd med at partiet fikk gjennomslag for at regjeringen skal gjennomføre en omfattende gjennomgang på bistandsområdet i forbindelse med Trontaledebatten. Bistandsbudsjettet må reduseres, og hjelp til nærområder til krig og konflikter må styrkes. Dette kan også bidra til at færre mennesker legger ut på farefulle reiser over Middelhavet.

Relatert