KUN HALVPARTEN SIER JA:

– Jeg håper de vil tenke seg om

To av ti nordmenn oppgir at de ikke vil la seg vaksinere mot covid-19. Bare halvparten av nordmenn har bestemt seg for at de vil vaksineres. Bent Høie håper at det endrer seg.

Tallene er hentet fra en fersk undersøkelse gjennomført av YouGov på oppdrag fra Tryg Forsikring.

49 prosent av de spurte sier ja til å la seg vaksinere mot Covid-19, når en vaksine omsider er på plass i Norge.

– Er det nok?

– Nei vi ønsker at flere skal vaksinere seg, sier helseminister Bent Høie.

Nesten to av ti, 18 prosent, sier blankt nei til å la seg vaksinere.

Over en tredel, 33 prosent, er usikre og svarer «vet ikke». Det betyr at over halvparten i utgangspunktet er skeptiske når de blir bedt om å svare på spørsmålet, som er formulert slik:

«Kommer du til å vaksinere deg når det kommer en vaksine mot Covid-19?»

– Helt uaktuelt

Torsdag har TV 2 vært ute på Karl Johan i Oslo, og stilt forbipasserende det samme spørsmålet som i undersøkelsen. Vi møter flere som er positivt innstilt til å la seg vaksinere, men også de som er negative.

– Vi må huske på hva som skjedde med svineinfluensaen, sier Markus, som ikke ønsker at vi bruker etternavnet hans.

– Så det er helt uaktuelt for deg?

– Ja, det er det, sier han.

TV 2 treffer også Grete Jacobsen, som er helt sikker i sitt svar:

– Jeg mener det er riktig å ta den, fordi man må være med å bidra. En vaksine virker absolutt best hvis alle er med, sier hun.

Bent Høie håper at vi skal ha en vaksine klar i Norge i løpet av første halvår 2021. Innen den tid tror han at folks holdninger vil endre seg.

– At en del nå er skeptiske før man faktisk vet hvilken vaksine som kommer, det er helt naturlig. Så blir det vår oppgave å gi så god informasjon om vaksinen at folk vil oppleve dette som et riktig og trygt valg, sier Høie.

– Veldig viktig

Tidligere har regjeringen uttalt at de håper å kunne vaksinere to tredeler av befolkningen i løpet av neste år. Norske helsemyndigheter har ikke presentert andre mulige løsninger for få helt bukt med koronaviruset.

– Med den kunnskapen vi har i dag så er det en vaksine som kan bringe oss tilbake til et samfunn som er normalt, så derfor er dette veldig viktig, sier Høie.

Trolig vil de nasjonale smitteverntiltakene fortsette selv etter at vaksinasjonen har startet, og i en god stund etterpå. Høie håper at nordmenn kan leve uten de strengeste tiltakene i løpet av 2021.

– Vi lever jo nå i en situasjon som de fleste ønsker å komme vekk fra, og vi vet at en vaksine er nettopp det som gjør at vi kan gå tilbake til en mer normal hverdag, sier Høie.

– Hva vil du si til de som sier blankt nei til en vaksine?

– Jeg håper at de vil tenke seg om når vi har bestemt hvilken vaksine som er så trygg at vi anbefaler den for befolkningen, og at de da setter seg inn i den informasjonen vi kommer med, og deretter gjør seg opp en mening, sier Høie.

Bekymret

Ole Irgens er kommunikasjonssjef i Tryg Forsikring, som har bestilt den nye undersøkelsen. Han er bekymret over nordmenns vaksineskepsis.

– Jeg er overrasket over at det er så mange som sier tvert nei, eller som er usikre. At noen er skeptiske kan man til en viss grad forstå, men at halvparten av de spurte ikke har bestemt seg, det er bekymringsfullt, og den andelen må ned, sier han.

Siden pandemien inntraff har forsikringsselskapet utbetalt om lag dobbelt så mye i skadeforsikringer innenfor reiseforsikring, sammenlignet med et normalår.

– Vi er opptatt av at samfunnet skal komme tilbake igjen til et normalt gjenge så fort som mulig, sier Irgens.

Selv om Høie håper at mer enn 50 prosent skal si ja til en vaksine når det blir mulig, så minner han om at de ikke vil tvinge noen.

– Vaksinasjon i Norge er frivillig. Vår oppgave som myndigheter er å gi så god informasjon om vaksinen som kommer at folk velger å ta den, både for å beskytte seg selv, men også som en solidaritetshandling, sier han.

Relatert