SEX-UKULTUR: Studentrådsleder ved Politihøgskolen i Oslo synes saken som har versert i media de siste dagene er trist.
SEX-UKULTUR: Studentrådsleder ved Politihøgskolen i Oslo synes saken som har versert i media de siste dagene er trist. Foto: Privat

Politistudent-leder: – Har forståelse for at det er vanskelig å varsle

Studentrådsleder ved Politihøgskolen i Oslo, Kariann Høvde, tror det kan være ekstra vanskelig for politistudenter å varsle om ukultur og seksuell trakassering.

Kariann Høvde (24) fra Ski er studentrådsleder ved Politihøgskolen i Oslo. Hun studerer selv for tredje semester og representerer studentene ved skolen.

Hun synes saken om at enkelte politiansatte har misbrukt sin stilling overfor politistudenter er trist.

– Det er en trist sak. Innholdet i seg selv og det studenter har opplevd. Det er også trist for de instruktørene som ikke har noe med dette å gjøre og skolen. Det er en ubehagelig sak for mange parter, men det er viktig at det blir fokus på den sånn at det blir gjort noe med, sier Høvde.

Studentrådslederen har ikke selv vært på det aktuelle leiroppholdet som er omtalt i saken (B3-leir), men hun har vært på B2-leir, som finner sted for studenter andre semesteret.

– Når man er på leir, bor man der sammen med studiekamerater. Instruktørene bor for seg, men alle har felles kantineområde, sier hun.

Hun sier det aller meste av tiden går med til trening og undervisning.

– I leir får man mye praktisk undervisning. Både taktisk og operativ trening. Allerede på B2-leiren andre semester øver vi på å skyte med MP5 og pistol, sier hun og fortsetter:

– På B3 er det også taktisk og operativ trening. Man har eksamen på slutten av tredje semester, så på B3 forbereder man seg til det, sier hun.

B2-leiren varer i to uker, mens B3-leiren varer noe lengre.

Vanlig med et par sosiale kvelder

Høvde forteller at da de var på leir, så var det satt av et par kvelder til sosialt samvær.

– Vi hadde et par kvelder der det var satt av tid til noe sosialt og hyggelig, som for eksempel quiz. Tilbudet blir gitt til alle studenter, og studentene lager opplegget selv. Jeg har inntrykk av at det varierer fra sted til sted hvorvidt instruktørene deltar på dette også, sier Høvde.

Hun synes det er trist at politiansatte har misbrukt sin stilling ved et av disse arrangementene. Hun råder studenter som har opplevd noe om å varsle.

– En hendelse er en hendelse for mye. Det er viktig å få frem at vi studenter må bidra der vi kan. Det er klart at i denne saken ligger ansvaret hos instruktøren, men vi kan bidra med å varsle. Jeg har inntrykk av at Politihøgskolen vil gjøre noe med dette, sier Høvde.

Forstår at det kan være vanskelig å varsle

Hun sier at hun har forståelse for at det kan være vanskelig å ta det skrittet.

– Som i alle andre arenaer, har jeg forståelse for at det er vanskelig å varsle. Man setter seg i en sårbar posisjon, men kanskje spesielt i politiet. Det er vanskelig å få jobb og det krever gode karakterer, sier hun og fortsetter:

– Men vi skal inn i politiyrket, og da må vi tørre. Der har studentene et ansvar, sier Høvde.

Studentrådslederen sier reglene er klare på hva som er greit og ikke.

– Jeg vet at det er gode rutiner på informasjon ved oppstart av leir. Det er et veldig tydelig reglement, sier Høvde.

Hun håper ikke saken vil slå uheldig ut for de andre instruktørene ved politiutdanningen.

– Jeg har lyst til å få frem at de instruktørene jeg har hatt og kjenner til er veldig kunnskapsrike, flinke og profesjonelle. Bildet av instruktørene i denne saken er ikke representativt. Det er vondt hvis noen føler seg angrepet, for dette gjelder ikke alle, sier hun.

– Kan være brudd på straffeloven

Høvde forteller at studentrådet ved høyskolen har tett kontakt med ledelsen ved skolen.

– Vi har tett kontakt med rektor og ledelsen. Vi møtes flere ganger i uken, og ledelsen er veldig flink til å involvere oss. Vi føler oss hørt, sier Høide.

Hun har opplevd at ledelsen ved høyskolen har vært åpne overfor studentrådet også i denne saken.

– Vi og ledelsen var tidlig på ballen, og jeg føler at ledelsen har strukket ut en hånd. Det jobbes mot at det skal være en ukultur, og det er helt uakseptabelt at det skjer, sier studentrådlederen.

Rektor Nina Skarpenes ved Politihøgskolen sier til TV 2 at de skal snakke med forskerne som står bak rapporten, og høre om historiene som de har fått frem.

– Vi har ikke fått noen konkrete hendelser som gir grunnlag for etterforskning. Men i de historiene som har kommet frem, så kan det se ut som det har vært brudd på straffeloven. Det er umulig for oss å foreta etterforskning når det bare er anonyme historier, og heller ikke tidfestet, sier Skarpenes torsdag ettermiddag.

Rektoren oppfordrer studenter til å stå frem og fortelle historiene.

– Hvis vi skal gjøre noe med dette, er det viktig at vi får konkrete tilbakemeldinger. Vi har en varslingsside som heter siifra, der kan studentene melde fra både anonymt og med navn. Vi oppfordrer til å ta kontakt med kursledelse eller andre tillitspersoner på Politihøgskolen, sånn at vi kan få jobbet videre med dette, sier rektor Nina Skarpenes.

Relatert