UKULTUR: Rektor Nina Skarpenes stiller seg bak politidirektørens tydelige utspill om nulltoleranse mot seksuell trakassering.
UKULTUR: Rektor Nina Skarpenes stiller seg bak politidirektørens tydelige utspill om nulltoleranse mot seksuell trakassering. Foto: Politihøgskolen

Sex-ukulturen i politiet: Fjernet instruktører

Politihøgskolen innførte for to år siden tiltak etter tips om ukultur og seksuell trakassering.

Rektor Nina Skarpenes ved Politihøgskolen skriver i en pressemelding at skolen innførte tiltak i 2018. Tiltakene ble innført etter tips fra studentmiljøet.

Et av tiltakene som ble innført, var å fjerne instruktører som underviste studentene ved høgskolen.

Nå som ukulturen og seksuell trakassering ved skolen på nytt er satt fokus på, sier Skarpenes at de vil ha en dialog med studentrådene.

Onsdag kom resultatene av et forskningsprosjekt hvor det framkommer urovekkende historier fra deler av etaten.

– Jeg fikk høre om festkultur – og om såkalt «knulle-torsdag» ved B3-leir (Bachelor politiutdanning – operativ trening under leiropphold i tredje år). Instruktører beordret til undervisning i leir skal ha hatt seksuell omgang med kvinnelige studenter. Dette opprører meg, sa politidirektør Benedicte Bjørnland i en pressemelding.

Fire tiltak

Disse tiltakene ble innført ved Politihøgskolen i 2018:

  • Brev ut til instruktører som skal delta på våre leiropphold. Vi tydeliggjør ansvar og rolle, og gjør oppmerksom på at det ikke skal foregå tilnærmelser og upassende relasjoner med studenter.
  • Ved oppstart av samlingene gjentas dette, også studentene får samme beskjed, om sitt ansvar.
  • Vi har også lagt restriksjoner på sammenkomster og fester.
  • Ved enklete tilfeller har instrukører fått beskjed om at vi ikke ønsker vedkommende tilbake i vårt arbeid.

Rektor Skarpenes sier i pressemeldingen at det er sendt ut informasjon til alle ansatte ved høgskolen med en redegjørelse for hva som er gjort og hva de gjør nå for å møte utfordringene.

– Så langt har vi ikke kunnskap og informasjon om konkrete saker som kan berettige oppfølging som personalsaker, eller inn mot mulig anmeldelse og etterforskning. Men vi vil ikke nøle med å ta tak i slike saker, hvis vi har tilstrekkelig grunnlag, sier hun.

– Få kan ha ødelagt for mange

Skarpenes sier at de skal følge opp saken med klare forventninger om hva som er greit og ikke.

– Det kan være at noen få har ødelagt for de mange, når det gjelder opptreden og inntrykk. Dette kan oppleves belastende, sier hun.

Rektoren sier videre at de vil sette seg grundig inn i rapporten fra forskningsprosjektet.

– Vi vil sette oss grundig inn i rapporten fra forskerne når den er klar, og på veien dit vil vi også nå be om en ny orientering om funnene så langt. Dette er viktig for å treffe med tiltak, og om vi skal iverksette flere, sier hun.

– Det skal være nulltoleranse i etaten for seksuell trakassering. Og det skal være trygt å være student på Politihøgskolen, avslutter hun.

Relatert