Mistet støtten i budsjettforslaget – kan gå konkurs

TV BRA frykter at de kan komme til å gå konkurs neste år dersom de ikke får penger fra statsbudsjettet.

TV BRA er Norges eneste TV-kanal av og for utviklingshemmede.

I 2020 kom TV-kanalen for første gang med på statsbudsjettet. Dette mener stiftelsen var viktig for å sikre stabilitet for fremtiden. Men i forslaget til budsjett for 2021 er de øremerkede midlene til kanalen tatt bort.

– Det gjør situasjonen vår svært usikker, sier Camilla Kvalheim.

Hun er daglig leder og redaktør i TV BRA. Kvalheim presiserer at fordi man nå mister støtten så må organisasjonen stoppe opp alle de planene de hadde for videre utvikling.

– Det betyr at vi ikke kan lage valgsendinger neste år. Det betyr at alle de reporterne rundt om i landet som nettopp er kommet i gang med opplæring, som er begynt å lære seg TV-faget, som er begynt å lage reportasjer, må stoppe opp. Vi kan ikke lage sendinger rett og slett, sier Kvalheim.

Frykter du konkurs?

– Ja, det gjør jeg.

– Hvem skal gjøre det?

Reporter i TV BRA, Karianne Revheim, sier hun ble lei seg når hun hørte nyheten om at stiftelsen hadde falt ut av neste års statsbudsjett.

– Hvem skulle gjort denne jobben om vi ikke gjorde den? Hvem skulle laget TV for utviklingshemmede?, spør Revheim.

BEKYMRET: Reporterne Karianne Revheim (t.v) og Vegard Løland er uroet for fremtiden til TV Bra.
BEKYMRET: Reporterne Karianne Revheim (t.v) og Vegard Løland er uroet for fremtiden til TV Bra. Foto: Pål S. Schaathun/TV 2

Hun er en av flere reportere som jobber for kanalen. Revheim er opptatt av at folk forstår viktigheten av å ha et tilbud som er tilpasset en gruppe som hun mener ofte blir glemt i samfunnet. Og ifølge reporteren er det viktig å ikke underspille rollen kanalen har i deres liv også.

– Det å være i TV BRA, betyr veldig mye for meg, sier hun.

Lover budsjettkamp

Stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet, Silje Hjemdal, er sjokkert og rystet over nyheten om at TV BRA er ute av neste års statsbudsjett.

– Jeg oppfattet etter forhandlingene om statsbudsjettet i fjor, at dette lå inne som en klar satsning. Daværende kulturminister (red. Trine Skei Grande) sa at dette var en start for å komme inn på statsbudsjettet som en fast post.

LOVER KAMP: Silje Hjemdal i Frp lover å gi regjeringen kamp for å få stiftelsen inn i statsbudsjettet.
LOVER KAMP: Silje Hjemdal i Frp lover å gi regjeringen kamp for å få stiftelsen inn i statsbudsjettet. Foto: Frode Hoff/TV 2

Hjemdal varsler at Fremskrittspartiet nå vil ta saken med inn i budsjettforhandlingene. Hun skjønner ikke hvordan departementet og statsråden har tolket fjorårets bevilgning.

– Så vidt jeg kan se, så står det ingen steder i budsjettet for 2020 om at dette skulle være en engangsbevilgning. Da synes jeg i så tilfelle at det er meget rart at en statsråd tidligere har sagt at dette skulle være en start.

– Jeg kan med hånden på hjerte love at jeg vil ta saken tilbake til familie- og kulturkomiteen på Stortinget. Jeg vil kjempe med nebb og klør for denne saken, sier en engasjert stortingsrepresentant.

Åpner opp for å ta de inn i budsjettet

I en e-post til TV 2 bekrefter statssekretær Gunhild Berge Stang at fjorårets bevilgning var en engangsbevilgning.

GIR DE MULIGHET: Kulturminister Abid Raja åpner for at TV BRA likevel kan få øremerkede midler i statsbudsjettet for 2021.
GIR DE MULIGHET: Kulturminister Abid Raja åpner for at TV BRA likevel kan få øremerkede midler i statsbudsjettet for 2021. Foto: Truls Aagedal/TV 2

Hun presiserer at midlene ikke er tatt ut av neste års budsjett. De er omdisponert til en samlepott der organisasjoner kan søke. Hun skriver videre at organisasjonen nå kan søke Bufdir om videre støtte på en årlig basis fra samlepotten.

Kulturminister Abid Raja sier i en annen e-post til TV 2 at budsjettet nå ligger hos Stortinget, men at han har gitt beskjed til regjeringspartiene og samarbeidspartiene om at de kan øremerke midler for organisasjonen i neste års budsjett. Ministeren bekrefter at dette vil møte støtte og forståelse fra ham, dersom stortingspartiene velger å gjør dette.


TV BRA har et samarbeid med TV 2 der stiftelsen får bruke lokalene til TV 2 for å spille inn sine sendinger. Samarbeidet baserer seg på utveksling av teknisk bistand og kompetanse.

Relatert