– Det sier noe om kongefamilien og kongen vår

Forfatter og kongehusekspert Tove Taalesen roser kongefamilien og kong Harald for å ha sluppet Harald Stanghelle inn på seg.

– Jeg synes det er veldig flott å se at hoffet og kongen inviterer en journalist og forfatter inn, har samtaler med han og snakker åpent om disse vanskelige temaene, sier forfatter og tidligere lakei ved det kongelige hoff, Tove Taalesen.

– Vi ser flere ganger hvordan kongehuset er åpent når det skjer vanskelige ting, og er til stede også for oss som publikum og folket, og tar oss med inn i det som er veldig personlig og privat. Det tenker jeg sier noe om kongefamilien og det sier noe om kongen vår, sier Taalesen.

Det er en åpen og ærlig kong Harald som forteller om sine opplevelser i Harald Stanghelles nye bok «Kongen forteller».

– Litt av fordelen med det er for eksempel at man får kongens egen versjon av hendelser og hvordan han oppfatter ulike mennesker, sier forfatter og historiker Trond Norén Isaksen.

«Samkongedømme»

Isaksen sier at kong Harald har valgt en noe annen linje enn sin far når det gjelder hvordan han håndterer kongerollen.

– Han har jo kjørt det som nærmest er et samkongedømme – satt litt på spissen – med kronprins Haakon, kronprinsesse Mette-Marit og dronning Sonja, der man har et teamarbeid og alle blir tatt med på råd, sier han.

Samtidig understreker han at den endelige beslutningen alltid ligger hos kongen.

– Men dette er en veldig klok og fornuftig måte å gjøre det på, for en dag vil kronprins Haakon bli konge. Man vet ikke når det vil skje, men da vil han i mye større grad være klar til å overta på stedet og fortsette med den kontinuiteten man har bygd inn ved at han har vært involvert i arbeidet gjennom hele tiden, sier han.

Empati

Blant annet trekker Isaksen frem et eksempel fra 22. juli 2011. I boken forteller kongen at kronprinsen mente de måtte dra til Sundvollen der familiene til de berørte av terrorangrepet på Utøya var samlet, mens han selv var mer usikker på om de var velkommen dit.

– Det er et veldig godt eksempel på at han faktisk lytter til innspillet han får fra kronprins Haakon, som i det tilfellet kanskje hadde fingeren mer på pulsen og skjønte at kongefamilien hadde en naturlig rolle på dette stedet som trøstere – som jo har vært en ganske viktig del av kong Haralds kongegjerning, sier han, og legger til:

– Det å trøste folket viser empati, og å støtte folket gjennom vanskelige perioder har vært noe av det som har kjennetegnet hans kongegjerning.

«Jeg var jo veldig redd for å være i veien for dem som virkelig hadde noe å sørge over. I en slik situasjon er det ikke alltid så lett der og da å se hva vi bør gjøre. Kronprinsen sa at vi burde dra til Sundvollen. Det var klokt sett, han skal ha full ære for det», sier kongen i boken.

Tove Taalesen sier at dette sier mer om hvordan kongefamilien snakker sammen, enn om at kronprinsen og kongen er veldig forskjellige.

– Jeg tenker det sier mer om hvordan familien snakker sammen, om hvordan de sammen diskuterer for å finne gode løsninger for hvordan de sammen skal opptre, og at de da tok en klok beslutning sammen og reiste dit, sier hun, og fortsetter:

– Han sier også i boken at de ikke visste hva de skulle gjøre der eller hvordan de skulle oppføre seg. De kunne jo ikke noe annet enn å være et medmenneske og gi klemmer. Jeg tror han til og med sier at han aldri har gitt så mange klemmer til fremmede mennesker før. Det er en fin ting at en konge kan vise nettopp dette, at han er mer enn bare en konge, men også et medmenneske.

Relatert