Flere privatklinikker tilbyr en hurtigtest som gir svar på om du har antistoffer i blodet etter covid-19.
Flere privatklinikker tilbyr en hurtigtest som gir svar på om du har antistoffer i blodet etter covid-19. Foto: Truls Aagedal / TV 2

FHI: Store geografiske forskjeller i smittespredningen

Smittespredningen er fortsatt på et relativt lavt nivå.

Folkehelseinstituttet (FHI) skriver i sin ukerapport for uke 41 at det er store geografiske variasjoner i smittespredningen, som fortsatt er på et relativt lavt nivå.

Det ble sist uke meldt 1.044 tilfeller, en stigning fra 814 tilfeller i uke 40, skriver FHI.

Økningen den siste uken knyttes til en vedvarende smittespredning i Oslo, en økning i Viken og Vestland, samt flere større og mindre utbrudd rundt om i landet.

Totalt 231 kommuner meldte ingen tilfeller i uke 41, og av de 125 som meldte tilfeller var det 91 som meldte færre enn 5 tilfeller.

Smitten de siste ukene har ifølge FHI primært forekommet hos yngre personer med lav risiko for alvorlig forløp. Utstrakt testing og smittesporing gjør at det oppdages flere tilfeller med et mildt forløp.

– Overvåkingsdata viser fortsatt lav forekomst av smitte med alvorlig utfall. Det var 25 nye pasienter innlagt i sykehus med covid-19 som hovedårsak til innleggelsen, 2 nye innleggelser i intensivavdeling og 1 dødsfall i uke 41.

Det såkalte R-tallet, som viser hvor mange hver enkelt koronasmittet smitter videre, er nå beregnet til å være på 1,1.