Mæland om politirapporten:

– Jeg trodde vi hadde kommet lenger

Onsdag opplyste politidirektør Bjørnland om at hun hadde blitt opplyst om flere tilfeller av seksuell trakassering i politiet. Justisministeren ber Bjørnland om å rydde opp.

I kjølvannet av et forskningsprosjekt som avdekket flere tilfeller av seksuell trakassering i Vest politidistrikt, ble politidirektør Benedicte Bjørnland nylig opplyst om flere tilfeller av trakassering i ulike deler av politiet.

– Jeg fikk høre om misbruk av posisjon for å oppnå seksuelle handlinger i bytte mot gunstige vakter eller gode referanser. Jeg fikk høre om festkultur – og om såkalt «knulle-torsdag» ved leiroppholdet i den operative treningen for Bachelorutdanningen, sa Bjørnland, torsdag.

Justisminister Monica Mæland (H) ber politiet om å ta situasjonen på alvor.

– Slik skal vi ikke ha det, dette må det ryddes opp i. Vi skal ha nulltoleranse for dette, sier Mæland til TV 2.

Hun sier videre at hun ble overrasket da hun fikk høre om hendelsene.

– Jeg trodde vi hadde kommet litt lenger enn dette. Det går i riktig retning, men fortsatt er det for mange slike hendelser. Én er en for amnge. Ledelsen i politiet må ta dette på alvor, og det har jeg tillit til at de gjør.

– Vil dette få konsekvenser for noen i politiet?

– Ja, politidistriktene er i gang med å rydde opp i dette. Dette må avdekkes og forfølges. Men først og fremst bør vi skape gode arbeidsforhold slik at alle er trygge på arbeidsplassen sin, sier Mæland.

Forskning

I sin studie, som blant annet omfattet Utrykningsenhet Vest (UEH) i Vest politidistrikt, avdekket forskerne Dag Ellingsen og Ulla-Britt Lilleaas flere tilfeller av seksuell trakassering og uønsket adferd.

– Funnene i Vest ble offentliggjort i fjor, og er slik sett ikke nye. Politidistriktet har også tatt tak i funnene og jobbet systematisk med å kartlegge omfanget og endre kultur, sier Bjørnland.

I et nytt møte med forskerne ble Bjørnland imidlertid informert om flere tilfeller av seksuell trakassering fra andre deler av politiet.

– I kjølvannet av rapporten fra Vest politidistrikt ble forskerne kontaktet fra andre steder i politiet, og det er funnene fra disse studiene som jeg har fått presentert for meg nå, sier Bjørnland til TV 2.

Politidirektøren sier at flere i politiet skal ha misbrukt egen maktposisjon.

– Instruktører som skulle holde undervisning i leir skal ha hatt seksuell omgang med kvinnelige studenter. Dette opprører meg. At instruktører har hatt intime relasjoner til studenter – i en setting hvor makt, autoritet og styrkeforhold åpenbart er skjevt, er uakseptabelt og i strid med vårt verdigrunnlag, sier Bjørnland.

200 tilfeller

I år avholdt politiet en medarbeiderundersøkelse, hvor de så en nedgang i rapporterte tilfeller av seksuell trakassering.

– Det sank fra cirka 2% til 1,3%. Det høres lite ut, men vi snakker om over 200 medarbeidere som har opplevd uønsket adferd på arbeidsplassen, sier Bjørnland.

Politiet skriver at de vil gjennomføre en ny medarbeiderundersøkelse som kun dreier seg om seksuell trakassering, i tro om at det vil føre til at de vil fange opp flere tilfeller.

– Alt blir neppe fanget gjennom vår egen medarbeiderundersøkelse fordi «seksuell trakassering» oppfattes ulikt, folk har forskjellig terskel for hva man reagerer på. Når vi har fått svarene derfra vil vi vite mer om enkelte politidistrikt peker seg særlig ut, eller enkelte ansattgrupper. sier Bjørnland til TV 2.

Tiltak

I kjølvannet av rapporten har det blitt iverksatt tiltak overfor ledere som trår feil, både i personal- og HMS-sporet.

Ved Politihøgskolen har de siden 2018 tydeliggjort hvilke retningslinjer som foreligger og hvilke forventninger som tillegges instruktøren. Blant annet skal de være særlig bevisst på asymmetrien i styrkeforholdet mellom studenten og instruktøren.

I tillegg har det siden mars 2020 vært forbud mot å drikke alkohol for studentene som oppholder seg i leir.

Relatert