OPPRØRT: Politidirektør Benedicte Bjørnland sier at hun er opprørt over de nyeste forskningsresultatene fra en rapport som har sett på ledelseskultur i politiet.Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix
OPPRØRT: Politidirektør Benedicte Bjørnland sier at hun er opprørt over de nyeste forskningsresultatene fra en rapport som har sett på ledelseskultur i politiet.Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Politidirektøren opprørt etter rapport om sex-ukultur i politiet

Politidirektøren er opprørt etter å ha fått høre nye opplysninger om seksuell trakassering og misbruk av maktposisjoner, som er blitt begått i flere ulike deler av politiet.

Forskerne Dag Ellingsen og Ulla-Britt Lilleaas har tidligere jobbet med et forskningsprosjekt, hvor de avdekket flere tilfeller av uønsket seksuell adferd i Vest politidistrikt.

Nå har forskerne presentert nye urovekkende historier fra andre deler av politietaten for politidirektør Benedicte Bjørnland.

– Jeg fikk høre om misbruk av posisjon for å oppnå seksuelle handlinger i bytte mot gunstige vakter eller gode referanser. Jeg fikk høre om festkultur – og om såkalt «knulle-torsdag» ved leiroppholdet i den operative treningen for Bachelorutdanningen, sier Bjørnland.

Forskning

I sin studie, som blant annet omfattet Utrykningsenhet Vest (UEH) i Vest politidistrikt, avdekket forskerne flere tilfeller av seksuell trakassering og uønsket adferd.

– Funnene i Vest ble offentliggjort i fjor, og er slik sett ikke nye. Politidistriktet har også tatt tak i funnene og jobbet systematisk med å kartlegge omfanget og endre kultur, sier Bjørnland.

I et nytt møte med forskerne ble Bjørnland imidlertid informert om flere tilfeller av seksuell trakassering fra andre deler av politiet.

– I kjølvannet av rapporten fra Vest politidistrikt ble forskerne kontaktet fra andre steder i politiet, og det er funnene fra disse studiene som jeg har fått presentert for meg nå.

Politidirektøren sier at flere i politiet skal ha misbrukt egen maktposisjon.

– Instruktører som skulle holde undervisning i leir skal ha hatt seksuell omgang med kvinnelige studenter. Dette opprører meg. At instruktører har hatt intime relasjoner til studenter – i en setting hvor makt, autoritet og styrkeforhold åpenbart er skjevt, er uakseptabelt og i strid med vårt verdigrunnlag, sier Bjørnland.

– Politiet speiler befolkningen

Bjørnland sier at hun tidligere har hørt om tilfeller av seksuell trakassering i politiet.

– Jeg har jobbet mange år i etaten, og har sett ting som dette igjennom mine år i ulike posisjoner. Politiet speiler jo også befolkningen, men man kunne jo kanskje ha håpet på at vi hadde høyere standarder.

Hun opplyser imidlertid om at hun aldri hadde hørt om episodene knyttet til politistudentenes leiropphold.

– Når forskerne dykker ned i det, slik som forskerne har gjort i denne saken, får man antakelig mer detaljert informasjon enn det vi som politietat har hatt til nå, sier politidirektøren videre.

200 tilfeller

I år avholdt politiet en medarbeiderundersøkelse, hvor de så en nedgang i rapporterte tilfeller av seksuell trakassering.

– Det sank fra cirka 2% til 1,3%. Det høres lite ut, men vi snakker om over 200 medarbeidere som har opplevd uønsket adferd på arbeidsplassen, sier Bjørnland.

Politiet skriver at de vil gjennomføre en ny medarbeiderundersøkelse som kun dreier seg om seksuell trakassering, i tro om at det vil føre til at de vil fange opp flere tilfeller.

– Alt blir neppe fanget gjennom vår egen medarbeiderundersøkelse fordi «seksuell trakassering» oppfattes ulikt, folk har forskjellig terskel for hva man reagerer på. Når vi har fått svarene derfra vil vi vite mer om enkelte politidistrikt peker seg særlig ut, eller enkelte ansattgrupper. sier Bjørnland til TV 2.

Tiltak

I kjølvannet av rapporten har det blitt iverksatt tiltak overfor ledere som trår feil, både i personal- og HMS-sporet.

Ved Politihøgskolen har de siden 2018 tydeliggjort hvilke retningslinjer som foreligger og hvilke forventninger som tillegges instruktøren. Blant annet skal de være særlig bevisst på asymmetrien i styrkeforholdet mellom studenten og instruktøren.

I tillegg har det siden mars 2020 vært forbud mot å drikke alkohol for studentene som oppholder seg i leir.

Ny forskning

Nå arbeider Ellingsen og Lilleaas med en nytt forskningsprosjekt, hvor de vil undersøke hvorfor det er så få kvinner innenfor politiets mest fremskutte operative områder.

Forskningsprosjektet vil sluttføres i 2021.

Tidligere har de også jobbet med mannskulturer og likestillingsutfordringer i Forsvaret.

Relatert