Stortinget ble utsatt for et alvorlig dataangrep 24. august.
Stortinget ble utsatt for et alvorlig dataangrep 24. august. Foto: Thomas Evensen / TV 2

UD: Russland sto bak dataangrep mot Stortinget

Regjeringen mener at Russland står bak datainnbruddet mot Stortinget.

Utenriksdepartementet opplyser i en pressemelding tirsdag ettermiddag at det etter alt å dømme var Russland som sto bak datainnbruddet mot Stortinget 24. august.

– Dette er en alvorlig hendelse som rammer vår viktigste demokratiske institusjon. Sikkerhets- og etterretningstjenestene samarbeider tett om den nasjonale håndteringen av hendelsen. Basert på det informasjonsgrunnlaget regjeringen besitter, er det vår vurdering at Russland står bak denne aktiviteten, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Tydelige analyser

Etterforskningen av dataangrepet har siden august skjedd i tett samarbeid mellom Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og Etterretningstjenesten.

– Det er de analysene vi baserer vår beslutning på, og analysene er tydelige, sier Søreide.

– Så er det for oss viktig å holde Russland ansvarlig. Det er fordi denne type hendelser er veldig alvorlige, og det er viktig og en utvetydig reaksjon fra norsk side at vi offentliggjør dette attribusjonen, sier hun videre.

Konstantin Kosatsjev, lederen for den internasjonale komiteen i den russiske dumaen, sier at Norges anklager er grunnløse.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide har kalt inn den russiske ambassaden på teppet etter dataangrep-anklagene, som regjeringen bygger på etterretningsanalyser.

Etterforskes

Saken er fremdeles under etterforskning. En av hypotesene i etterforskningen har vært at en statlig aktør kan stå bak.

De norske etterretningstjenestene har gjentatte ganger pekt på Russland i sine trusselvurderinger, hvor de har advart mot økt etterretningstrykk fra fremmede stater.

– Utenlandske etterretningstjenester vil i 2020 rette sin aktivitet mot blant annet norske myndigheter, næringsliv, forsvar og beredskap, og norske forskningsmiljøer. Russisk, kinesisk og iransk etterretningsvirksomhet utgjør den største trusselen, heter det i Nasjonal trusselvurdering for 2020.

– Saken er fortsatt under etterforskning, og når etterforskningen er ferdig, konkluderer vi, sier kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken i PST til TV 2.

Heller ikke Etterretningstjenesten ønsker å kommentere saken.

– Vi henviser til UD i denne saken, sier kommunikasjonssjef Ann-Kristin Bjergene til TV 2.

Private opplysninger

Hackerne bak angrepet kan ha fått tilgang til private opplysninger om flere stortingsrepresentanter. Analysene har ikke avdekket at gradert informasjon er på avveie, opplyste stortingsdirektør Marianne Andreassen i forrige uke.

Ifølge Stortingets skadevurdering av dataangrepet kan privat informasjon som kontonummer, personnummer, bankopplysninger og andre personopplysninger være på avveie.

Av stortingsrelatert informasjon kan informasjon om reiseruter, kontaktdata, forarbeider i forbindelse med behandlingen av politiske saker og noe personinformasjon være kommet på avveie.

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Høyre har tidligere bekreftet at representanter i deres stortingsgruppe var utsatt for datainnbrudd. En ansatt i Venstre ble også rammet.

Relatert