BLIR GRATIS: En vaksine mot covid-19 blir gratis for den norske befolkningen opplyste Bent Høie tirsdag.
BLIR GRATIS: En vaksine mot covid-19 blir gratis for den norske befolkningen opplyste Bent Høie tirsdag. Foto: Ole Berg-rusten / NTB

– Vaksinere seg er en solidaritet for de som blir dårlige av korona

Helseminister Bent Høie sier vaksinen mot covid-19 vil bli gratis for hele befolkningen. –Vi må regne med at det kan oppstå sjeldne bivirkninger, sier han og opplyser at staten også tar eventuelle erstatningsregninger.

– En vaksine mot covid-19 vil bli gratis for hele befolkningen, sa helseminister Bent Høie da han orienterte Stortinget om koronasituasjonen tirsdag formiddag.

Vaksinen vil bli en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet.

Det betyr at kommunene får en plikt til å sørge for et vaksinasjonstilbud til personer som bor eller oppholder seg i kommunen.

– Hva med de som er skeptiske til vaksine?

– Nå er det sånn at vaksine er frivillig, og vi vil gi ut god informasjon slik at flest mulig tar vaksinen. Man tar en vaksine i solidaritet med de som blir alvorlige syke av koronaviruset, sier Bent Høie til TV 2.

– Må regne med bivirkninger

Regjeringen har mottatt anbefaling fra Folkehelseinstituttet (FHI), som også mener vaksinen bør være gratis.

I sin begrunnelse skriver FHI at de tror at flere vil slutte opp om vaksinen dersom den er gratis. Videre mener FHI at vaksinen bør være gratis fordi gevinsten av vaksinasjon ikke bare tilfaller den enkelte vaksinerte, men også kommuner, staten og virksomheter som etter hvert vil få mindre økonomiske ulemper ved restriksjoner på samfunnslivet.

I tillegg til at befolkningen vil få vaksinen gratis, vil staten også dekke kommunenes og sykehusenes kostnader knyttet til vaksinasjonen.

– Vi ønsker at flest mulig skal få tilbud om sikker og effektiv vaksine. Derfor vil vaksinasjon bli gratis. Regjeringens hovedprioritet i vaksinearbeidet er å kunne tilby tidlig vaksinering av hele den voksne befolkningen for å redusere alvorlig sykdom og død, og forebygge smittespredning, sier statsminister Erna Solberg i en pressemelding.

Staten vil også dekke eventuelle fremtidige erstatningsutbetalinger.

– Selv om vaksinene er gjennom grundig og bred testing før godkjenning, må vi regne med at det kan oppstå sjeldne bivirkninger når veldig mange vaksineres med en ny vaksine. Dette vil overvåkes grundig i Norge og internasjonalt, sier Høie i pressemeldingen.

Vaksine om få måneder

Foreløpig er ingen vaksiner godkjent, og det er usikkert når en vaksine vil bli godkjent.

Norge kan få tilgang til et begrenset antall vaksiner og planlagger å sette i gang vaksinasjon tidlig i 2021, opplyser regjeringen.

EU har så langt inngått avtaler med tre ulike vaksineprodusenter, og forhandler om avtaler med flere andre produsenter. Norge omfattes av disse avtalene ved videresalgsavtaler med Sverige.

- Hvilke vaksiner som tilbys og hvem som først vil få tilbud, vil avhenge av flere faktorer. Blant annet av godkjenningen av den enkelte vaksine, risikogrupper og hvor mange doser som leveres, sier Høie.

Regjeringen har foreslått å sette av totalt 3,77 milliarder kroner til innkjøp av vaksiner mot covid-19 og vaksinasjon i statsbudsjettet for neste år.

Relatert