– Det kommer aldri til å skje

Jan Bøhlers overgang til Senterpartiet ble tema da han han mandag møtte Trond Giske til bokbad.

Mandag kveld var det «mestermøte» på en kafé i Trondheim i forbindelse med markedsføringen av stortingsrepresentant Jan Bøhlers bok, Østkanfolk.

Trond Giske var invitert for å intervjue Bøhler om boka. Dermed ble det stor interesse for dette bokbadet. Både nestleder i Senterpartiet, Ola Borten Moe, og Giskes egen far, Bjørn Giske, var blant tilhørerne. Også pressen og andre interesserte trøndere hadde meldt seg på for å høre på de to politikerne.

Ikke Sp

Bøhlers overgang til Senterpartiet skapte overskrifter i høst, men Trond Giske avviser at han har tenkt å følge kollega Bøhler over til Sp.

– Det kommer aldri til å skje, sier Giske, som likevel understreker at det er viktig at man oppfører seg som folk mot partimedlemmer som velger å skifte til et annet parti.

Giske var en av de som ba andre kritikere i Arbeiderpartiet om å roe seg ned da Bøhlers overgang ble kjent.

Kritikken mot Bøhler i Arbeiderpartiet gikk på at han aldri møtte opp på partiarrangementer. Bøhler var en solo-spiller som gikk sine egne veier, mente kritikerne, og det lå an til at han ikke ville bli renominert på sikker plass på Aps stortingsvalgliste i Oslo. Da Bøhler fikk høre om denne kritikken, trakk han seg fra Arbeiderpartiet og meldte seg inn i Senterpartiet. Ifølge Bøhler har han nå vært på flere møter i Senterpartiet.

– Jeg har vært på både gruppemøter i Stortinget og lokale møter i Senterpartiet i Groruddalen. Og jeg har blitt tatt svært godt i mot, sier Bøhler til TV 2.

– Satser du på en statsrådjobb hvis vi får regjeringsskifte til neste år?

– Nei, nei. Jeg kommer til å sykle rundt og holde kontakt med folk i Oslo. Jeg har ingen ambisjoner om å skifte ut sykkelen med en svart regjeringsbil, svarer Bøhler.

- Er du fremdeles sosialdemokrat?

- Ja, jeg er fremdeles sosialdemokrat. Jeg tror mange er det i Norge uten å være medlem i Arbeiderpartiet. Dette handler om det gamle slagordet om å gjøre sin plikt og deretter kreve sin rett, en gammel sosialdemokratisk kongstanke, sier Bøhler.

Sønnen ranet

Boka til Bøhler handler om problemene med kriminalitet i Oslo øst, gjengkrigene og hvordan han har jobbet politisk for å få gjort noe med dette. På bokbadet fortalte han hvordan hans egen sønn i 2013, da 14 år gammel, ble ranet i nærmiljøet.

– Jeg reagerte som far, og jeg skjønner hvordan alle de andre som rammes av dette har det. Det er en av årsakene til at jeg har jobbet så lenge og så mye med dette, sa Bøhler.

Han kritiserer manglende politisk handlekraft, nærpolitireformen som fører til sentralisering av saksbehandlingen og den lange tida politiet bruker fra en sak er oppklart og til den kommer for retten. I boka forteller han om mange gjengforbrytere som får halvert straff fordi sakene kommer for retten flere år etter at forbrytelsen skjedde.

Han skriver også om æresvold og æresdrap, og på bokbadet sa han at kampen for jenter og kvinners egne valg i muslimske familier er den aller viktigste frihetskampen i Norge i dag.

– Mange har berøringsangst for disse problemene. Men jeg har sett så mange eksempler på unge jenter som mister sin frihet, som blir utsatt for æresbasert vold, så nå må vi begynne å snakke åpent om disse problemene, mener Bøhler.

– Det er sammenheng mellom æreskodeksen innad i kriminelle gjenger og innad i familieklaner, sier han.

Skuffa over Frp

Bøhler er også svært skuffet over Frp og deres inntreden i regjeringen i 2013. Mange hadde forventet at de ville være tøffere mot gjengkriminalitet og æresbaserte voldshandlinger.

– De har ikke klart å foreslå noe som helst på dette området. Vi foreslo 22 tiltak, men Frps mange justisministere har ikke klart å levere på mer enn to, sa Bøhler.

Men han mener at han allerede har fått gjennomslag i Senterpartiets stortingsgruppe for ett tiltak, nemlig å skjerpe inn teksten i loven der det spesifiseres at sosialt press fra familie og venner skal kunne brukes for å definere tvangsekteskap.

Nestleder Ola Borten Moe i Senterpartiet er enig i mye av kritikken som Bøhler kommer med. Og han er glad for å ha fått den tidligere arbeiderpartipolitikeren med på laget.

– Jeg ble hyggelig overrasket da Bøhler meldte overgang til oss. Jeg har fått bare positive reaksjoner hos våre folk. Dette er veldig bra, sier Borten Moe til TV 2.

Og etter bokbadet mente Trond Giske at han aldri hadde snakket med en senterpartipolitiker som han var så enig med.

Relatert